Informacje ogólne

Ulepszony menadżer przebiegu pracy Centricity RIS-i 5.0 jest pomocny w zapewnianiu sprawnej opieki łączonej.  Menadżer RIS-i, dostępny obecnie razem z narzędziem sprawozdawczym eRadCockpit, umożliwia zmaksymalizowanie efektywności poprzez zoptymalizowanie przebiegu pracy, kontaktowanie ze sobą ekspertów, zrównoważony podział pracy i wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Niedawno ulepszony menadżer RIS-i został wyposażony w odbiorcę XDS, moduł MDT służący do kontaktowania lekarzy o innej specjalności niż radiologia z radiologami prowadzącymi MDT, eRadCockpit, a także w kilka innych usprawnień planowania (Scheduling), weryfikacji e-zaleceń (e-Order) i interfejsu graficznego, takich jak włączanie i wyłączanie podświetlenia (Lights On, Lights Off) w widoku użytkownika w celu zwiększenia komfortu opisywania badania przy różnych warunkach oświetleniowych.

Zalety

Możliwość ograniczenia kosztów dzięki:

 • Ograniczeniu obciążenia radiologów  pracą.
 • Zwiększeniu produktywności.  

Lepsza jakość:

 • Połączenie danych z badań radiologicznych i wiedzy.
 • Ograniczenie liczby błędów w badaniach.  

Zwiększenie dostępu do zasobów i informacji.  

Narzędzie eRadCockpit umożliwia zwiększenie wydajności dzięki zaawansowanej sprawozdawczości.

 • Oprogramowanie eRadCockpit wyposażono w internetową tablicę wskaźników umożliwiającą monitorowanie ogólnej wydajności oddziałów w czasie rzeczywistym w szpitalu, na oddziale lub w miejscu pracy.
 • Zintensyfikuj współpracę w ramach placówki i współdzielenie przebiegu pracy poprzez umożliwienie radiologom szybkiego przeglądania ich planu pracy bez względu na to, gdzie się znajdują.  

Jeszcze większa efektywność.

 • Szybki dostęp do regionalnego wywiadu pacjenta oraz możliwość doraźnej pracy radiologów z domu dzięki internetowemu systemowi PACS, co skraca obieg sprawozdań i ogranicza niepotrzebne podróże.
 • Ułatwienie dzielenia się pracą, błyskawiczny dostęp do specjalistów z innych szpitali w celu pogłębienia współpracy.
 • Harmonizacja przebiegu pracy radiologów w celu zrównoważenia ich obciążenia, kierowanie właściwego wyniku badania do właściwej osoby w celu jego jak najlepszego opisania za pierwszym razem.
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Funkcje

Nowe funkcje systemu Centricity RIS-i 5.0:

 • Sprawozdawczość:
  • Narzędzie eRadCockpit i internetowa platforma Business Intelligence Cockpit.
  • Albert – wyszukaj swój system RIS-i w wyszukiwarce Google.
  • Udoskonalenia dotyczące funkcji MDT.
  • SpeechMagic 7.
 • Obsługa weryfikacji e-zaleceń (E-Order):
  • Potrójna weryfikacja.
  • Decyzje dotyczące podania środków uspokajających.
  • Tworzenie protokołów.
 • Scheduler – tworzenie harmonogramów:
  • Usprawnij planowanie, aby optymalnie wykorzystywać zasoby ludzkie i techniczne.
  • Zmieniaj ustawienia z „Scheduled” (Zaplanowany) na „Requested” (Żądany) w różnych modułach i menu.
  • Oznaczenie status jako „Requested” (Żądany) lub „Scheduled” (Zaplanowany).
  • Kolejność wykonywania badań jest ustalana na podstawie daty docelowej.
 • Funkcje ogólne
  • Włączanie/wyłączanie podświetlenia interfejsu użytkownika zapewnia komfort przy opisywaniu badania.
  • Konfigurowalne łącza na pulpicie umożliwiają użytkownikom tworzenie własnych skrótów.
  • Za pomocą ulepszonego interfejsu przypisywania zadań wyświetlane są przypadki archiwalne, zakończone i rozliczone.
  • Bridge 2 PACS usprawnia współpracę z lekarzami.
 • Sprawozdawczość zarządcza MDTM*:
  • Wybieranie procedury dotyczącej pacjenta z listy roboczej.
  • Przypisywanie procedury pacjenta do zaplanowanej konferencji/MDTM.
  • Wybieranie daty.
  • Wprowadzanie przyczyny przypisania.
  • Możliwość uruchomienia z poziomu Centricity WebPACS za pomocą parametru Study UID, identyfikatora procedury lub numeru dostępu.

Zaawansowana wyszukiwarka Albert

Pasek wyszukiwania, w który wyposażone jest narzędzie eRadCockpit, można wykorzystać do wyszukiwania terminologii oraz niezbędnych raportów i obrazów bez konieczności zamykania i zapisywania obecnie wykonywanego zadania.  Można w ten sposób uzyskać szybki dostęp do powiązanych informacji tekstowych. Wystarczy również dwukrotnie kliknąć, aby uzyskać dostęp do obrazów.

 • Przeszukiwanie całego tekstu dostępnego w bazie pod kątem występowania słów kluczowych w:
  • Raporcie
  • Zapytaniu medycznym
  • Opisie ryzyka procedury
  • Wywiadzie
  • Opisie ryzyka dla pacjenta
 • Możliwość skonfigurowania okresu przeszukiwania
 • Automatyczne uzupełnianie słów kluczowych
 • Obsługa operatorów logicznych i symboli wieloznacznych:  „AND” „OR” „NOT” „&” „|” „~” „%”

Technologia

Zapewniaj pacjentom opiekę w ramach sprawnej współpracy:

 • Oprogramowanie eRadCockpit można połączyć z pojedynczym przebiegiem pracy RIS/PACS i może ono służyć jako globalna, niezależna od dostawcy platforma sprawozdawczości dla wielu różnych systemów RIS/PACS.  

Wykorzystaj sprawdzone możliwości RadCockpit online:

 • Wyświetlanie listy roboczej i wydajności
 • Pełne przetwarzanie głosu
 • Zarządzanie konferencjami
 • Informacja kliniczna
 • „Drzewo” pacjenta i wcześniejsze zdarzenia
 • Odbiorca XDS (i źródłowe funkcje XDS)
 • Widok porównawczy obrazów w WebPACS (z tego samego źródła co PACS)
 • Zintegrowanie interfejsu WebDx i PACS IW (Universal Viewer)
 • Obsługa poprzez przeglądarkę internetową (IE 8 lub nowszą)
 • Edytor tekstu TX Text Control
 • Drzewo istotnych procedur
 • Wielofunkcyjny panel informacyjny (z uwzględnieniem skanowanych dokumentów)
 • Przeszukiwanie listy roboczej za pomocą klawisza Enter

Specyfikacja

Obsługa składników systemu  

DB Server OS                Win Server 2008

Add On Server OS         Windows 2008

Instalacja klienta            instalacja narzędzia eRadCockpit za pomocą przeglądarki

Rozpoznawanie mowy    Speech Magic 7

IE                                 Przeglądarka IE 8 i jej nowsze wersje


Related

Downloads