Informacje ogólne

Cube 2.0

Za pomocą techniki Cube* 2.0 można zastąpić kilka dwuwymiarowych akwizycji warstw pojedynczym skanem objętościowym 3D. Submilimetrowe, izotropowe dane objętościowe Cube mogą być łatwo przekształcane na dowolną płaszczyznę, przy czym nie powstają wówczas luki, a rozdzielczość jest taka sama jak w przypadku macierzystej płaszczyzny. Nowy autokalibracyjny silnik ARC do obrazowania równoległego pozwala na przyśpieszenie sekwencji i ograniczenie powstawania artefaktów. Warto także zwrócić uwagę także na wysoki kontrast tkankowy.

  • Obrazowanie MR w neurologii.. Za pomocą techniki Cube 2.0 dokonywana jest akwizycja ciągłych, submilimetrowych, izotropowych danych 3D, które łatwo można przekształcić na dowolną płaszczyznę, co pozwala uniknąć wykonywania wielu skanów 2D. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkim warstwom można zwizualizować nawet bardzo niewielkie zmiany patologiczne bez efektu rozmycia, wynikającego z uśrednienia objętości częściowej. Technikę Cube można wykorzystywać w obrazowaniu kontrastowym T1, T2, T2 FLAIR i PD.
  • Obrazowanie MR układu mięśniowo-szkieletowego. Technika Cube 2.0 umożliwia uzyskiwanie ciągłych, submilimetrowych, izotropowych danych 3D, które następnie można łatwo przekształcić na dowolną płaszczyznę. Badanie struktur tkankowych, które najlepiej uwidoczniają się na obrazach skośnych, jest teraz łatwiejsze. Wysoki stosunek sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkie warstwy pozwalają uniknąć efektu rozmycia, wynikającego z uśrednienia objętości częściowej, i umożliwiają wizualizację nawet bardzo niewielkich zmian patologicznych.    
  • Obrazowanie MR ciała.. Za pomocą techniki Cube 2.0 dokonywana jest akwizycja ciągłych, submilimetrowych, izotropowych danych 3D, które łatwo można przekształcić na dowolną płaszczyznę, co pozwala uniknąć wykonywania wielu skanów 2D. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkim warstwom można zwizualizować nawet bardzo niewielkie zmiany patologiczne bez efektu rozmycia, wynikającego z uśrednienia objętości częściowej.    

„Nie ma żadnych argumentów przeciwko wykonywaniu badań na podstawie cienkowarstwowych, pozbawionych luk skanów 3D. Zmieni to nasze podejście do skanowania”.      

prof. dr hab. Lawrence N. Tanenbaum, specjalista w zakresie radiologii      
dyrektor zakładu MRI, CT and Outpatient/Advanced Imaging Development      
Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku 

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej

Dowiedz się, w jaki sposób rezonans magnetyczny o natężeniu pola wynoszącym 3,0 T otworzył nowe możliwości przed szpitalem i kliniką University of Wisconsin-Madison.

Pobierz publikację Poznawanie granic w obrazowaniu neurologicznym.

Zapoznaj się z klinicznym porównaniem obrazowania 2D i 3D przeprowadzonym przez znanego lekarza.

Pobierz publikację Kliniczne porównanie obrazowania 2D i 3D..

Przeczytaj, w jaki sposób obrazowanie z wykorzystaniem pola magnetycznego o natężeniu 3,0 T pozwala na podejmowanie kompetentnych decyzji dotyczących leczenia pacjentów.

Pobierz publikację Więcej niż ładny obrazek..

Dowiedz się, w jaki sposób technika akwizycji obrazów wysokiej rozdzielczości, oparta na wokselach o własnościach izotropowych, może zwiększyć jakość i przydatność obrazowania zależnego od dyfuzji i obrazowania tensora dyfuzji. 

Pobierz publikację Discovery MR750 3.0T zwiększa użyteczność obrazowania nerwów czaszkowych w wysokiej rozdzielczości..

Poznaj nowe narzędzia wykorzystujące unowocześnioną technologię MR, które rozszerzają możliwości obrazowania oraz zwiększają pewność diagnostyki klinicznej.

Pobierz publikację Nowe narzędzia unowocześnionej technologii MR rozszerzające możliwości obrazowania oraz zwiększające pewność diagnostyki klinicznej.