Informacje ogólne

Postęp w technologii na wyciągnięcie ręki

Czasem potrzeba tak niewiele, aby zrewolucjonizować dotychczasową technologię.

Wystarczy posiadać pakiet aplikacji DV25.0 Continuum* Pak. Zawiera on wiodące i nowoczesne rozwiązania w zakresie komfortu pacjenta, technologię spełniającą wymogi najnowszych trendów diagnostycznych i aplikacje, które pozwolą stawić czoła współczesnym wyzwaniom klinicznym.

Niezależnie od tego, czy zakup nowej platformy jest dopiero w planach, czy placówka jest już wyposażona w platformę klasy premium1, pakiet aplikacji DV25.0 Continuum Pak zapewni ciągły dostęp do nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie badań MR.

Pobierz broszurę dotyczącą pakietu aplikacji DV25.0 Continuum Pak.

1.Aparaty Discovery* MR750, MR750w i MR 450 oraz Optima* MR450w i 450w GEM.

Zalety

Pełne wykorzystanie potencjału obrazowania metodą MR.

Pakiet aplikacji DV25.0 Continuum* Pak oferuje udoskonalenia pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału aparatów Optima* MR450w,  Discovery* MR750 oraz MR750w  . Udoskonalenia te umożliwiają zwiększenie produktywności, podniesienie komfortu badań dla pacjentów i rozszerzenie możliwości diagnostycznych.

Zalety pakietu aplikacji DV25.0 Continuum Pak obejmują:

ZWIĘKSZENIE komfortu pacjentów

Pakiet aplikacji DV25.0 Continuum Pak daje nowe możliwości podnoszenia jakości opieki nad pacjentami dzięki wprowadzeniu do oferty placówki nowoczesnych rozwiązań w zakresie komfortu pacjenta.

Pakiet SilentSuite, nasze najnowsze rozwiązanie technologiczne umożliwiające ograniczenie hałasu generowanego przez aparaturę MR, może całkowicie odmienić sposób postrzegania badań MR przez pacjentów. Dzięki pakietowi SilentSuite można przeprowadzić pełne badanie neurologiczne, nawet z dyfuzją, przy poziomie hałasu zbliżonym do dźwięków otoczenia. Teraz możliwe jest przeprowadzanie badań innych struktur anatomicznych, co pozwala na obniżenie hałasu podczas rutynowych badań do poziomu poniżej 11 dB(A).

Dodatkowo pakiet aplikacji DV25.0 Continuum Pak obejmuje pozycjonery cewek GEM Flex, które umożliwiają pokrycie struktur anatomicznych pacjenta i skrócenie czasu poświęcanego na przygotowania do badania. Wszystkie wymienione funkcje w połączeniu z nowymi aplikacjami, takimi jak Turbo LAVA i eXpress Prescan, przyczyniają się do skrócenia badań i znacznego skrócenia czasu wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

PRZEWIDYWANIE przyszłych potrzeb diagnostycznych

Strategiczne podejście do obrazowania klinicznego wymaga przewidywania przyszłych potrzeb, dzięki czemu już dziś można świadczyć wysokiej jakości usługi, jednocześnie będąc przygotowanym na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość obrazowania metodą MR. Pakiet aplikacji DV25.0 Continuum Pak zapewnia kluczowe technologie umożliwiające przygotowanie się na przyszłe trendy diagnostyczne.

WIĘKSZA wydajność kliniczna

W celu dostosowania się do aktualnych wymogów w zakresie produktywności badań nasza firma przeanalizowała opinie klientów i stworzyła strategiczny zestaw funkcji usprawniających przebieg pracy, dzięki którym można badać większą ilość pacjentów o zróżnicowanych potrzebach z uwzględnieniem różnych potrzeb operatorów.

Pakiet aplikacji DV25.0 Continuum Pak umożliwia skrócenie czasu przygotowania do badania nawet o 6 minut dzięki nowym, zautomatyzowanym procedurom. Ułatwia on również przeprowadzanie bardziej skomplikowanych procedur dzięki nowym funkcjom łączenia i kopiowania/wklejania dostępnym w procesie tworzenia protokołu. Ponadto dzięki pozycjonerom cewek GEM Flex ułatwiającym badanie pacjentów o różnych gabarytach ciała można korzystać z zalet cewek nieruchomych bez związanych z nimi ograniczeń. Oznacza to łatwiejsze przygotowywanie i ograniczoną możliwość ruchu pacjenta podczas badania.


