GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Zamknij

Niestety, wyszukiwanie… …nie dało żadnych wyników

Wskazówki dotyczące wyszukiwania: Upewnij się, że słowa kluczowe zostały wpisane poprawnie. Użyj innych słów kluczowych. Użyj bardziej ogólnych słów kluczowych.

SIGNA™ Artist


z platformą SIGNA™Works

Urzeczywistnij to, co niewyobrażalne

Zyskaj wyraźne korzyści dzięki nowym technologiom

Przedstawiamy technologię SIGNA™ Artist — najbardziej zaawansowaną i intuicyjną technologię obrazowania MR 1,5T firmy GE, która zapewnia całkowicie nowe możliwości badań. Oparty na stworzonej z myślą o poprawie produktywności platformie SIGNA™Works aparat SIGNA™ Artist to idealne połączenie formy i funkcjonalności.

Oto przyszłość obrazowania MR. Urzeczywistnij to, co niewyobrażalne za sprawą aparatu SIGNA™ Artist.

SIGNATMWorks

Nowy standard, który zapewnia całkowicie nowe możliwości

Nasza nowa, powstała z myślą o poprawie wydajności, platforma SIGNA™Works wyznacza nowy standard efektywności badań.
Platforma SIGNA™Works to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów, którzy chcą obrazować swoich pacjentów szybko i sprawnie. Aparat SIGNA™ Artist jest przy przekazaniu klientowi wyposażony we wszystkie standardowe aplikacje platformy SIGNA™Works. Technologię tę można aktualizować oraz rozbudowywać przez instalację nowych aplikacji, tak aby dostosować ją w pełni do specyfiki i zmieniających się potrzeb placówki medycznej.

Nowa jakość

Wyjątkowe badania odpowiadające potrzebom klinicznym placówki

Zestaw standardowych aplikacji platformy SIGNA™Works obejmuje oprogramowanie do wykonywania badań ze wzmocnieniem kontrastowym, 2D, objętościowych 3D, jak również rozwiązania do usuwania artefaktów ruchowych. Platforma SIGNA™Works zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania badania.

 • NeuroWorks
  Ta aplikacja pozwala na jednoetapowe obrazowanie mózgu, rdzenia kręgowego, naczyń oraz nerwów obwodowych z doskonałym kontrastem tkanek. Zawiera technikę ReadyBrain, która zapewnia automatyczne konfigurowanie badań począwszy od jego planowania po przetwarzanie obrazu.
 • OrthoWorks
 • BodyWorks
 • OncoWorks
 • CVWorks
 • PaedWorks

Nowe możliwości

Rozszerzenie działalności placówki o nowe obszary diagnostyki

Innowacyjne aplikacje platformy SIGNA™Works zapewniają całkowicie nowy standard badań. Wyższa jakość obrazów, większa szybkość i uproszczona procedura badania pozwalają osiągać wyniki lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 • HyperWorks
  Aplikacja HyperWorks zapewnia najwyższą jakość badań wykonywanych z niezrównaną, nawet ośmiokrotnie większą szybkością.
 • ViosWorks
 • SilentWorks
 • ImageWorks
 • Obraz wykonany w sekwencji Cube DIR
  1.6 x 1.6 x 1.6mm

 • T2 STIR PROPELLER
  Axial 0.77 x 0.77 x 2mm
  Coronal 0.77 x 0.77 x 3mm

NeuroWorks

Więcej informacji

NeuroWorks

Ta aplikacja pozwala na jednoetapowe obrazowanie mózgu, rdzenia kręgowego, naczyń oraz nerwów obwodowych z doskonałym kontrastem tkanek. Obejmuje odporne na ruch techniki obrazowania z automatycznym wyrównywaniem za pomocą jednego kliknięciem. Stanowi kompletne rozwiązanie do obrazowania OUN od skanowania po przetwarzanie obrazów.

NeuroWorks zawiera również dostępny standardowo w każdym aparacie pakiet Cube do obrazowania objętościowego 3D. Aplikacja ta umożliwia tłumienie sygnału od płynu mózgowo-rdzeniowego oraz substancji białej lub szarej w celu poprawy widoczności zmiany.

PROPELLER MB – najnowsza, udoskonalona wersja techniki obrazowania PROPELLER firmy GE – bazuje na wykonywaniu sekwencji Multi-Shot z zachowaniem kontrastu, bez względu na ważenie sygnału i z jednoczesną redukcją artefaktów ruchowych. Ta nowa technika pozwala również na wykonywanie badań za pomocą nowych sekwencji, np. T1 FSE, umożliwiających uzyskanie nowych kontrastów na obrazach.

Zamknij
 • Obraz wykonany w sekwencji PD FatSat Cube w płaszczyźnie strzałkowej
  0.6 x 0.6 x 0.6mm

 • PROPELLER Obraz wykonany w sekwencji PD w płaszczyźnie czołowej
  0.4 x 0.4 x 3mm

OrthoWorks

Więcej informacji

OrthoWorks

Ten szeroki zestaw technik obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego umożliwia obrazowanie tkanki kostnej, stawów i tkanki miękkiej, zapewniając wyjątkowy kontrast tkanek.

OrthoWorks obejmuje również pakiet do obrazowania objętościowego 3D Cube z sekwencją gęstości protonów PD-zależną oraz techniką ASPIR zapewniającą bardzie jednolite tłumienie sygnału od tłuszczu, w którym zwykle wykonywane są trzy osobne skany 2D. Dzięki jednej akwizycji 3D i reformatowaniu wielopłaszczyznowemu pakiet Cube może zastąpić poszczególne skany 2D.

Zamknij
 • Obraz wykonany w sekwencji MRCP 3D
  1 x 1 x 1.6mm

 • Sekwencja echa gradientowego 3D (Turbo LAVA) – for Pancreas
  1.6 x 1.6 x 2mm

 • Coronal T2 SSFSE Large FOV

 • Axial T2 FatSat PROPELLER Navigated

BodyWorks

Więcej informacji

BodyWorks

Rozwiązanie BodyWorks pozwala wykorzystać do własnych celów jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin obrazowania MR. Ten kompletny zestaw technik obrazowania pozwala na wykonywanie badań jamy brzusznej i miednicy z uwzględnieniem różnych typów pacjentów.

Impulsy nawigacyjne w kształcie wiązki ołówkowej to rozwiązanie firmy GE, które pozwala zniwelować artefakty ruchowe powstałe na skutek oddychania podczas obrazowania jamy brzusznej. Umożliwia ono pacjentowi swobodne oddychanie podczas badania i jest zgodne z wieloma sekwencjami impulsowymi, w tym obrazowaniem dyfuzyjnym, PROPELLER MB, MRCP i dynamicznym obrazowaniem T1.

Zamknij
 • Axial T1 Dynamic Contrast
  Positive Enhancement Integral Map

 • Skan wykonany w sekwencji T2 PROPELLER w płaszczyźnie czołowej 0.6 x 0.6 x 4mm

OncoWorks

Więcej informacji

OncoWorks

Obszerny zestaw technik umożliwiających pozyskiwania danych anatomicznych i morfologicznych na potrzeby diagnostyki onkologicznej. Aplikacja OncoWorks zapewnia obrazowanie o doskonałym kontraście tkanek, pozbawione artefaktów ruchowych oraz o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej.

Obrazowanie objętościowe 3D ze zoptymalizowaną supresją sygnału od adiabatycznej tkanki tłuszczowej w połączeniu z technologią ARC lub ASSET zapewnia wysoką rozdzielczość czasową i przestrzenną w celu pozyskiwania wzorców wychwytu środka kontrastowego. Skan dynamiczny w projekcji osiowej wykonany metodą FSPGR ukazuje charakterystykę zmiany uzyskaną przy użyciu mapy wzmocnienia dodatniego na stacji akwizycyjnej VS7. Obraz wykonany w sekwencji T2 metodą PROPELLER z niewielkim polem widzenia i korekcją ruchu przez gruczoł krokowy.

Zamknij
 • Angiografia MR wykonana z użyciem protokołu QuickStep

 • Short Axis 2D FIESTA Cine

 • Obraz wykonany techniką Black Blood – T1

 • Obraz wykonany techniką Black Blood – SSFSE T2 ASPIR

 • Obraz wykonany techniką PS MDE

 • 4ch FIESTA Cine

CVWorks

Intuicyjne techniki obrazowania serca pozwalają na uzyskanie danych dotyczących morfologii, przepływu i żywotności tkanek, jak również istotnych informacji na temat struktury naczyń i dynamiki przepływu. CVWorks zapewnia również możliwość wyboru protokołów badań dla różnych typów pacjentów, co znacznie upraszcza przebieg pracy.

