Informacje ogólne

Firma GE Healthcare przedstawia nowe rozwiązanie informatyczne dla oddziałów sercowo-naczyniowych – Centricity Cardio Enterprise

System Centricity Cardio Enterprise to rozwiązanie informatyczne dla oddziałów sercowo-naczyniowych oferujące funkcjonalność systemów CVIS (Cardiovascular Information System) i CVPACS (Cardiovascular Picture Archiving and Communication System), zapewniające lekarzom pełny dostęp do wszystkich danych pacjenta. Wyposażony jest w technologię dostępu za pośrednictwem sieci, która pozwala zwiększyć wydajność pracy oraz umożliwia integrację z aktualnie stosowanymi systemami IT. System Centricity Cardio Enterprise oferuje:

 • Pojedynczy punkt dostępu do pełnych danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych z każdego miejsca z podłączeniem do Internetu.

 • Spójny system zarządzania danymi pacjentów oddziału – od przyjęcia do wypisania.

 • Usprawniony mechanizm raportowania wyposażony w funkcję automatycznego przekazywania raportów do wielu adresatów.

 • Relacyjna baza danych zapewniająca łatwy dostęp do ilościowych analiz danych biznesowych.

 • Rozbudowane narzędzie do zarządzania obrazami oparte na opracowanej przez firmę GE uniwersalnej platformie Centricity Enterprise Archive , oferujące lekarzom pełny pakiet zaawansowanych narzędzi do pomiarów ilościowych.

Rozwiązanie informatyczne dla oddziałów sercowo-naczyniowych, które dzięki możliwości współpracy z wieloma urządzeniami zapewnia odpowiedni poziom kontroli. Stworzone w celu zapewnienia łączności z urządzeniami do pozyskiwania danych klinicznych oferowanymi przez różnych producentów. Zawiera klienta internetowego umożliwiającego dostęp do wszystkich funkcji i zaawansowanych opcji oprogramowania z niemal każdego miejsca i o każdej porze1.

System Centricity Cardio Enterprise umożliwia użytkownikowi podejmowanie kluczowych decyzji z niemal każdego miejsca1.

1 - wymagane jest połączenie z Internetem

Centricity Cardio Enterprise Software Integration

Zalety

Centricity Cardio Enterprise to lepsza opieka kardiologiczna nad pacjentami dzięki pełnemu dostępowi do danych klinicznych, optymalizacji wydajności oraz usprawnieniu cyklu uzyskiwania dochodu.

Centricity Cardiology Software Benefits

Cechy

Bezproblemowa łączność zapewniająca całkowitą kontrolę

System Centricity Cardio Enterprise firmy GE Healthcare zapewnia kardiologom pojedynczy punkt dostępu do ujednoliconych danych pacjentów, obrazów i raportów uzyskanych za pomocą różnych urządzeń, umożliwiając pełną konfigurację przebiegu pracy obejmującą wiele placówek i instytucji.

System Centricity Cardio Enterprise, oparty na opracowanej przez firmę GE uniwersalnej (nieograniczonej do urządzeń jednego producenta) technologii archiwizacji  (Centricity Enterprise Archive),umożliwia przechowywanie, wyświetlanie oraz analizę danych, co pozwala zgromadzić pełniejsze informacje na temat pacjenta oddziału sercowo-naczyniowego poddanego obrazowaniu.  Klient internetowy to wygodne narzędzie pozwalające uzyskać w dowolnym momencie dostęp do obrazów o jakości diagnostycznej oraz do wszystkich funkcji systemu. Dzięki narzędziom automatyzującym pracę, takim jak sieciowy moduł planowania zadań, moduł zarządzania dostępnymi urządzeniami czy moduł do rozliczeń finansowych, system Centricity Cardio Enterprise umożliwia dokładniejszą kontrolę nad oddziałami kardiologicznymi.

Główne funkcje

Pełny dostęp zdalny – możliwość uzyskania dostępu z niemal każdego miejsca¹
Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do przesyłania danych system Centricity Cardio Enterprise optymalnie wykorzystuje przepustowość łącza, umożliwiając uzyskanie obrazów lepszej jakości w najkrótszym możliwym czasie. Rozwiązanie to umożliwia kardiologom jednoczesne wykonywanie analizy 3D lewej komory na obrazie echa, zapoznawanie się z informacjami na temat poprzednich zabiegów cewnikowania danego pacjenta oraz tworzenie raportu badania echokardiograficznego.

