Related

Zastrzeżenie

Nie stwierdzono, czy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest bezpieczne dla płodów i niemowląt. W celu uwzględnienia ryzyka dla pacjenta należy starannie porównać korzyści z zastosowania MR z korzyściami wynikającymi z zastosowania innych procedur przed przystąpieniem do skanowania. Lekarz musi podjąć decyzję o wykonaniu skanu w przypadku pacjentek w ciąży lub niemowląt.