Dzięki CVWorks obrazowanie wymagające wykonania wielu obrazów przy wstrzymanym oddechu należy już do przeszłości. Uciążliwe obrazowanie ze wstrzymaniem oddechu można teraz z powodzeniem zastąpić najnowszą, przyjazną dla pacjenta techniką MDE wymagającą wykonania tylko jednego obrazu i technikami Black Blood.

Dzięki uproszczonym protokołom QuickStep skanowanie całego układu naczyniowego można przeprowadzić już w ciągu 6 minut. Wydajne gradienty umożliwiają uzyskanie doskonałego kontrastu sekwencji obrazów typu „bright blood” (bez tłumienia sygnału od krwi) i tkanki mięśnia sercowego uzyskanych przy użyciu techniki FIESTA przy jednoczesnym zachowaniu rozdzielczości przestrzennej.

Zamknij
 • Sekwencja echa gradientowego 3D (Turbo LAVA) –
  skan dynamiczny wątroby wykonany podczas swobodnego oddychania
  1.2 x 1.7 x 2.6mm
  : 25 s/fazę

 • Axial T2 FatSat
  FOV 24cm
  0.9 x 1.1 x 5mm

 • Sagittal T2 Cube Pasted
  1 x 1 x 1.4mm

PaedWorks

Więcej informacji

PaedWorks

PaedWorks zawiera zbiór specjalistycznych protokołów dostosowanych do wymagań obrazowania najmniejszych i najdelikatniejszych pacjentów. Techniki, takie jak impulsy nawigacyjne w kształcie wiązki ołówkowej w połączeniu z techniką PROPELLER MB są używane z zaawansowanymi technikami, m.in. obrazowaniem dyfuzyjnym, umożliwiając wykonywanie przyjaznych dla pacjenta badań bez konieczności wstrzymania oddechu. Badania serca wykonywane techniką MDE wymagającą uzyskania tylko jednego obrazu pozwalają na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników w krótszym czasie.

Cztery obrazy ukazujące dynamiczne obrazowanie w sekwencji T1 z użyciem impulsów nawigacyjnych w kształcie wiązki ołówkowej, umożliwiające pacjentowi swobodne oddychanie podczas wykonywania obrazów środka kontrastowego w krótkich fazach czasowych. Obraz całego kręgosłupa można uzyskać w prosty sposób, wykonując rutynowe badania w sekwencji T2 frFSE.

Zamknij
 • Sagittal T1 HyperCube Flex
  Water Image
  1 x 1 x 1.4mm3

 • Axial T2 HyperCube Flex Orbits
  Water Image
  0.6 x 0.8 x 1.00mm3

 • Coronal T2 HyperCube Flex with HyperSense
  Water Image
  1.2 x 1.2 x 1.4mm3

 • Sagittal PD Cube FatSat
  16ch T/R Knee Coil
  0.5 x 0.5 x 0.5mm3
  HyperSense

 • Sagittal 3D Cube DIR (Coronal Reformat)
  1.3 x 1.3 x 1.4mm3
  HyperSense

 • Time of Flight
  0.62 x 0.76 x 1.00mm3
  HyperSense

HyperWorks

Więcej informacji

HyperWorks

HyperCube

HyperCube poszerza możliwości obrazowania 3D, pozwalając skrócić czas skanowania i eliminując m.in. artefakty ruchowe i aliasing w celu skrócenia czasu skanowania przez zmniejszenie pola widzenia z kodowaniem fazowym bez obecności artefaktów aliasingu.

HyperSense

Sekwencja HyperSense umożliwia uzyskiwanie obrazów przy znacząco mniejszej liczbie próbek, co pozwala skrócić całkowity czas skanowania bez obniżenia rozdzielczości przestrzennej lub jakości obrazu. Sekwencja HyperSense nie zależy od kształtu cewki i w porównaniu z konwencjonalnymi metodami obrazowania równoległego wykazuje mniejszą wrażliwość na artefakty obrazu lub utratę stosunku sygnału do szumu przy większych przyspieszeniach.

