MSK MR graphic.

Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego

Nowatorskie techniki.
Czytelne obrazy.

W przypadku obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego metodą rezonansu magnetycznego wykonanie przydatnego skanu zależy wyłącznie od techniki. GE Healthcare oferuje pakiet nowatorskich technik obrazowania MR opracowanych z myślą o akwizycji czytelnych obrazów, nawet w przypadku utrudnień, takich jak obiekty w ruchu lub zróżnicowana podatność magnetyczna.
Dzięki technice Cube umożliwiającej obrazowanie 3D, technice PROPELLER 3.0, która pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie artefaktów ruchowych, i technice IDEAL, która w niezawodny sposób oddziela tkankę tłuszczową, można zobaczyć dokładnie to, co jest niezbędne do uzyskania pewności diagnostycznej i najlepszych wyników leczenia. Dzięki technice Cube umożliwiającej obrazowanie 3D, technice PROPELLER 3.0, która pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie artefaktów ruchowych, i technice IDEAL, która w niezawodny sposób oddziela tkankę tłuszczową, można zobaczyć dokładnie to, co jest niezbędne do uzyskania pewności diagnostycznej i najlepszych wyników leczenia.