Aplikacje

Bogaty zestaw aplikacji pozwala na usprawnienie przebiegu pracy i zwiększenie możliwości diagnostycznych.

Pakiet DV25.0 Continuum* Pak zawiera najnowsze zaawansowane aplikacje, które poszerzają możliwości posiadanych aparatów Discovery* MR750 i MR750w oraz Optima* MR450w, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał obrazowania metodą MR.


Cube DIR
Zapewnia doskonałą widoczność struktur dzięki supresji tkanek istoty białej.
                                                      


IDEAL IQ z techniką ARC
Dostarcza unikatowe informacje dotyczące zawartości tkanki tłuszczowej w wątrobie. Dzięki połączeniu techniki ARC i IDEAL IQ można skrócić czas wstrzymywania oddechu i zwiększyć rozdzielczość przestrzenną.Turbo LAVA
Zapewnia możliwość skrócenia czasu wstrzymywania oddechu nawet o 40 procent w porównaniu z tradycyjnymi technikami


Silent Diffusion
Silent Diffusion to metoda akwizycji oparta na technologii FSE PROPELLER, która ogranicza efekty ruchu i zniekształcenia zwykle widoczne w przypadku tradycyjnego obrazowania dyfuzyjnego metodą echa planarnego (EPI). Zastosowanie techniki Silent Diffusion pozwala ograniczyć hałas towarzyszący badaniu do poziomu <11 dB powyżej poziomu dźwięków otoczenia (pomiar dokonywany w izocentrum magnesu).


SilentSuite
Zapewnia pacjentowi niepowtarzalny komfort dzięki obrazowaniu z zastosowaniem technologii Silenz (hałas na poziomie maksymalnie 3 dB powyżej dźwięków otoczenia). W aktualnej wersji pakiet SilentSuite obejmuje sekwencje badań struktur anatomicznych od głowy do stóp, również z użyciem środków kontrastowych (np. obrazowanie DWI).                             


MDE PLUS
Umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości wyników obrazowania całego serca z opóźnionym wzmocnieniem w czasie jednego wstrzymania oddechu. Dodatkowo do standardowego trybu MDE można zastosować funkcję supresji tkanki tłuszczowej.


Turbo LAVA Flex
Stanowi odpowiedź na potrzeby obrazowania całego ciała związane z wysokorozdzielczą wizualizacją kilku faz tętniczych w czasie jednego wstrzymania oddechu.


DISCO
Szybko generuje czasowo-rozdzielcze obrazy 4D, dostosowując się do wymogów obrazowania wielodynamicznego. Dynamiczne objętości 1,5 mm3 są przetwarzane w czasie zaledwie 4 sekund lub krótszym.


 


MR Touch 
Nowy algorytm MR Touch może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracy dzięki szybszemu przetwarzaniu i lepszej jakości wizualizacji obrazów.

                      

 

MAVRIC SL 2.0
Zapewnia pełny zestaw kontrastów obrazu w oparciu o technikę 3D FSE na potrzeby obrazowania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badań MR. Aplikacja MAVRIC SL wykorzystuje innowacyjną sekwencję objętościową pozwalającą pozyskać kilka kontrastów obrazu, co pozwala na znaczne ograniczenie artefaktów widocznych na płaszczyźnie i przez nią przechodzących.

Galeria obrazów

Obraz barku z supresją tkanki tłuszczowej wykonany techniką Silent PROPELLER


Badanie MRA z zastosowaniem technologii Silenz


MAVRIC SL 2.0


Turbo LAVA Flex
0.9 x 1.1 x1.1 mm


MR Touch


Obraz kolana u pacjenta pediatrycznego wykonany techniką Silent PROPELLER


Obraz piersi uzyskany przy użyciu aplikacji DISCO                                           


Cube DIR


Badanie MDE z supresją tkanki tłuszczowej      


IDEAL IQ z techniką ARC


Obraz kręgosłupa wykonany techniką Silent PROPELLER


Obraz MIP wątroby uzyskany przy użyciu aplikacji DISCO


Turbo LAVA


Turbo LAVA
1.4x1.4x1.4 mm
18sec.


Materiały powiązane

Magazyn SIGNA Pulse of MR