Sekwencje Hypersense oczekują na dopuszczenie do obrotu przez agencję FDA zgodnie z ustępem 510(k). Funkcje te nie są dostępne w sprzedaży w USA i mogą również być niedostępne w innych regionach.

Zamknij
 • MAGiC
  Obrazy wykonane z użyciem techniki DIR, FLAIR, PSIR (góra) i w sekwencji T2, T1 i mapy T2 (dół) w ramach jednego skanu were
  acquired in one scan in about 5 minutes.

 • READYView

 • cmr42

 • NeuroQuant

ImageWorks

Więcej informacji

ImageWorks

MAGiC

Sekret techniki MAGiC tkwi w unikalnej technologii umożliwiającej uzyskanie podczas jednego skanowania wielu kontrastów obrazu. Technika MAGiC zapewnia większą elastyczność kliniczną, pozwalając zyskać czas na zaawansowane obrazowanie. Technika MAGiC umożliwia wykroczenie poza procedurę, zapewniając uzupełniające się dane parametryczne w celu uzyskania pełniejszego obrazu. Kontrast obrazu można zmienić przez proste zmiany ustawień już po akwizycji.

READYView

Ponieważ wizualizacja READYView jest dostępna bezpośrednio z poziomu konsoli operatora, przyspiesza badanie i uzyskanie obrazu gotowego do opisania, eliminując czasochłonne etapy jego przetwarzania.

cmr42

cmr42 to wszechstronne rozwiązanie do przetwarzania obrazów serca i naczyń, w którym wykorzystano zautomatyzowane algorytmy oceny charakterystyki tkanek, mapowania, przepływu i funkcji.

NeuroQuant

Aplikacja NeuroQuant automatycznie dzieli na segmenty i mierzy objętości struktur mózgu oraz porównuje je z normami. Uzyskane informacje pomagają w diagnostyce i monitorowaniu postępu choroby. Aplikacja NeuroQuant może generować opisy dla szeregu ocen klinicznych, m.in. atrofii związanej z wiekiem, asymetrii objętości hipokampa, atrofii wielostrukturowej, atrofii mózgu, rozwoju mózgu i morfometrii ogólnej.

Zamknij
 • Axial T2 Silent PROPELLER <11dB
  0.8 x 0.8 x 5mm

 • Axial T2 FLAIR Silent PROPELLER <11dB
  0.9 x 0.9 x 5mm

 • Axial DWI Silent PROPELLER <11dB
  2.1 x 2.1 x 5mm

 • Coronal T2 Silent PROPELLER <11dB
  0.8 x 0.8 x 4mm

 • Coronal Reformat (Sagittal T1 Silenz <3dB)
  1,2 × 1,2 × 1,2 mm

 • Sagittal Obraz w sekwencji T2 uzyskany techniką PROPELLER FatSat Silent

SilentWorks

Więcej informacji

SilentWorks

Technikę SilentWorks można stosować do obrazowania wszystkich części ciała i można ją stosować w przypadku wielu różnych sekwencji, w tym DWI, oraz cewek. Techniki obrazowania z zerowym czasem TE umożliwiają obrazowanie struktur naczyniowych z mniejszą liczbą artefaktów, zwykle widocznych na tradycyjnych skanach. Ponadto dzięki technologiom, takim jak 3D Silenz i PROPELLER MB, badanie wykonywane jest w dużo krótszym czasie bez pogorszenia jego jakości.

Zamknij
 • ViosWorks

ViosWorks

Więcej informacji

ViosWorks

Narzędzie VisoWorks z wizualizacją ArterysTM zapewnia szczegółowe pomiary ilościowe przepływu i niedomykalności zastawki; objętość udaru, grubość, masę i frakcję wyrzutowa można uzyskać za pomocą precyzyjnego i nieinwazyjnego rozwiązania.

 

Zamknij

Nowy poziom
Nowy standard szybkości i jakości obrazowania MR dzięki przełomowej technologii

Zaprojektowany z myślą o pokonywaniu trudności, nowoczesny aparat SIGNATM Architect jest najbardziej wszechstronnym, adaptowalnym i zaawansowanym systemem firmy GE. Badania stopami do przodu, obejmujące całe ciało, można teraz przeprowadzać w prosty sposób. Szybkie, ale dokładne aparaty MR SIGNATM Architect zostały opracowane z myślą o Twoich potrzebach.