Łatwa konfiguracja
System Centricity Cardio Enterprise umożliwia kardiologom personalizację systemu — w tym list pacjentów i badań — opartą na systemie unikalnych loginów, zapewniając taki sam komfort pracy niezależnie od miejsca dostępu. Konfigurowalne formularze pozwalają lekarzom zachować indywidualny charakter raportów, jednocześnie nie wpływając negatywnie na integralność relacyjnej bazy danych MS SQL, umożliwiającej wyszukiwanie danych klinicznych na żądanie.

Współpraca z wieloma urządzeniami
ako produkt oparty na przyjętych standardach i współpracujący z urządzeniami różnych producentów system Centricity Cardio Enterprise może być stosowany z wszystkimi najpopularniejszymi urządzeniami do pozyskiwania danych klinicznych dostępnymi na rynku. Pozwala to czerpać korzyści z dotychczasowych inwestycji w wyposażenie, eliminując konieczność jego modernizacji czy wymiany. W połączeniu z systemem dynamicznego przechowywania danych klinicznych i zarządzania nimi – Centricity Enterprise Archive firmy GE Healthcare – system Centricity Cardio Enterprise stanowi zaawansowane rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować i uprościć zarządzanie obrazami serca i naczyń.

Współpraca z istniejącą infrastrukturąSystem
Centricity Cardio Enterprise oferuje niespotykane funkcje komunikacji ułatwiające połączenie systemu z istniejącą infrastrukturą IT. Dzięki zgodności ze standardami DICOM, HL7 oraz IHE dane mogą być współdzielone z systemami HIS/EMR, systemami PACS i RIS, portalem lekarzy, systemem rozliczeń finansowych oraz systemem zarządzania wyposażeniem i składania zamówień. Kompatybilność z urządzeniami, oprogramowaniem oraz protokołami stosowanymi w danej placówce ułatwia wdrożenie, obsługę serwisową oraz użytkowanie systemu.

Łatwiejsze tworzenie szczegółowej dokumentacji
Dzięki konfigurowalnym formularzom i menu system Centricity Cardio Enterprise umożliwia łatwe i szybkie tworzenie bardziej szczegółowej dokumentacji na każdym etapie opieki nad pacjentem.

1- wymagane jest połączenie z Internetem

Wartość

Większa wydajność dzięki systemowi Centricity Cardio Enterprise

Rozbudowane możliwości systemu Centricity Cardio Enterprise w zakresie łączności oraz funkcje automatyzacji pozwalające zmniejszyć wydatki sprawiają, że stanowi on idealne rozwiązanie dla oddziałów sercowo-naczyniowych.

> Kardiolodzy
> Administrator oddziału kardiologicznego
> Specjaliści IT oddziału kardiologicznego

Dla kardiologów

Centricity Cardio Enterprise to lepsza opieka kardiologiczna nad pacjentami dzięki pełnemu dostępowi do danych klinicznych, optymalizacji wydajności oraz usprawnieniu cyklu uzyskiwania dochodu. 


Centricity Cardio Enterprise Access Benefits

Łatwy i bezpieczny dostęp do pełniejszych danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych z niemal
każdego miejsca1, pozwalający na szybsze podejmowanie decyzji klinicznych.

 • Uproszczony i szybki dostęp do jednolitych danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych

 • Podniesienie poziomu opieki nad pacjentem

 • Zapewnienie lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz poprawa morale

Centricity Cardio Enterprise Productivity Benefits

Wyeliminowanie konieczności czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych oraz możliwość dostosowania
przebiegu pracy do określonych procedur i potrzeb z zakresu tworzenia dokumentacji i raportowania pozwala
zmaksymalizować wydajność oraz ułatwia zachowanie zgodności z przepisami.

