Informacje ogólne

Pozwól się zaskoczyć

Poznaj możliwości znacznie przekraczające Twoje oczekiwania.

Aparat SIGNA Pioneer, którego nazwa nawiązuje do pionierskiej eksploracji i poszerzenia możliwości obrazowania metodą MR, wyposażono w nowatorską technologię umożliwiającą uzyskiwanie nadzwyczaj ostrych obrazów oraz codzienne badanie zaskakująco dużej liczby pacjentów, a to wszystko z zachowaniem niezwykłego komfortu i odprężenia, jakiego nie spodziewają się Twoi pacjenci.

*Aparat oczekuje na dopuszczenie do sprzedaży przez agencję FDA zgodnie z ustępem 510(k) ustawy. Nie jest on dostępny w sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Produkt nie uzyskał jeszcze oznaczenia CE. Jest on niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Wydajność

Aparat SIGNATM Pioneer — szybkość i wydajność przede wszystkim

Technika kompilacji obrazów MR MAGiC (Magnetic Resonance Image Compilation)

Wyobraź sobie, że możesz badać jednego dodatkowego pacjenta na godzinę, wypełniając badaniami każdy dzień1… jest to możliwe dzięki zastosowaniu w aparacie SIGNA Pioneer techniki obrazowania MAGiC opracowanej w duchu koncepcji „jedna godzina i gotowe”. 

Po raz pierwszy w branży możliwe jest generowanie wielu kontrastów obrazu w ramach pojedynczego skanu MR, w tym obrazów mózgu T1, T2, STIR, T1 FLAIR, T2 FLAIR i PD-zależnych uzyskanych w pojedynczej akwizycji.

Jeden skan może pełnić rolę wielu skanów, a czas pozyskiwania obrazów jest równy 1/3 czasu poświęcanego na akwizycję oddzielnych sekwencji — wszystko to płynnie zintegrowane w przebiegu pracy.Całkowita elastyczność dzięki możliwości wielokrotnych zmian kontrastu

Kontrast obrazu można zmienić poprzez modyfikacje parametrów TR, TE i TI, nawet po zakończeniu badania i opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia do badań MR. Przetwarzanie techniką MAGiC gwarantuje uzyskanie dowolnego żądanego kontrastu, co stanowi zapowiedź nowych możliwości diagnostycznych.


Technika MAGiC oferuje więcej niż standardowe obrazy zależne pozyskiwane metodą MR dzięki przekształcaniu danych nieprzetworzonych w ilościowe mapy tkanek T1, T2 i PD.
Turbo LAVA/LAVA-Flex 

Technika Turbo LAVA/LAVA-Flex gwarantuje szybsze obrazowanie całego ciała dzięki skróceniu czasu wstrzymywania oddechu i przyspieszeniu akwizycji skanów. Obejmuje ona nowatorską technikę akceleracji opartą na obrazowaniu ARC, umożliwiającą przyspieszenie dowolnej sekwencji LAVA i LAVA-Flex prawie o 50 procent bez negatywnego wpływu na jakość obrazów. 

Automatyczna optymalizacja protokołu (APx)2 

Prosty i zautomatyzowany przebieg pracy do zastosowań wymagających wstrzymania oddechu. Ograniczenie wahań w jakości obrazów i odstępach czasowych. Inteligentne rozwiązanie umożliwiające dostosowanie protokołu do różnych przypadków pacjentów.

Mniej powtórzeń, mniej odchyleń

Aparat SIGNA Pioneer został wyposażony w wyjątkową aplikację 3D PROMO, która umożliwia prospektywną korekcję ruchu w trybie 3D w czasie rzeczywistym, oraz sprawdzoną technikęPROPELLER opracowane przez firmę GE. 

Lepsza ergonomia z myślą o potrzebach techników

  • Intuicyjna technologia Touch-N-Go z punktami orientacyjnymi Intellitouch.

  • Ułatwione przygotowanie do badania w pomieszczeniu, w którym odbywa się skanowanie, dzięki podwójnym wyświetlaczom dotykowym.
1. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od podanych. Dane z badań własnych (w oparciu o protokół badań neurologicznych MAGiC).  

