Informacje Ogólne

Usprawnienie przebiegu pracy. Poprawa wydajności aplikacji.

Poszerz możliwości posiadanych aparatów Optima* MR450w, Discovery* MR750 i MR750w dzięki pakietowi DV24.0 Continuum* Pak, stanowiącemu naszą odpowiedź na nieustannie zmieniające się wymagania w zakresie diagnostyki. W pakiecie tym zawarto zestaw specjalistycznych rozwiązań usprawniających przebieg pracy i zwiększających możliwości użytkowanych aplikacji.

Najwięcej emocji wywołuje zapewne funkcja Silent Scan umożliwiająca wykonywanie skanów neurologicznych przy zachowaniu poziomu głośności zbliżonego do hałasu otoczenia. Funkcja ta jest dostępna w przypadku aparatów Discovery MR750w i Optima MR450w. Oferta obejmuje szeroki wybór pakietów modernizacyjnych z możliwością dostosowania ich zawartości do indywidualnych potrzeb danej placówki.

Zalety

Pełne wykorzystanie potencjału obrazowania metodą MR.

Pakiet aplikacji DV24.0 Continuum* Pak oferuje udoskonalenia pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału aparatów Optima* MR450w oraz Discovery* MR750 i MR750w. Udoskonalenia te umożliwiają zwiększenie produktywności, podniesienie komfortu badań dla pacjentów i rozszerzenie możliwości diagnostycznych.

Zalety pakietu aplikacji DV24.0 Continuum Pak:

Funkcje zwiększające wydajność:

  • Automatyczny proces wyboru cewki GEM, automatyczne sklejanie, unikatowa funkcja „duplikuj i ustaw” oraz bezproblemowe współdzielenie protokołów przez różne aparaty firmy GE znacznie usprawniają dotychczasowy przebieg pracy. Opcja GEM jest dostępna w przypadku aparatów Discovery MR750w i Optima MR450w.
  • Nowy algorytm skanowania wstępnego eXpress zwiększa wydajność procesu kalibracji, skracając czas skanowania wstępnego o 30 procent w porównaniu z oprogramowaniem poprzedniej generacji.
  • Udoskonalone możliwości obrazowania równoległego umożliwiają uzyskiwanie obrazów o wyższej jakości w krótszym czasie.

Poprawa komfortu pacjenta:

  • Dzięki technologii Silent Scan (dostępnej w przypadku aparatów Discovery MR750w i Optima MR450w) pacjenci poddawani rutynowym badaniom neurologicznym nie są narażeni na nieprzyjemny hałas – emitowane dźwięki są teraz jedynie nieznacznie głośniejsze niż dźwięki otoczenia.
  • Dodatkowe korzyści przynosi pakiet cewek GEM Suite (dostępny w przypadku aparatów Discovery MR750w i Optima MR450w), który doskonale sprawdza się w badaniach wszystkich pacjentów, także tych o nietypowej budowie anatomicznej, co zmniejsza konieczność zmian w trakcie skanowania.

Większa przydatność diagnostyczna:

  • Wachlarz oferowanych przez firmę GE rozwiązań z zakresu oceny ilościowej danych obrazowych jeszcze nigdy nie był tak szeroki! A wszystko to dzięki takim aplikacjom, jak IDEAL IQ, ASL, MAVRIC SL czy MR Touch
  • Zwiększenie możliwości diagnostycznych było możliwe również dzięki usprawnieniu już istniejących aplikacji, np. 3D Promo, FOCUS i Black Blood SSFE.

Aplikacje

Bogaty zestaw aplikacji pozwala na usprawnienie przebiegu pracy i zwiększenie możliwości diagnostycznych.

Pakiet DV24.0 Continuum* Pak zawiera najnowsze zaawansowane aplikacje, które poszerzają możliwości posiadanych aparatów Discovery* MR750 i MR750w oraz Optima* MR450w, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał obrazowania metodą MR.

3D PROMO: Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego unikatowego algorytmu aplikacja ta umożliwia korekcję ruchu podczas objętościowego obrazowania 3D w czasie rzeczywistym, co zmniejsza konieczność powtórnego skanowania podczas badań neurologicznych

FOCUS:Technika ta umożliwia zwiększanie rozdzielczości w sekwencjach pojedynczej ekspozycji DW EPI. Wykorzystując metodę wielowymiarowego wzbudzania wybiórczego, technika FOCUS obsługuje obrazowanie z małym, wyświetlanym w przybliżeniu polem widzenia konkretnych narządów i zapewnia wyższą jakość diagnostyczną, mniej artefaktów i szybsze badania w porównaniu z tradycyjnymi metodami obrazowania dyfuzyjnego.

Enriched Diffusion Imaging:Opracowana przez firmę GE Healthcare technologia Real Time Field Adjustment (RTFA) koryguje niedoskonałości pola prowadzące do powstawania zniekształceń i skutkujące utratą rozdzielczości na obrazach pozyskanych techniką obrazowania dyfuzyjnego. O przewadze technologii RTFA nad poprzednimi metodami decyduje duże pole widzenia w obrębie ciała pacjenta, krótszy czas echa i zwiększony stosunek sygnału do szumu.