Obrazowanie w pełnej jakości cyfrowej (TDI)

Aparat SIGNA Artist zapewnia zaskakujące innowacje w zakresie obrazowania i maksymalne korzyści dzięki cewkom TDI.
advances in imaging and a total imaging win with TDI.

 • Opracowany przez firmę GE bezpośredni interfejs cyfrowy (Direct Digital Interface, DDI) wykorzystuje oddzielny konwerter danych z postaci analogowej na cyfrową w celu przetworzenia sygnałów z nawet 128 kanałów RF bez wzmacniania szumów.
 • Technologia mikroprzełączników cyfrowych (Digital Micro Switching, DMS) to rewolucyjny postęp w konstrukcji cewek RF, w których analogowe obwody blokujące zastąpiono inteligentnymi mikroprzełącznikami elektryczno-mechanicznymi (Micro Electro-Mechanical Switches, MEMS).

Cewki 16-kanałowe: do badań barku i T/R do badań kolana

16-kanałowa cewka do badań barku to nowatorska konstrukcja, którą można dostosować do budowy anatomicznej pacjenta, która umożliwia sprawne pozycjonowanie pacjenta oraz zapewnia mu wygodę. Elastyczność przedniej płytki dociskowej umożliwia jej umieszczenie bliżej ciała pacjenta w celu uzyskania maksymalnego stosunku sygnału do szumu (SNR) i lepszych wyników obrazowania.
16-kanałowa cewka nadawczo-odbiorcza (T/R) do badań kolana umożliwia obrazowanie kolan w wysokiej rozdzielczości. Konstrukcja T/R zapewnia większą sprawność w polu B1, potencjalnie umożliwiając uzyskanie wyższej rozdzielczości, obniżenie współczynnika SAR oraz eliminację zjawiska „zawijania” obrazu (ang. image backfolding). Większa średnica umożliwia badanie szerszej grupy pacjentów, upraszcza ich pozycjonowanie i zwiększa wygodę. Nowa konstrukcja przyspiesza obrazowanie we wszystkich kierunkach, umożliwiając szybsze uzyskanie lepszych wyników klinicznych.
Szeroki tunel o średnicy 70 cm eliminuje lęk związany z badaniami MR. Duża średnica, łagodne oświetlenie i wentylatory chłodzące uspokajają pacjentów. Poszerzony stół znajduje się na mniejszej wysokości, ułatwiając pozycjonowanie pacjentów. Lekkie i adaptowalne cewki w delikatny sposób dostosowują się do budowy anatomicznej pacjenta, poprawiając jego samopoczucie. Aparat SIGNA™ Artist — zaprojektowany z myślą o wygodzie pacjenta.

Dokowany stół eXpress

Stół eXpress aparatu SIGNATM Artist z pokrytą pianką powierzchnią zapamiętującą kształty umożliwia obrazowanie stopami lub głową do przodu, zależnie od wymagań badania. Został on ponadto wyposażony w odłączane schodki, które pozwalają szybko i bezpiecznie opuścić aparat. Dzięki funkcji pozycjonowania IntelliTouch do ułożenia pacjenta w odpowiedniej pozycji wystarczy jedynie dotknąć krawędzi stołu.

Pole widzenia

Pełne pole widzenia o wymiarach 50 x 50 x 50 cm w tunelu o średnicy 70 cm, ułatwiające badanie pacjentów o większej masie ciała, umożliwia również prawidłowe badanie części ciała znajdujących się poza środkiem ciała, takich jak ramiona i biodra. Wyjątkowa jednorodność aparatu SIGNATM Artist pozwala uzyskać większe niż kiedykolwiek wcześniej pole widzenia.

deFINE

Funkcja deFINE pozwala udoskonalić wygląd obrazów uzyskanych za pomocą aparatu SIGNATM Artist dzięki gotowym ustawieniom optymalizacyjnym. Te ustawienia można uzyskać dla każdej indywidualnej sekwencji lub dla całego badania.


RELATED CONTENT

DOWNLOADS

SIGNA Artist Brochure

PDF 9MB
 • Data utworzenia 2/14/2017
 • ID dokumentu JB46119US