2. *Produkt oczekuje na dopuszczenie do sprzedaży przez agencję FDA zgodnie z ustępem 510(k) ustawy. Nie jest on dostępny w sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Produkt nie uzyskał jeszcze oznaczenia CE. Jest on niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Obszar zainteresowania (ROI)

Niższe koszty instalacji i eksploatacji

Oszczędność kosztów dla placówki

Wyobraź sobie, że aparat 3,0 T mieści się na przestrzeni zajmowanej przez aparat 1,5 T. Aparat SIGNA Pioneer umożliwia obrazowanie metodą MR o natężeniu pola 3,0 T we wcześniej niedostępnych miejscach. Kompaktowe wymiary tego systemu sprawiają, że zajmuje on bardzo małą powierzchnię w porównaniu do innych dostępnych na rynku produktów; jest on o 25% mniejszy od tradycyjnych aparatów o natężeniu pola 3,0 T.


Niskie koszty eksploatacji

Aparat SIGNA Pioneer zużywa około 50% mniej energii niż tradycyjne systemy 3,0 T z szerokim otworem gantry, a to dzięki innowacyjnej wysokowydajnej technologii gradientowej. Oznacza to ogromne oszczędności energii i kosztów operacyjnych przy jednoczesnym  zachowaniu wysokiej klasy możliwości systemu 3,0 T.

Pionierska technologia

OSTROŚĆ obrazów przekraczająca oczekiwania

Obrazowanie w pełnej jakości cyfrowej (TDI) 

Aparat SIGNA Pioneer wyposażono w przełomowe rozwiązania w zakresie obrazowania, m.in. pionierską technologię o nazwie TDI, która pozwala uzyskać wyraźniejsze obrazy o stosunku sygnału do szumu (SNR) większym nawet o 25%.

Technologię TDI opracowano w oparciu o trzy podstawowe komponenty:

  • Inteligentna cyfryzacja dzięki interfejsowi Direct Digital Interface (DDI) firmy GE — technologia ta wykorzystuje niezależny konwerter danych z postaci analogowej na cyfrową w celu przetworzenia sygnałów z wszystkich 97 kanałów RF, co nadaje nowy wymiar pojęciu kanału RF. Technologia DDI nie tylko poprawia stosunek sygnału do szumu (SNR), lecz współpracuje również ze starszymi cewkami firmy GE, co zapewnia niezrównaną elastyczność.

  • Technologia Digital Surround Technology (DST) łączy uzyskiwanie wysokiego stosunku sygnału do szumu (SNR) i czułości zewnętrznych cewek o dużej gęstości z doskonałą jednorodnością i głębszą penetracją sygnału zintegrowanej cewki RF do badań całego ciała, umożliwiając obrazowanie kręgosłupa i ciała o wyższym poziomie szczegółowości i lepszej jakości.

  • Technologia Digital Micro Switching (DMS) rewolucjonizuje sposób działania łańcucha akwizycji danych, zastępując analogowe układy blokowania mikroprzełącznikami typu MEMS (ang. Micro Electro-Mechanical Switches), co pozwala na ultraszybkie przełączanie cewek i poszerzenie możliwości obrazowania z zerowym czasem TE.

Oprócz unikatowej i przyszłościowej technologii polegającej na zastosowaniu 97 kanałów RF, aparat SIGNA Pioneer wyposażono w magnes o natężeniu 3,0 T i wysokiej jednorodności pola, co pozwala na uzyskiwanie spójnych jakościowo obrazów u wszystkich pacjentów i stanowi solidną podstawę długofalowej opłacalności inwestycji. 

Zintegrowany pakiet cewek TDI

Zaletą aparatu SIGNA Pioneer jest unikatowy pakiet cewek TDI, które zostały opracowane z myślą o pacjencie i które gwarantują wyjątkową jakość obrazów. Pakiet zawiera wbudowaną cewkę tylną, cewkę o wysokiej gęstości do badań głowy i szyi, cewkę przednią zapewniającą duże pokrycie struktur anatomicznych i inne wyspecjalizowane cewki do badań układu mięśniowo-szkieletowego.

Komfort pacjenta na bezkonkurencyjnym poziomie

KOMFORT pacjenta na zaskakująco wysokim poziomie

Aparat SIGNA Pioneer posiada nowatorską konstrukcję opracowaną z myślą o pacjencie i opartą na nowej koncepcji zwiększania komfortu i ograniczania odczucia niepokoju towarzyszącego pacjentowi podczas badania.

Kojąca cisza

Dzięki opracowanemu przez naszą firmę rewolucyjnemu pakietowi SilentSuite aparat SIGNA Pioneer obniża poziom decybeli z ogłuszającego hałasu odpowiadającego 91 dB do wartości w granicach 3 dB powyżej poziomu dźwięków słyszalnych w pomieszczeniu, w którym odbywa się skanowanie. Wraz z tym rewolucyjnym rozwiązaniem oferujemy pierwszy w historii kompletny protokół badania neurologicznego Silent Neuro Exam, uwzględniający obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI). Ponadto rozszerzyliśmy możliwości obrazowania w technologii Silent poza badania neurologiczne — teraz możliwe są również badania układu mięśniowo-szkieletowego i kręgosłupa.

Spokojny oddech

Dzięki aplikacjom do obrazowania przy swobodnym oddychaniu i zaawansowanemu oprogramowaniu do korekcji ruchu, aparat SIGNA Pioneer zapewnia kompensację ruchu i pozwala pacjentowi oddychać normalnie podczas obrazowania całego ciała. W ramach tego rozwiązania możliwe jest dynamiczne obrazowanie metodą MR ze wzmocnieniem kontrastowym, podczas którego znacznie wzrasta nie tylko komfort
pacjenta, lecz również jakość obrazów w bardzo skomplikowanych badaniach.

Relaksująca wygoda

Otwór gantry o średnicy 70 cm gwarantuje pacjentowi więcej przestrzeni i ogranicza występowanie odczucia niepokoju. W konstrukcji aparatu poszerzono nie tylko otwór gantry, lecz również stół pacjenta. Aparat SIGNA Pioneer wyposażono w stół pacjenta Comfort Plus, który można obniżyć do poziomu niewiele powyżej podłogi, co ułatwia pacjentom wejście na stół i zejście z niego. 

Procedury nieinwazyjne

Procedura 3D Arterial Spin Labeling (3D ASL) umożliwia dokonanie ilościowej oceny perfuzji mózgu bez konieczności napromieniania lub wstrzykiwania środka kontrastowego. Technika IDEAL IQ umożliwia wykonanie trójwymiarowego skanu całej wątroby w ciągu jednego wstrzymania oddechu. Pozwala to na nieinwazyjną ocenę ilościową zawartości trójglicerydów w wątrobie, co może pomóc w zdiagnozowaniu stłuszczenia wątroby. Ponadto pakiet aplikacji Inhance Suite oferuje szereg rozwiązań w zakresie angiografii bezkontrastowej.

Pionierskie aplikacje

Pionierskie aplikacje

SilentSuite 

Zapewnia pacjentowi niepowtarzalny komfort dzięki obrazowaniu z zastosowaniem technologii Silenz (hałas na poziomie maksymalnie 3 dB powyżej dźwięków otoczenia). W aktualnej wersji pakiet SilentSuite obejmuje procedurę pełnego badania neurologicznego (T1, T2 FLAIR, DWI, MRA) przy poziomie hałasu wynoszącym 11 dB(A) powyżej dźwięków otoczenia i sekwencjach umożliwiających skanowanie struktur anatomicznych od głowy do stóp.  

DISCO 

Badania metodą MR tak proste, jak TK.
Obrazowanie objętościowe całej wątroby przy rozdzielczości 1,5 mm3 w zaledwie 3 sekundy. Obrazowanie przebiega tak szybko, że możliwe jest wygenerowanie obrazów kilku faz w czasie jednego wstrzymania oddechu, dzięki czemu można upewnić się, że wzmocnienie zostanie uchwycone na skanach już przy pierwszej próbie akwizycji. Technika DISCO umożliwia szybkie generowanie czasowo-rozdzielczych obrazów 4D, co stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznego obrazowania gruczołu krokowego i piersi ze wzmocnieniem środkiem kontrastowym. 

FOCUS 

Skuteczna metoda zwiększania rozdzielczości w sekwencjach pojedynczej ekspozycji DW EPI. Wykorzystując metodę wielowymiarowego wzbudzania wybiórczego, technika FOCUS obsługuje obrazowanie z małym polem widzenia określonych narządów i zapewnia wyższą jakość diagnostyczną, mniej artefaktów i szybsze badania w porównaniu do tradycyjnych metod obrazowania dyfuzyjnego.