Informacje ogólne

Zwiększ wydajność sali operacyjnej dzięki oprogramowaniu Centricity Opera przeznaczonemu do zarządzania salą operacyjną.  

Zwiększenie produktywności i efektywności sali operacyjnej wymaga odpowiednich narzędzi do zarządzania, które umożliwiają przejrzysty przegląd danych, efektywną komunikację, wyeliminowanie zaburzeń harmonogramu, proaktywne zarządzanie pilnymi przypadkami i optymalizację wydajności sali operacyjnej. Oprogramowanie Centricity Opera zapewnia kompletny zestaw narzędzi do zarządzania salą operacyjną, dopasowanych do Twojego środowiska opieki zdrowotnej, dzięki czemu możesz ograniczyć liczbę anulowań rezerwacji sali, zwiększyć efektywność jej użytkowania i zminimalizować nadgodziny i czas przestoju.

Zalety

Pacjenci zyskują dzięki mniejszej liczbie opóźnionych lub odwołanych w ostatniej chwili zabiegów.

 • Zoptymalizowanie efektywności użytkowania sali powoduje skrócenie czasu oczekiwania na zabieg.  

Lekarze mogą opierać się na pewniejszym harmonogramie użytkowania sali operacyjnej.

 • Przewidywany czas wykonywania zabiegu jest obliczany na podstawie danych historycznych, co pozwala na ograniczenie liczby nadgodzin i skrócenie okresów, gdy sala jest nieużytkowana.

 • Aktualny harmonogram przypadków i sali operacyjnej jest dostępny w sieci intranet szpitala, dzięki czemu pracownicy nie tracą czasu na dzwonienie i poszukiwanie danych.

 • Elektroniczne karty preferencji i domyślne przedoperacyjne protokoły badania pozwalają zaoszczędzić czas i odpowiednio przygotować salę operacyjną.

 • Dostęp do raportów statystycznych i doraźne wprowadzanie zmian w raportach jest szybkie i proste, nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w obsługiwaniu baz danych.

Dział informatyczny może wykorzystać osiągnięte w ten sposób oszczędności.

 • Standardowa infrastruktura informatyczna pozwala ograniczyć koszty szkolenia i utrzymywania systemu.

 • Elastyczna integracja umożliwia bezproblemową dwukierunkową komunikację z innymi szpitalnymi systemami informacji.

Mniej kłopotów dla osób zarządzających salami operacyjnymi.

 • Wykrywanie i ograniczanie liczby dziennych konfliktów, takich jak brak wyników konsultacji, materiałów i sprzętu.

 • Oprogramowanie pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć jakość pracy dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu doraźnymi przypadkami i wprowadzaniu zmian w harmonogramie.

 • Dostęp do informacji o statusie sali operacyjnej, możliwości pomieszczenia personelu i przestrzeni w sali pooperacyjnej.

 • Możliwość osiągnięcia oszczędności i zminimalizowania liczby odwołanych rezerwacji dzięki ulepszonemu zarządzaniu materiałami.

 • Dane są gotowe do wykorzystania ich w procesie rozliczania i w sprawozdawczości. 

Szpital oszczędza czas, pieniądze i zyskuje dobrą reputację.

 • Lepsza efektywność użytkowania sali powoduje zwiększenie liczby operowanych pacjentów.

 • Lepsze zarządzanie materiałami i zasobami ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

 • Lepsza komunikacja zwiększa zadowolenie pacjentów i personelu.

 • Uzyskaj dostęp do wszechstronnego narzędzia przeprowadzania analiz wydajności, aby podejmować świadome decyzje w zakresie zarządzania.

Funkcje

Uzyskaj dostęp do narzędzi, których potrzebujesz, aby zapewnić wiarygodność danych, efektywną komunikację i efektywny przebieg procesów.  

Oprogramowanie Opera firmy CHCA przeznaczone do zarządzania salą operacyjną to pakiet rozwiązań w zakresie zarządzania, w którego skład wchodzą narzędzia dla wszystkich uczestników procesu okołooperacyjnego – osób zarządzających salami operacyjnymi, chirurgów, anestezjologów, pielęgniarek-instrumentariuszek, administracji szpitala, menadżerów ds. łańcucha dostaw, sekretarzy i asystentów.

Oprogramowanie Opera jest podzielone na moduły, co umożliwia stopniowe dokupywanie kolejnych elementów i ich wdrażanie:

Moduł przed- i pooperacyjny Opera służydo tworzenia harmonogramów i analizy danych dotyczących sal operacyjnych w szpitalach i wyspecjalizowanych klinikach. Obejmuje procedurę przedoperacyjną, począwszy od wniosku o przeprowadzenie operacji i listy oczekujących, aż po ostateczny harmonogram użytkowania sali operacyjnej. Weryfikacja danych następuje, zanim dane zostaną przekazane do bazy w celach statystycznych.

Moduł śródoperacyjny Opera ułatwia zarządzanie codziennym funkcjonowaniem sali operacyjnej, oddziałów chirurgii ambulatoryjnej i sal pooperacyjnych oraz ich monitorowanie. Informacje o statusie zabiegu są dokumentowane w miejscu opieki i efektywnie przekazywane wszystkim uczestnikom procedury zapewniania opieki nad pacjentem.

Moduł zarządzania materiałami Opera zawiera narzędzia do zarządzania kartami preferencji, planowania zapotrzebowania na materiały niezbędne w czasie zabiegu, takie jak narzędzia, materiały jednorazowe i tace, narzędzia do przewidywania zapotrzebowania na materiały, a także do dokumentowania zużycia materiałów i zapewniania identyfikowalności.

Interfejs użytkownika oprogramowania Opera jest prosty w obsłudze – w zależności od etapu procesu i użytkownika wykorzystywane są różne panele sterowania. W skład oprogramowania Opera wchodzą również aplikacje internetowe, które umożliwiają elastyczny dostęp do danych w ramach szpitalnej sieci intranet.

Opera to otwarty system. Dane mogą być przekazywane między systemami informacji w szpitalu.

Ponadto oprogramowanie Opera firmy CHCA obsługuje środowisko 64-bitowe.