BrainWave 3.0:Nowe, uproszczone rozwiązanie do stosowania w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym obsługuje paradygmaty o różnych strukturach, działania powiązane ze zdarzeniami oraz rozszerzenia umożliwiające wykonywanie traktografii dyfuzyjnej i tworzenie raportów.

Body Navigators: Aplikacja ta została opracowana z myślą o akwizycji obrazów w trybie swobodnego oddychania, z zastosowaniem technik kontroli ruchu. Pozyskiwanie wysokiej rozdzielczości obrazów DWI, MRCP, T2- i T1-zależnych odbywa się bez konieczności wstrzymywania oddechu, a rutynowe badania obrazowe wątroby trwają nie dłużej niż 15 minut.

Black Blood Single Shot Fast Spin Echo: Wykorzystanie akwizycji z pojedynczą ekspozycją zapewnia wielowarstwowe obrazowanie dużych objętości na potrzeby badań morfologii serca i naczyń krwionośnych. Dzięki temu aplikacja Black Blood SSFSE zwiększa komfort pacjenta, zmniejszając częstotliwość wstrzymywania oddechu i jednocześnie skracając ogólny czas trwania badania.

PS-MDE: Technika Phase Sensitive Inversion Recovery umożliwia zmniejszenie czułości związanej z opóźnieniami inwersji w badaniach kardiologicznych ze wzmocnieniem kontrastowym. Pozwala to na spójne obrazowanie bez względu na występowanie opóźnienia.

eSWAN 2.0:Wieloechowa sekwencja echa gradientu 3D o wysokiej rozdzielczości zapewnia wyższy stosunek sygnału do szumu niż akwizycja metodą pojedynczego echa. SWAN 2.0 tworzy na podstawie pojedynczej akwizycji obrazy rekonstruowane w oparciu o wielkość i fazę, dzięki czemu istnieje możliwość odróżnienia krwawień w obrębie układu mikronaczyń od zwapnień.

Obrazy udostępnione przez następujące placówki:
Centre Hospitalier Laennec - Creil Francja, Hospital St Joseph - Paryż Francja, Centre Cardiologique Du Nord -Paryż Francja, Seirei Hamamatsu Hospital - Shizuoka Japonia, Mount Sinai Medical Center - Nowy Jork, NY USA, MVZ Radiologie & Nuklearmedizin - Furth, Niemcy, Hull Royal Infirmary - Hull, Wielka Brytania, Morriston Hospital - Morriston, Wielka Brytania, Centro Cardiologico - Monzino, Włochy, Hospital For Special Surgery - Nowy Jork, NY USA

Obrazy kliniczne


3D PROMO (z lewej)
Cube T2 FLAIR (z prawej)
Rekonstrukcja w płaszczyźnie osiowej
3 mm


FOCUS, płaszczyzna osiowa
Wartość b: 1000
3 mm


eDWI z nawigacją (3w1) płaszczyzna osiowa
Wartość b: 800
128 x 128
4 mm


Silent Scan
Rekonstrukcja w płaszczyźnie czołowej, 3 mm


FOCUS, płaszczyzna strzałkowa
Wartość b: 800
4 mm


eSWAN - Obraz zrekonstruowany na podstawie fazy
352 x 192
15 mm MIP


Black Blood SSFSE, oś krótka
256 x 192
8 mm


MAVRIC SL
512 x 384
4 mm 38 cm FOV


Z rekonstrukcją przy użyciu aplikacji BrainWave PA 3.0
Złożony paradygmat i traktografia nałożone na 3D BRAVO

MRCP z nawigacją
288 x 288
14 mm, 36 cm FOV


PS-MDE, oś długa
256 x 192
36 cm FOV


MRA z zastosowaniem technologii Silenz - Discovery MR750w
Rekonstrukcja w płaszczyźnie czołowej
1.2 mm x 1.2 mm x 1.2 mm
20 mm MIP

Obrazy udostępnione przez następujące placówki:
Centre Hospitalier Laennec - Creil Francja, Hospital St Joseph - Paryż Francja, Centre Cardiologique Du Nord - Paryż Francja, Seirei Hamamatsu Hospital - Shizuoka Japan, Mount Sinai Medical Center - Nowy Jork, NY USA, MVZ Radiologie & Nuklearmedizin - Furth, Niemcy, Hull Royal Infirmary - Hull, Wielka Brytania, Morriston Hospital - Morriston, Wielka Brytania, Centro Cardiologico - Monzino, Włochy, Hospital For Special Surgery - Nowy Jork, NY USA


Related

Downloads

Zastrzeżenie

Pakiet DV24.0 Continuum* Pak posiada certyfikaty CE, MHLW i KFDA. Aplikacje Body Navigators, FOCUS, 3D PROMO, SSFSE Black Blood, PS-MDE i Silenz MRA nie są przeznaczone do sprzedaży i nie zostały dopuszczone do komercyjnego obrotu, opatrzone certyfikatem ani zatwierdzone przez amerykańską agencję FDA czy inne organy regulacyjne.