Informacje ogólne

Czerp korzyści z oprogramowania Centricity Clinical Archive, wszechstronnego, multidyscyplinarnego i wielomiejscowego, niezależnego od dostawcy rozwiązania, które pozwala przekształcać surowe dane i bazy danych z oddziałów w elastyczne systemy wymiany informacji. Poprzez uwolnienie danych pacjenta z oddziałowych baz danych oprogramowanie Centricity Clinical Archive nie tylko pozwala lekarzom uniknąć konieczności przeglądania wielu systemów, które ze sobą nie współpracują, lecz także umieszcza dane pacjenta w jednym zasobie bezpośrednio w miejscu opieki czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Oprogramowanie Centricity Clinical Archive zapewnia narzędzia, które są kluczowe w systemie opieki zdrowotnej: Wysoce skalowalne repozytorium, możliwość inteligentnego zarządzania cyklem życia obrazów, obsługa IHE-XDS i elastyczne narzędzia umożliwiające konsolidację wielu danych z aplikacji różnych oddziałów, specjalności, szpitali i regionów oraz zarządzanie nimi. Centricity Clinical Archive to intuicyjna, niezajmująca miejsca, niediagnostyczna przeglądarka dla lekarzy, kompatybilna z elektroniczną dokumentacją medyczną w celu zapewnienia pojedynczego punktu dostępu do pełnego przeglądu obrazów i dokumentów klinicznych dotyczących pacjenta.

Kluczowymi składnikami rozwiązania Centricity Clinical Archive są:

 • Centricity Enterprise Archive
 • Centricity Enterprise Web – moduł podglądu informacji o pacjencie
 • Caradigm eHIE
 • Nextgate MatchMetrix EMPI
 • Centricity Clinical Gateway
 • Centricity Enterprise Web
 • PACSGEAR PacsSCANTM

Zbliżające się wydarzenia

Centricity LIVE 2013
Konferencja użyt
kowników 14-17 kwietnia 2013  
r.Centrum konferencyjne Walter E. Washington Convention Center
Waszyngton, D.C.

Webinaria

Rejestracja na webinaria „Next-gen Productivity for Enterprise Imaging”
czwartek, 15 listopada
14.00 czasu wschodniego (11.00 czasu pacyficznego)

Zarejestruj się już dziś

Zalety

Centricity Clinical Archive to wszechstronne, multidyscyplinarne, niezależne od dostawcy rozwiązanie, które:

 • Obniżenie kosztów poprzez połączenie infrastruktury informatycznej   – przeznaczonej do przechowywania obrazów i danych klinicznych – Repozytorium informacji Centricity Clinical Archive umożliwia pozbycie się zbędnych archiwów na oddziałach i ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez infrastrukturę informatyczną.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej   – Repozytorium informacji Centricity Clinical Archive i narzędzia do zarządzania Information Life Cycle (ILM) pozwalają ograniczyć koszty operacyjne związane z utrzymywaniem oddzielnych systemów operacyjnych, a także ograniczyć koszty szkolenia, dzięki czemu dyrektorzy działów informatycznych mogą lepiej przewidywać wysokość kosztów operacyjnych.
 • Poprawa jakości opieki nad pacjentem   – Centricity Clinical Archive umożliwia poprawę jakości opieki nad pacjentem poprzez umożliwienie dostępu do danych klinicznych w dowolnym miejscu i czasie.
 • Przyspieszenie podejmowania kompetentnych decyzji   – Centricity Clinical Archive umożliwia dostęp do karty pacjenta w ramach systemu EMR. Dzięki uzyskaniu tego kluczowego dostępu do danych personel medyczny może podejmować kompetentne decyzje.
 • Zwiększenie produktywności   – Dzięki dostępowi do informacji klinicznych dotyczących pacjenta w dowolnym miejscu i czasie1 i niezwykle intuicyjnej przeglądarce sieciowej, która ułatwia wyszukiwanie istotnych informacji i uzyskiwanie do nich dostępu, personel medyczny może zwiększyć wydajność swojej pracy.
 • Ograniczenie liczby zbędnych badań i przenosin pacjentów – Centricity Clinical Archive umożliwia dostęp do historycznych informacji klinicznych z całej sieci (w tym badań radiologicznych i raportów). Dzięki pełnemu dostępowi do danych lekarze mogą podejmować kompetentne decyzje, zanim zlecą dodatkowe badania i/lub przeniesienie pacjenta.

