Informacje ogólne

MR Touch

Pacjenci, którzy cierpią na przewlekłe choroby wątroby takie jak zwłóknienie lub marskość wątroby często muszą być pod stałą obserwacją gastroenterologa. Może się to wiązać z koniecznością przeprowadzania inwazyjnych zabiegów, które nie zawsze dają pełny obraz stanu wątroby. W technice MR Touch, opracowanej przez ekspertów z firmy GE oraz Mayo Clinic, do badania wątroby wykorzystuje się fale akustyczne, co umożliwia zidentyfikowanie odchyleń sztywności tkanek. W ten sposób uzyskuje się elastrogram — anatomiczne odwzorowanie sztywności tkanek wątroby. Dzięki elastrogramowi radiolodzy i gastroenterolodzy uzyskują dodatkowe informacje, które pozwalają im podejmować kompetentne decyzje dotyczące dalszego leczenia. Obraz jest przechwytywany w ciągu zaledwie 14 sekund, tzn. w czasie jednego krótkiego wstrzymania oddechu.

Dla lekarzy kierujących na badanie: Rozsądna alternatywa
Technika MR Touch zapewnia lekarzom kierującym na badanie nowe, niezwykle przydatne możliwości oceny stanu wątroby. To nieinwazyjne badanie może pomóc zminimalizować dyskomfort pacjenta i ograniczyć ryzyko zakażenia, a jednocześnie pozwala na częstsze badanie, jeżeli konieczne jest dokładniejsze monitorowanie.

Dla radiologów: Wiarygodna diagnostyka
Dokładne odwzorowanie sztywności tkanek wątroby uzyskiwane za pomocą techniki MR Touch pomaga radiologom zwiększyć pewność diagnostyczną. Jednocześnie zwiększa znaczenie radiologii w nowych obszarach medycyny.

Dla kadry administracyjnej placówek: Pewna inwestycjaTechnika
MR Touch jest tańszą procedurą diagnostyczną niż tradycyjne techniki. Dzięki swojej wszechstronności i nieinwazyjności technika ta może przypaść do gustu pacjentom i lekarzom kierującym na badania, co przekłada się na większą liczbę wykonywanych badań, skierowań, a w rezultacie — wyższe przychody.

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej