Informacje ogólne

Twoje rozwiązanie w dziedzinie zarządzania informacją anestezjologiczną  

Oprogramowanie Centricity Anaesthesia ułatwia zarządzanie planowaniem i dokumentacją opieki w procesie, opieki okołooperacyjnej, począwszy od diagnostyki przedoperacyjnej, poprzez salę indukcyjną i operacyjną aż po oddział wybudzeniowy. Dzięki zautomatyzowanemu pozyskiwaniu danych z urządzeń medycznych i szpitalnych systemów informacji oprogramowanie Centricity łączy dane z wielu źródeł i przekształca je w spójny rejestr danych dotyczących opieki. A spójny przegląd rejestru jest niezbędny, aby podejmować świadome decyzje i zwiększać jakość opieki nad pacjentem.

Zalety

Oprogramowanie Centricity Anaesthesia oferuje korzyści dla pacjentów, lekarzy i działu informatycznego szpitala.  

Ograniczenie liczby błędów ludzkich dzięki:

 • Standaryzacji opieki za pomocą domyślnie skonfigurowanych przypadków, które są dostosowywane do potrzeb klienta; zwiększonej wiarygodności danych dzięki automatycznym obliczeniom i ocenom punktowym.

 • Automatycznemu pozyskiwaniu danych z urządzeń.

 • Poprawionej kompletności danych z listą brakujących, wymaganych pozycji.

 • Spójnemu przeglądowi rejestru danych dotyczących opieki w czasie całego procesu anestezjologicznego.

 • Dostępowi do wcześniejszych rejestrów anestezjologicznych systemu.

Usprawnienie przebiegu pracy i oszczędności wraz z możliwością:

 • Dostosowania produktu do potrzeb placówki medycznej.

 • Szybkiego wprowadzania danych za pomocą domyślnych wartości, list zadań i interfejsu użytkownika dostosowanego do użytku w anestezjologii; zautomatyzowanego pozyskiwania danych z urządzeń.

 • Wymiany danych z innymi systemami informacji.

 • Tworzenia raportów statystycznych w celu pomiaru efektywności.

 • Tworzenia raportów do celów badawczych.   Łatwość wdrożenia i konserwacji:Otwarte systemy umożliwiają wymianę danych z innymi systemami informacji w szpitalu.

 • Proste w obsłudze graficzne narzędzie konfigurowania interfejsu użytkownika.

 • Importowanie/eksportowanie danych referencyjnych.

 • Narzędzia konserwacyjne.

 • Roczny program konserwacji z różnymi opcjami.

Bezpieczne środowisko:

 • Oprogramowanie ze świadectwem CE.

 • Standardowa infrastruktura informatyczna wraz ze standardowymi narzędziami branżowymi.

 • Dziennik kontroli.  

Funkcje

Oprogramowanie Centricity Anaesthesia umożliwia dostęp do wielu innowacyjnych funkcji, takich jak:  

 • Interfejs użytkownika opracowany w celu ułatwienia i przyśpieszenia tworzenia dokumentacji anestezjologicznej przystosowany do ekranów dotykowych.  

 • Opcjonalne planowanie i dokumentowanie całego procesu opieki okołooperacyjnej – począwszy od diagnostyki przedoperacyjnej, poprzez salę indukcyjną i operacyjną aż po oddział wybudzeniowy. Oprogramowanie jest podzielone na moduły, które mogą być dodawane stopniowo.

 • Zautomatyzowane pozyskiwanie danych z urządzeń medycznych i szpitalnych systemów, informacji, łączenie danych z wielu źródeł – w tym danych wprowadzonych ręcznie – w spójny rejestr danych dotyczących opieki. Wszystkie zebrane dane mogą być następnie przechowywane w magazynie danych w celu ich późniejszego przeszukiwania i tworzenia retrospektywnych raportów statystycznych w celach administracyjnych i badawczych.

 • Centricity Anaesthesia to otwarty system. Dane mogą być przekazywane między systemami informacji w szpitalu.

 • Nowy portal administracyjny umożliwia łatwy dostęp do: o Dziennika kontroli o Narzędzi Jboss o    Skrótów instalacyjnych

Ponadto oprogramowanie Centricity Anaesthesia obsługuje środowisko 64-bitowe.