 

1 Wymagane jest połączenie z Internetem.

Funkcje

Centricity Clinical Archive to pakiet produktów i usług opracowanych w celu zapewnienia naszym klientom kompleksowego rozwiązania.

W skład pakietu wchodzą następujące produkty:

 • Multidiscyplinarne, wielomiejscowe repozytorium treści klinicznych, które umożliwia skonsolidowanie infrastruktury informatycznej przeznaczonej do archiwizowania nieustrukturyzowanych treści o charakterze medycznym (obrazów, raportów, dokumentacji itp.) i zarządzanie nimi za pomocą standardów stosowanych w branży (DICOM, IHE-XDS).
 • Połączenie niediagnostycznej przeglądarki dla lekarzy, która nie zajmuje miejsca, i rejestru IHE-XDS, który umożliwia personelowi medycznemu dostęp do danych klinicznych pacjenta.
 • Nadrzędny numer katalogowy pacjenta łączący wpisy dotyczące pacjenta ze wszystkich sieci.
 • Silnik interfejsu obsługi wiadomości, który łączy systemy zarządzania przebiegiem pracy, takie jak HIS i RIS do aktualizacji repozytorium informacji i zachowywania spójności informacji między systemami. 
 • Silnik interfejsu obsługi urządzeń, który umożliwia podłączenie niestandardowych urządzeń i systemów w taki sposób, aby w repozytorium można było przechowywać dane w standardowym formacie.

W skład pakietu wchodzą następujące usługi:

 • Ocena bieżącego stanu i przyszłych potrzeb, w tym ocena liczby i typu systemów oddziałowych, infrastruktury IT oraz procesów, w celu stworzenia zaleceń dotyczących długoterminowego zrównoważonego zarządzania danymi i ich zrównoważonej wymiany.
 • Profesjonalne usługi wspierania łączenia istniejących oddziałowych systemów informatycznych od różnych dostawców w centralne archiwum informacji klinicznej, zapewnianie regularnej konsolidacji informacji (standard DICOM i inne). Usługa ta obejmuje również możliwość połączenia przeglądarki placówki z aplikacją EMR, co pozwala na wgląd do informacji dotyczących pacjentów z jednego spójnego źródła.
 • Jednorazowa usługa przeniesienia istniejących danych historycznych z systemów oddziałowych do centralnego archiwum informacji i ich przyłączenia.

Wartość dla klienta

Oprogramowanie Centricity Clinical Archive pozwala zwiększyć efektywność systemu ochrony zdrowia i zapewnia większy dostęp do wpisów dotyczących pacjentów za pomocą opartego na standardach rozwiązania do zarządzania informacjami klinicznymi.

Korzyści dla lekarzy:

Centricity Clinical Archive zwiększa możliwości personelu medycznego w zakresie podejmowania kompetentnych decyzji dzięki wyjątkowemu dostępowi1 do historycznych wpisów dotyczących pacjenta w miejscu opieki.

 • Przyspieszenie podejmowania kompetentnych decyzji   – Centricity Clinical Archive umożliwia dostęp do karty pacjenta w ramach systemu EMR. Dzięki uzyskaniu tego kluczowego dostępu do danych personel medyczny może podejmować kompetentne decyzje.
 • Zwiększenie produktywności – Centricity Clinical Archive umożliwia zwiększenie produktywności personelu medycznego. Dzięki dostępowi do informacji klinicznych dotyczących pacjenta w dowolnym miejscu i czasie1 i niezwykle intuicyjnej przeglądarce sieciowej, która ułatwia poszukiwania istotnych informacji i uzyskiwanie do nich dostępu, personel medyczny może zwiększyć wydajność swojej pracy.
 • Ograniczenie liczby zbędnych badań i przenosin pacjentów – Centricity Clinical Archive umożliwia dostęp do historycznych informacji klinicznych z całej sieci (w tym badań radiologicznych i raportów).  Dzięki dostępowi do danych lekarze mogą podejmować kompetentne decyzje, zanim zlecą dodatkowe badania i/lub przeniesienie pacjenta.

Korzyści dla dyrektorów działów informatycznych:

Centricity Clinical Archive pozwala uwolnić dane pacjenta z oddziałowych baz danych, aby zwiększyć efektywność infrastruktury IT i umożliwić personelowi medycznemu dostęp do danych pacjenta w dowolnym miejscu i czasie.

 • Obniżenie kosztów poprzez połączenie infrastruktury informatycznej przeznaczonej do przechowywania obrazów i danych klinicznych – Repozytorium informacji Centricity Clinical Archive umożliwia pozbycie się zbędnych archiwów na oddziałach i ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez infrastrukturę informatyczną. Oprogramowanie Centricity Clinical Archive umożliwia dyrektorom działów informatycznych swobodny wybór najodpowiedniejszego dostawcy infrastruktury informatycznej, pozwala im na obniżenie kosztów jej rozbudowy, jest w stanie zarządzać większą ilością treści i ostatecznie obniża łączne koszty eksploatacji.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej   – Scentralizowane repozytorium informacji Centricity Clinical Archive i narzędzia do zarządzania Information Life Cycle (ILM) pozwalają ograniczyć koszty operacyjne związane z utrzymywaniem oddzielnych systemów operacyjnych, a także ograniczyć koszty szkolenia, dzięki czemu dyrektorzy działów informatycznych mogą lepiej przewidywać wysokość kosztów operacyjnych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do informacji z dowolnego miejsca – Scentralizowane repozytorium i przeglądarka Centricity Clinical Archive ułatwiają zapewnianie poufności danych i spełnianie wymogów przepisów dotyczących ich bezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwiają płynniejszą wymianę informacji między sieciami opieki zdrowotnej. Niezajmująca przestrzeni multidyscyplinarna przeglądarka sieciowa Centricity Clinical Archive umożliwia ograniczenie kosztów połączenia z EMR dzięki zastosowaniu prostego podejścia opartego na standardach.

Korzyści dla dyrektorów zarządzających, finansowych i dyrektorów ds. zastosowania informatyki w medycynie:

Oprogramowanie Centricity Clinical Archive umożliwia płynne współdzielenie infrastruktury do obrazowania i informacji w celu uproszczenia procesów, poszerzenia dostępu do opieki, a jednocześnie w celu obniżenia współdzielonych kosztów.

 • Usługi zarządzane i elastyczne modele płatności  – Oprogramowanie Centricity Clinical Archive jest dostępne w ramach elastycznych modeli płatności, w tym w ramach płatności za faktyczne użycie, aby ograniczyć wysokość inwestycji.
 • Poprawa jakości opieki nad pacjentem   – Centricity Clinical Archive umożliwia poprawę jakości opieki nad pacjentem poprzez umożliwienie dostępu do danych klinicznych w dowolnym miejscu i czasie1Bezproblemowy dostęp do danych pacjenta pomaga ograniczyć liczbę zbędnych skanów i pomaga poprawić jakość opieki.
 • Zintegrowane świadczenie opieki – Centricity Clinical Archive umożliwia skonsolidowanie i wymianę obrazów i innych danych klinicznych pacjenta z uczestniczącymi placówkami w ramach systemu opieki zdrowotnej. Pozwala to na usprawnienie współpracy między lekarzami i specjalistami.

1 Wymagane jest połączenie z Internetem.


Zasoby

Filmy