Informacje ogólne

Tworzenie raportów w dowolnym czasie i miejscu

Nowe oprogramowanie Centricity* eRadCockpit to internetowa platforma sprawozdawczości, która pozwala radiologom na zracjonalizowanie przebiegu ich pracy sprawozdawczej, dostęp do istotnych informacji i dodatkowych opinii oraz dzielenie się pracą i raportami wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.  

Oprogramowanie eRadCockpit pozwala na zmaksymalizowanie wydajności, pomagając w optymalizowaniu przebiegu pracy, kontaktowaniu się z ekspertami, harmonijnym podziale pracy, wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury, i umożliwia przekroczenie granic radiologii, aby dzielić się danymi w ramach całej platformy e-zdrowia placówki.

Zalety

Zwiększ wydajność dzięki zaawansowanej sprawozdawczości.

• Zintensyfikuj współpracę w ramach placówki i współdzielenie przebiegu pracy poprzez umożliwienie radiologom sporządzania raportów w dowolnym miejscu i szybkiego przeglądania ich planu pracy bez względu na to, gdzie się znajdują.

• Oprogramowanie eRadCockpit wyposażono w internetową tablicę wskaźników umożliwiającą monitorowanie ogólnej wydajności oddziałów w czasie rzeczywistym w szpitalu, na oddziale lub w miejscu pracy.

Jeszcze większa efektywność.

• Szybki dostęp do regionalnego wywiadu pacjenta oraz możliwość doraźnej pracy radiologów z domu dzięki internetowemu systemowi PACS, co skraca obieg raportów i ogranicza niepotrzebne podróże.

• Ułatwienie dzielenia się pracą, błyskawiczny dostęp do specjalistów z innych szpitali w celu pogłębienia współpracy.

• Harmonizacja przebiegu pracy radiologów w celu zrównoważenia ich obciążenia, kierowanie właściwego wyniku badania do właściwej osoby w celu jego jak najlepszego opisania za pierwszym razem.

• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Funkcje

Wygoda wszechstronnej internetowej platformy sprawozdawczości.

 • Globalna lista badań przeznaczonych do opisania dostępna poprzez przeglądarkę Internet Explorer.
 • Wbudowany moduł rozpoznawania mowy SpeechMagic i możliwość cyfrowego dyktowania.
 • Wbudowany edytor tekstu (TX Text control).
 • Dostęp do wszystkich radiologicznych danych pacjenta w ramach jednego widoku.
 • X Historia pacjenta XDS (dostępna w momencie udostępnienia oprogramowania Centricity RIS-i 5.0 do powszechnego użytku).
 • Wbudowana popularna, wysokiej klasy przeglądarka obrazów (Centricity WebPACS viewer) umożliwiająca szybkie wyświetlanie obrazów bez konieczności ich przenoszenia lub kopiowania niezależnie od źródłowego systemu PACS.
 • Zarządzanie spotkaniami multidyscyplinarnych zespołów (MDT). Wyświetlanie raportów i zeskanowanych dokumentów jednocześnie.

Technologia

Zapewniaj pacjentom opiekę w ramach sprawnej współpracy:

 • Oprogramowanie eRadCockpit można połączyć z pojedynczym przebiegiem pracy RIS/PACS i może ono służyć jako globalna, niezależna od dostawcy platforma sprawozdawczości dla wielu różnych systemów RIS/PACS. 

Wykorzystaj sprawdzone możliwości RadCockpit online:

 • Wyświetlanie listy roboczej i wydajności
 • Pełne przetwarzanie głosu
 • Zarządzanie konferencjami
 • Informacja kliniczna
 • „Drzewo” pacjenta i wcześniejsze zdarzenia
 • Odbiorca XDS (i źródłowe funkcje XDS)
 • Widok porównawczy (z tego samego źródła co WebPACS)
 • Graficzny interfejs WebDx i PACS IW
 • Obsługa poprzez przeglądarkę internetową (IE 8 lub nowszą)
 • Edytor tekstu TX Text Control
 • Drzewo istotnych procedur
 • Wielofunkcyjny panel informacyjny (z uwzględnieniem skanowanych dokumentów)
 • Przeszukiwanie listy roboczej za pomocą klawisza Enter