Informacje ogólne

Od integracji do synchronizacji.

Dzięki systemowi Mac-Lab XTi informacje nie są już tylko integrowane – one są synchronizowane. Obrazy, krzywe i dane są synchronizowane – w czasie rzeczywistym – aby informacje, których potrzebujesz, były w zasięgu ręki wtedy, gdy ich potrzebujesz. System Mac-Lab XTi oraz wchodzące w jego skład rozwiązanie ultrasonografii zsynchronizowanej CardioICE*, mogą być pomocne w uzyskaniu wysokiej pewności w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych badań i przeprowadzaniu zaawansowanych procedur wspomaganych obrazowo.

Zalety

System Mac-Lab XTi oferuje pracowni hemodynamiki szerokie funkcje informatyczne. System Mac-Lab XTi zapewnia wyjątkową szybkość i wydajność – od przebiegu pracy klinicznej do tworzenia raportów dla celów administracyjnych. Jego sercem jest: jeden zintegrowany zestaw danych, który umożliwia wykonywanie zadań klinicznych, administracyjnych i informatycznych. Jego obudowę stanowi: jeden wspólny interfejs użytkownika do rejestracji, gromadzenia, analizowania i przechowywania danych, a także generowania raportów.

Systemy rejestracji danych hemodynamicznych Mac-Lab XTi są pomocne w następującym zakresie:

 • Optymalizacja wydajności dzięki usprawnionemu gromadzeniu danych i kompleksowemu przygotowaniu raportów z zabiegów.

 • Zmniejszenie liczby błędów we wprowadzaniu danych i oszczędność czasu – system Mac-Lab XTi łączy się z aparatami RTG w celu automatycznego przesyłania danych demograficznych do aparatu do obrazowania i odbioru ustawień radiologicznych, takich jak kąt czy iloczyn dawki i powierzchni (DAP).

 • Akwizycja zintegrowanego pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) bez konieczności posiadania osobnego analizatora.

 • Integracja obrazów z systemu PACS (funkcja opcjonalna).

 • Usprawnienie przebiegu pracy dzięki możliwości uruchomienia badania echokardiograficznego jednym naciśnięciem przycisku znajdującego się na zdalnym urządzeniu sterującym z manipulatorem kulkowym.

 • Pobieranie danych demograficznych i rozpoczynanie badania w systemie Vivid* i/q z sali zabiegowej przy pomocy zdalnego urządzenia sterującego z manipulatorem kulkowym.

Technologia

System rejestracji danych hemodynamicznych Mac-Lab XTi jest potężnym, niezawodnym systemem, którego konfigurację można dostosować do sposobu pracy i który oferuje:

 • Makra definiowane przez użytkownika, umożliwiające lekarzom dostosowanie ruchu pacjentów do określonego przebiegu pracy – usprawnione gromadzenie danych i tworzenie kompleksowych raportów z zabiegów.

 • Moduł pediatryczny wyposażony w algorytmy i ustawienia, które, jeśli zajdzie taka potrzeba, pozwalają dokumentować złożone wady wrodzone.

 • Narzędzia do nawigacji i dokumentacji, takie jak: ST Segment, Holter, CardioTree i Image Capture.

Kompleksowe gromadzenie danych w miejscu opieki

 • Łączność z aparatami RTG zapewniająca automatyczne przesyłanie danych demograficznych do aparatów do obrazowania i odbiór ustawień, takich jak kąt czy iloczyn dawki i powierzchni (DAP) pomaga zmniejszyć liczbę potencjalnych błędów w czasie wprowadzania danych i oszczędzić czas.

 • Zestawy formularzy rejestrów ACC-NCDR PCI oraz ICD.

 • Gromadzenie danych do rejestrów w miejscu opieki, co pozwala ograniczyć przeglądanie kart pacjentów po zabiegu.

 • Gromadzenie danych w preferowany sposób przy użyciu własnych formularzy danych pozwala na skonfigurowanie przez użytkownika ponad 5000 pól do wprowadzania danych.

 • Eksportowanie kompleksowych danych do systemów zarządzania rejestrami i danymi oferowanych przez firmę GE oraz innych dostawców.

Zintegrowany pomiar cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)

 • Wyświetlanie i zapisywanie pomiarów FFR w systemie rejestracji Mac-Lab XTi – bez konieczności posiadania osobnego analizatora.

 • FFR staje się kolejnym pomiarem hemodynamicznym – zawsze dostępnym, niewymagającym dodatkowego okablowania.

 • Automatyczna rejestracja obrazów z fluoroskopii po rozpoczęciu pomiarów FFR – wizualna dokumentacja ocenianych zmian.

Integracja obrazów z systemu PACS

 • Import obrazów DICOM z systemu PACS do biblioteki obrazów.

 • Wybór dowolnego obrazu z biblioteki obrazów w celu wyświetlenia go na ekranie monitora do celów dokumentacji i rejestracji.

 • Możliwość wyświetlania obrazów z wcześniejszych badań poprzez wbudowaną aplikację CA1000.

 • Importowanie i opisywanie obrazów w raportach.

 • Osadzanie w raportach badań obrazów z fluoroskopii, USG czy obrazów uzyskanych wcześniej, co zapewnia pełniejsze udokumentowanie procedury. 

Ultrasonografia synchronizowana

Ultrasonografia synchronizowana CardioICE*

System CardioICE łączy obrazy ultrasonograficzne, dane, EKG i wartości ciśnienia w sposób ciągły przez czas całego badania. Dokumentacja pacjenta – obrazy, krzywe, dane – jest konsolidowana w celu uzyskania jednego, kompleksowego raportu z badania. System Mac-Lab XTi zapewnia zintegrowany dostęp do wcześniej uzyskanych informacji i narzędzi wizualizacji, łącząc w sobie rejestrację danych hemodynamicznych i obrazów z wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego uzyskanych w czasie rzeczywistym.