Informacje ogólne

Ten sam magnes. Funkcje MR nowej generacji.

Posiadacze oferowanych przez firmę GE systemów SIGNA Excite, SIGNA LX, SIGNA HDe, SIGNA HD, SIGNA HDxt, SIGNA HDx lub SIGNA Vibrant mogą przystąpić do programu SIGNA Explorer Lift i dokonać modernizacji użytkowanego sprzętu do poziomu systemu SIGNA Explorer.1

Przystępując do programu SIGNA Explorer Lift, można:

  • Wykorzystać solidną bazę w postaci użytkowanego dotychczas magnesu i zyskać możliwość zwiększenia liczby przeprowadzanych badań o 30%2
  • Tchnąć nowe życie w stary system MR, oszczędzając przy tym do 50% kosztów konstrukcyjnych3
  • Podnieść standard oferowanej opieki zdrowotnej i uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii3

 

1 Mogą obowiązywać pewne ograniczenia i inne warunki. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. Wszelkie pytania dotyczące opisywanego programu modernizacji, także pytania dotyczące jego dostępności w poszczególnych krajach, prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela firmy GE.

2 Po wdrożeniu programu SIGNA Explorer Lift, dzięki nowym możliwościom i zwiększonej wydajności, liczba pacjentów poddawanych badaniom może wzrosnąć o 2–3 dziennie.

3 Całkowity, pokrywany z góry koszt uwzględnia wydatki związane z zakupem sprzętu, przestojem i instalacją. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych. Dane opracowano na podstawie średnich szacunkowych kosztów konstrukcyjnych w przypadku modernizacji systemu 1.5T 60 cm za pośrednictwem programu SIGNA Explorer Lift w porównaniu z kosztami wymiany na nowy szeroki otwór gantry.

Wydajność

Wykorzystaj solidną bazę w postaci użytkowanego dotychczas magnesu

Modernizacja do poziomu systemu SIGNA Explorer to droga do zwiększonej wydajności i licznych korzyści, które nie były dostępne w przypadku systemów starszej generacji.

Szybszy odbiór sygnału i lepszy stosunek sygnału do szumu - Optyczna technologia RF OpTix gwarantuje wysokiej jakości konwersję sygnału z postaci analogowej na cyfrową i może zwiększyć stosunek sygnału do szumu (SNR) nawet o 27% w porównaniu do tradycyjnych odbiorników sygnału analogowego.1

Uproszczony przebieg pracy – Dostęp do cewek Flex Coils o zwiększonym zakresie zastosowania. Możliwość zmiany przebiegu pracy i potencjalnego zwiększenia liczby badanych pacjentów dzięki narzędziom typu Ready-Tools.

Aplikacje oszczędzające czas – Niezawodne aplikacje nie tylko zapewniają znakomitą jakość obrazowania, ale mogą również usprawnić przebieg pracy. Wśród elementów pozwalających na zaoszczędzenie czasu znajdują się protokół READY Brain, funkcja zautomatyzowanych badań mózgu, które mogą przeprowadzać nawet użytkownicy niespecjalizujący się w danej technice, oraz uproszczone obrazowanie dyfuzyjne całego ciała techniką eDWI trwające zaledwie 7 minut.
 

1 W porównaniu z poprzednią generacją technologii firmy GE lub systemem 1.5T 60 cm.

2 Po wdrożeniu programu SIGNA Explorer Lift, dzięki nowym możliwościom i zwiększonej wydajności, liczba pacjentów poddawanych badaniom może wzrosnąć o 2–3 dziennie.

Aspekt kliniczny

Podnieś standard oferowanej opieki zdrowotnej

Modernizując system do poziomu SIGNA Explorer, można podnieść wydajność wykonywanych badań obrazowych i zwiększyć komfort pacjentów im poddawanych. System SIGNA Explorer został wyposażony w funkcje MR nowej generacji.

Zaawansowane techniki korekcji ruchu - Aplikacja 3D PROMO pozwala na wykonywanie badań obrazowych z uwzględnieniem korekcji ruchu wraz z objętościowym obrazowaniem 3D w przypadku badań mózgu. Technika PROPELLER 3.0 zapewnia możliwość obrazowania dowolnej części ciała pacjenta z ograniczeniem efektów ruchu, a opcja Body Navigators pozwala na wykonywaną w czasie rzeczywistym kompensację ruchów charakterystycznych dla swobodnego oddychania.

Silent Scan – Opracowana przez naszą firmę rewolucyjna technologia przekraczająca wszelkie dotychczasowe standardy branżowe w redukowaniu hałasu – teraz jego poziom wynosi jedynie 3 decybele powyżej dźwięków otoczenia.

Obrazowanie wokół implantów warunkowo dopuszczonych do obrazowania metodą MR – MAVRIC SL zapewnia zaawansowaną wizualizację tkanki miękkiej i kości w pobliżu urządzeń warunkowo dopuszczonych do obrazowania metodą MR.
 

1 W porównaniu z nowym systemem MR 1.5T firmy GE – pokrywany z góry koszt obejmuje wydatki związane z zakupem sprzętu, pracami budowlanymi wymaganymi do instalacji systemu i potencjalne koszty zmienne związane z przestojem. Rzeczywiste koszty mogą różnić się w przypadku poszczególnych placówek.

Aspekt finansowy

Stary magnes, nowe życie

Porównując z rozwiązaniem polegającym na wymianie magnesu, przystąpienie do programu SIGNA Explorer Lift może obniżyć całkowity, pokrywany z góry koszt o 50%.1

Ponadto program SIGNA Explorer Lift pozwala na zminimalizowanie niedogodności związanych z modernizacją systemu i skrócenie czasu przestoju w porównaniu z procedurą wymiany magnesu, w przypadku której okres przestoju znacznie się wydłuża.2

1 Całkowity, pokrywany z góry koszt uwzględnia wydatki związane z zakupem sprzętu, przestojem i instalacją. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych. Dane opracowano na podstawie średnich szacunkowych kosztów konstrukcyjnych w przypadku modernizacji systemu 1.5T 60 cm za pośrednictwem programu SIGNA Explorer Lift w porównaniu z kosztami wymiany na nowy szeroki otwór gantry.

2 Czas przestoju zależy od czasu trwania prac budowlanych, które mogą być konieczne w związku z modernizacją systemu. Nie uwzględnia się w nim czasu potrzebnego na dodatkowe prace remontowe i usprawnienia, o wdrożeniu których decyduje sam klient (szafki na cewki, oświetlenie pomieszczenia, wymiana podłogi itp.).