 • Funkcje ułatwiające lekarzom tworzenie raportów

 • Szybsze tworzenie dokumentacji i raportów dzięki integracji z różnymi urządzeniami

 • Minimalizacja ryzyka niezgodności z przepisami

 • Więcej czasu na opiekę nad pacjentami

Centricity Cardio Enterprise Revenue Benefits

Większa dokładność rozliczeń dotyczących procedur i wyposażenia usprawniająca cykl uzyskiwania dochodu.

 • Zgodność raportów lekarzy z rejestrem rozliczeń finansowych

 • Maksymalizacja dochodów i należnych zwrotów

 • Optymalizacja dostaw magazynowych

Dla administratorów oddziałów kardiologicznych

System Centricity Cardio Enterprise zapewnia pełny dostęp do danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych, w tym do informacji na temat rozliczeń finansowych, harmonogramu, użycia wyposażenia oraz analizy danych, umożliwiając przeprowadzanie większej liczby procedur i rozliczeń przy niższych kosztach operacyjnych.


Centricity Cardio Enterprise Access Benefits

Zapewnia kardiologom bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca do pełnych danych pacjentów oraz analiz
ułatwiających rozwój programu i planowanie zasobów.

 • Łatwy dostęp do danych statystycznych dotyczących programu

 • Możliwość opieki na większą liczbą pacjentów

 • Podniesienie poziomu opieki nad pacjentem

Centricity Cardio Enterprise Productivity Benefits

Wyeliminowanie konieczności czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych oraz możliwość dostosowania
przebiegu pracy w zakresie tworzenia dokumentacji i raportówułatwia zachowanie zgodności z przepisami.                         Skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie dokumentacji pozwala przeznaczyć więcej czasu na opiekę nad pacjentami.

 • Minimalizacja ryzyka niezgodności z przepisami

 • Ujednolicenie przebiegu pracy w obrębie placówki lub wielu placówek

Centricity Cardio Enterprise Revenue Benefits

Maksymalizacja dochodu oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki większej dokładności rozliczeń
finansowych oraz optymalizacji wyposażenia.

 • Wymierne korzyści w zakresie dokładności rozliczeń finansowych

 • Automatyzacja procesów zamawiania wyposażenia i niższy koszt jego utrzymania

 • Optymalizacja wykorzystania zasobów umożliwiająca rozwój programu

Specjaliści IT oddziału kardiologicznego

System Centricity Cardio Enterprise pozwala wykorzystać istniejące urządzenia i infrastrukturę (HIS/EMR) w celu zapewniania pacjentom lepszej opieki przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów utrzymania i zachowaniu zgodności z przepisami.


Centricity Cardio Enterprise Access Benefits

Zapewnienie kardiologom bezpiecznego dostępu do pełniejszych danych pacjentów, uzyskanych w różnych
placówkach i organizacjach za pomocą różnych systemów i urządzeń, z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

 • Bezpieczny i bezproblemowy dostęp do informacji

 • Ułatwiony dostęp do obrazów i raportów z poziomu systemu EMR

 • Dostęp do pełnych i ujednoliconych danych pacjentów oddziałów sercowo-naczyniowych

Centricity Cardio Enterprise Productivity Benefits

Wyeliminowanie konieczności czasochłonnego, ręcznego wprowadzania danych dzięki funkcji współpracy z
urządzeniami różnych producentów w oparciu o obowiązujące standardy.

 • Zgodność z obowiązującymi standardami umożliwiająca współpracę z wieloma urządzeniami

 • Automatycznie aktualizowany klient internetowy niewymagający ręcznej instalacji. Centralne zarządzanie profilami
  użytkowników i preferencjami z poziomu serwera

Centricity Cardio Enterprise Revenue Benefits

Możliwość zintegrowania systemu z istniejącą infrastrukturą informatyczną (HIS/EMR) i wieloma urządzeniami
przy niższych kosztach ogólnych utrzymania.

 • Większa wydajność rozwiązań IT przy niższych wymogach dotyczących wskaźnika FTE

 • Rozwiązanie programowe oferujące funkcje wirtualizacji, które pozwalają ograniczyć liczbę elementów sprzętowych

 • Oparty na uniwersalnej technologii archiwizacji (VNA) serwer Centricity Enterprise Archive firmy GE umożliwiający
  współdzielenie obrazów pomiędzy różnymi systemami