Neuro clinical image.

Obrazowanie w neurologii

Nowatorskie techniki. Czytelne obrazy.

Czytelne obrazy.W przypadku obrazowania układu nerwowego metodą rezonansu magnetycznego wykonanie przydatnego skanu zależy wyłącznie od techniki. W pełni wykorzystaj wszechstronność obrazowania MR, aby uzyskać kluczowe informacje na temat struktury anatomicznej, naczyniowej, funkcjonowania i metabolizmu organizmu pacjenta.W ofercie firmy GE Healthcare znajduje się kilka nowatorskich technik, takich jak PROPELLER, Cube i IDEAL opracowanych w celu obrazowania struktur anatomicznych; eDWI, 3D ASL, SWAN, BrainWave lub DTI do kompleksowego obrazowania funkcjonalnego; zaawansowane techniki MRA i MR Spectroscopy, które pomagają uzyskać czytelne obrazy nawet w przypadku utrudnień, np. obiektów w ruchu lub znacznych różnic w podatności magnetycznej. Zobaczysz dokładnie to, co jest niezbędne do trafnego rozpoznania, a także uzyskania jak najlepszych wyników leczenia.