Informacje ogólne

Trzeba to usłyszeć, aby uwierzyć.

W ramach zwiększania komfortu pacjentów podczas badań MR za cel naszych działań przyjęliśmy poprawę towarzyszących im wrażeń słuchowych, wzrokowych i emocjonalnych. Na polu wrażeń słuchowych czekało na nas wiele pracy. Natężenie hałasu podczas typowych badań MR może przekraczać 100 decybeli. Odpowiada to mniej więcej natężeniu dźwięku w pobliżu pracującego młota pneumatycznego, pędzącego pociągu towarowego czy sceny na koncercie rockowym. Jak łatwo sobie wyobrazić, taki poziom hałasu może obniżać komfort pacjenta. Może wywoływać u pacjentów stres związany ze źródłem hałasu, a także zakłócać komunikację między pacjentem a technikiem.

Aby maksymalnie zwiększyć komfort pacjentów podczas skanowania, postanowiliśmy na zawsze zmienić wrażenia słuchowe, jakie towarzyszą badaniom MR. Efektem naszych działań jest Silent Scan — rewolucyjna technika akwizycji w badaniach neurologicznych ograniczająca dźwięki emitowane przez skaner MRI do poziomu szeptu. Co więcej, efekt ten udało nam się osiągnąć przy zachowaniu doskonałej jakości obrazowania zapewniającej lekarzom pewność diagnostyczną.

Wyświetl broszurę informacyjną dotyczącą technologii Silent Scan.

Zalety

Nowe brzmienie komfortu pacjenta.

Głównym zadaniem technologii Silent Scan jest uzyskanie najwyższej możliwej jakości obrazów diagnostycznych przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentowi maksymalnego komfortu. To jednak nie wszystkie zalety ciszy w pracowni, w której przeprowadzane jest skanowanie. Technologia Silent Scan zapewnia liczne korzyści wszystkim osobom zaangażowanym w proces skanowania.

Korzyści dla pacjentów

 • Cichsze otoczenie ułatwiające pacjentom odprężenie się.
 • Ułatwiona komunikacja między pacjentem a technikiem dzięki obniżeniu poziomu hałasu..
 • Skrócenie czasu skanowania dzięki temu, że pacjent jest zrelaksowany i łatwiej utrzymuje nieruchomą pozycję
 • Ograniczenie konieczności przeprowadzania ponownego skanowania dzięki temu, że pacjent jest zrelaksowany i łatwiej utrzymuje nieruchomą pozycję.
 • Ogólna poprawa komfortu podczas badań MR. Może to pozytywnie wpływać na akceptację założeń planu leczenia przez pacjentów wymagających kolejnych badań w przyszłości.

Korzyści dla techników

 • Możliwość poświęcenia większej uwagi pacjentowi dzięki wyeliminowaniu dokuczliwego hałasu.
 • Skrócenie czasu wymaganego na przygotowanie do badania i jego wykonanie dzięki większemu komfortowi zapewnianemu przez cichsze otoczenie.
 • Ułatwiona komunikacja z pacjentem dzięki obniżeniu poziomu hałasu. Ograniczenie konieczności powtarzania instrukcji.
 • Ułatwiona komunikacja między członkami zespołu medycznego, np. pielęgniarkami i anestezjologami, dzięki obniżeniu poziomu hałasu.

Korzyści dla lekarzy

 • Zwiększenie zadowolenia pacjentów dzięki ograniczeniu nieprzyjemnych wrażeń wywoływanych hałasem.
 • Pewność diagnostyczna dzięki doskonałej jakości obrazu.
 • Możliwość zwiększenia liczby badań i ograniczenia konieczności przeprowadzania ponownego skanowania dzięki odprężeniu pacjentów i cichszemu otoczeniu.

Korzyści dla placówki

 • Możliwość zwiększenia liczby badań i ograniczenia konieczności przeprowadzania ponownego skanowania dzięki odprężeniu pacjentów i cichszemu otoczeniu.
 • Zwiększenie zadowolenia pacjentów dzięki ograniczeniu nieprzyjemnych wrażeń wywoływanych hałasem.
 • Innowacyjna technologia, która może zwiększyć konkurencyjność placówki.
 • Mniejszy wpływ cichszej pracowni MR na poziom hałasu w sąsiednich pracowniach.

Technologia

Przełamywanie bariery cichej technologii.

W przeszłości większość prób ograniczenia hałasu emitowanego przez skanery MRI polegała na tłumieniu dźwięków. Technologia Silent Scan stanowi unikalne połączenie trzech zaawansowanych technologii eliminujących hałas u źródła, stanowiących przełom w akwizycji obrazów MR.

Zaawansowane technologie rozwiązania Silent Scan

Silenz
Ta nowa metoda akwizycji danych opiera się na użyciu gradientów w sposób ciągły zamiast ich szybkiego włączania i wyłączania. W rezultacie wibracje mechaniczne są eliminowane i podczas akwizycji nie jest emitowany żaden hałas. Technologia Silenz umożliwia uzyskanie trójwymiarowych danych MR, zapewniając rozdzielczość izotropową. Technologia Silenz charakteryzuje się również bardzo krótkim czasem echa, co przekłada się na poprawę jakości obrazu i sygnału wszystkich badanych tkanek.

Układ mocy o wysokiej wierności 
Platforma ta ułatwia uzyskanie niezwykle stabilnych gradientów i częstotliwości radiowej (RF) wymaganych w celu uniknięcia powstawania artefaktów na obrazie podczas rekonstrukcji.

Możliwość niezwykle szybkiego przełączania częstotliwości radiowych
Ponieważ działanie technologii Silent Scan opiera się na unikaniu szybkiego włączania i wyłączania gradientów, ważne jest, aby system cewek RF umożliwiał przełączanie pomiędzy trybem transmisji i odbioru w ciągu mikrosekund w celu zmaksymalizowania stosunku sygnału do szumu na obrazach. Pakiet cewek GEM Suite został zaprojektowany tak, aby sprostać temu zadaniu.

Obrazy kliniczne

Wymiar ciszy.

Jakość obrazów odpowiadająca tradycyjnym badaniom MR przy znacznym ograniczeniu poziomu hałasu. Poniżej przedstawiono obrazy uzyskane z zastosowaniem technologii Silent Scan T1 — przekształcenia w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej i czołowej.

Obrazy opublikowane dzięki uprzejmości Spectrum Health