Informacje ogólne

Utrzymaj wysoki poziom opieki przy niedoborach personelu oddziału intensywnej opieki medycznej i cięciach w budżecie.   

Konieczność zapewniania wysokiego poziomu opieki przy niedoborach personelu i cięciach kosztów to rzeczywistość oddziałów intensywnej opieki medycznej.Centricity* Critical Care 8.0 to przeznaczony do użytku klinicznego system informacji oparty na danych pacjenta, który umożliwia usprawnienie procesu leczenia i ograniczanie kosztów. Niezwykłe narzędzia do zarządzania przebiegiem pracy, kompatybilnością i komunikacją umożliwiają zintegrowanie danych i współpracę.

Zalety

Korzyści dla pacjentów, personelu medycznego i szpitala.

  • Możliwość zarządzania leczeniem na podstawie danych pacjentów w celu usprawnienia procesu leczenia.

  • Niezwykłe możliwości w zakresie przebiegu pracy, kompatybilności i komunikacji umożliwiają obniżanie  kosztów                 świadczenia opieki.

              Korzyści dla pacjentów

  • System umożliwia dostosowanie planów opieki do różnych oddziałów intensywnej opieki medycznej wyspecjalizowanych           np. w opiece medycznej, chirurgicznej, neonatologicznej i pediatrycznej.

  • Pomaga w zapewnianiu bezpieczeństwa pacjenta poprzez wspomaganie świadczenia właściwej opieki, we właściwym               czasie i podawania właściwych leków, właściwemu pacjentowi.

              Korzyści dla lekarzy

  • Prosty w obsłudze interfejs umożliwia zaoszczędzenie czasu i ułatwia przygotowanie dokumentacji.

  • Usprawnione procesy i przebiegi pracy mogą przyśpieszyć planowanie i rejestrowanie opieki, a także sprawić, że będzie ona spójniejsza.

   Umożliwia to również ograniczenie ręcznego wprowadzania danych i błędów ludzkich.

  • Umożliwienie dostępu do istotnych przy podejmowaniu decyzji danych we właściwym czasie za pomocą intuicyjnych                   systemów wspierania podejmowania decyzji.

              Korzyści dla personelu zapewniającego obsługę informatyczną

  • System wykorzystuje standardy obowiązujące w branży informatycznej w celu usprawnienia instalacji, wdrożenia i pomocy technicznej.

  • Łączy się za pomocą zaawansowanego, dwukierunkowego systemu interfejsu integrującego (ADT, LAB) wykorzystującego             łatwo dostosowujący się silnik interfejsu.

  • Obsługuje procesy informatyczne dzięki takim funkcjom jak SSO, Active Directory, LDAP, kompatybilności, funkcji   importu/eksportu i hiperłączom.

            Korzyści dla kadry zarządzającej szpitalem

  • System umożliwia ograniczanie kosztów poprzez usprawnianie przebiegu pracy i przyśpieszanie procesu szkolenia             personelu, a także jest wszechstronnym narzędziem sprawozdawczym o zadziwiających możliwościach w zakresie                 tworzenia statystyk.

  • Spójne procesy umożliwiają usprawnienie świadczenia opieki wysokiej jakości, większe jej ustandaryzowanie i uspójnienie.

Funkcje

Nowy system Centricity* Critical Care 8.0 to ponad 130 możliwości usprawnienia pracy, w tym:

 • Nowy sposób graficznego wyświetlania trendów i zmieniony interfejs modułu wspierania podejmowania decyzji (Care Plus). 

 • Ulepszona sekcja leków i płynów: nowe funkcje zbiorcze, filtrowanie danych na podstawie podawanych leków, funkcje korekty błędów, możliwość elastycznego dostosowywania zaleceń (czas i dawka).

 • Ogólne ulepszenie ergonomii i funkcjonalności.

Zarządzanie terapią 

Podstawą systemu Centricity* Critical Care jest zarządzanie terapią oparte na danych pacjenta.  Funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i pozwala ograniczyć koszty.

 • Moduł Clinical Notification System (CNS)      

  • Możliwość porównywania olbrzymich ilości zebranych danych na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów umożliwiających zidentyfikowanie potencjalnie istotnych zdarzeń klinicznych i zawiadamianie o nich użytkownika.
 • Moduł interakcji leków i standardowe, konfigurowalne protokoły lekowe.   

  • Wstępnie skonfigurowane protokoły lekowe i domyślne zlecenia dla grup pacjentów. 

  • Funkcja Associative Trending wspiera lekarzy przy tworzeniu zaleceń dotyczących przyjmowanych leków, aby ułatwić                   im podejmowanie właściwych decyzji.

  • Wstępnie skonfigurowane protokoły ułatwiają wprowadzanie właściwej dawki na podstawie wagi pacjenta i jego           powierzchni ciała.

  • Obsługa różnych typów zaleceń:   standardowe zalecenia, elastyczne zalecenia dotyczące przyjmowania leków                           i zalecenia responsywne, a także zlecenia dotyczące leków podawanych w formie infuzji. 

Narzędzia modułu Care Plus usprawniające proces podejmowania decyzji  

  • Generowanie tablic wskaźników i widoków przedstawiających informacje umożliwiające podejmowanie decyzji na podstawie danych liczbowych i graficznych odnoszących się do poszczególnych typów pacjentów.

  • Przekształcanie dowolnego parametru procedury świadczenia opieki, interwencji lub prowadzenia obserwacji na zmienną             lub parametr, a następnie dokumentowanie go.

  • Filtrowanie na podstawie podawanych leków umożliwia łatwy wgląd w powiązane leki.

Zarządzanie kosztami 

Centricity* Critical Care to wszechstronne narzędzie sprawozdawcze z zadziwiającymi możliwościami w zakresie tworzenia statystyk dotyczących poziomu opieki, kosztów i wydajności.

 • Ocena punktowa (scoring) i badania: w systemie wstępnie zdefiniowano wszystkie główne standardowe systemy oceny punktowej.  Inne systemy można łatwo dodać, co ogranicza obciążenie pracą i usprawnia jej przebieg.  Ustawianie aktywnych powiadomień o pacjentach, którzy potencjalnie mogliby wziąć udział w badaniu, usprawnia badania kliniczne.

Integrowanie informacji

 • System Centricity* Critical Care 8.0 umożliwia dostarczanie informacji za pomocą zdalnych, internetowych stacji roboczych, e-maili, a nawet za pomocą pagerów i komórek poprzez SMS-y, jeśli systemy szpitalne umożliwiają trasowanie komunikatu. 

 • Zintegrowanie ze standardowymi systemami kodowania i danych referencyjnych umożliwia spójne i dokładne wykorzystywanie istotnych klinicznie danych.

 • Zintegrowane narzędzia do konserwacji baz danych oraz pomoc techniczna dotycząca architektur o wysokiej dostępności pozwala na zapewnienie stałej dostępności systemu.