Informacje ogólne

System Centricity* PACS to sprawdzona, skalowalna platforma informatyczna stosowana w obrazowaniu, stworzona z myślą o zwiększeniu wydajności radiologów, podniesieniu poziomu zadowolenia lekarzy oraz współpracy z istniejącymi systemami oddziałowymi (RIS, systemy dyktowania) i instytucyjnymi (elektroniczne karty pacjentów (EMR), VNA). System PACS to zaawansowane rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzeby współczesnych instytucji opieki zdrowotnej oraz na stojące przed nimi wyzwania. System oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak pojedyncza baza danych dla oddziałów radiologicznych/kardiologicznych, obsługa systemów RIS/PACS, natywne procedury mammograficzne, zaawansowane funkcje wizualizacji, dostęp do systemu za pomocą klientów sieciowych, integracja z systemem EMR, funkcje wznawiania pracy po awarii oraz wysoka dostępność, a także mobilny dostęp do systemu za pośrednictwem urządzeń firmy Apple lub urządzeń z systemem Android.

Zalety

System Centricity PACS to jeden produkt oferujący wiele korzyści

Za pomocą systemu Centricity PACS – sprawdzonego rozwiązania zgodnego z obowiązującymi standardami – w Stanach Zjednoczonych jest przeprowadzana interpretacja co piątego badania, a radiolodzy chętnie korzystają z następujących zalet systemu:

 • Możliwość zwiększenia wydajności radiologów i innych lekarzy
 • Specjalistyczne narzędzia kliniczne do badań 2D, MIP/MPR, 3D, natywne narzędzia mammograficzne oraz zaawansowane aplikacje do zastosowań onkologicznych, angiograficznych, kardiologicznych oraz neurologicznych
 • Ułatwiona współpraca radiologów dzięki sieciowym i mobilnym klientom dostępnym na urządzenia firmy Apple lub urządzenia z systemem Android
 • Lepsza znajomość danych medycznych pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziałów ratunkowych oraz poradni dzięki dostępowi do obrazów i raportów za pośrednictwem urządzeń firmy Apple lub urządzeń z systemem Android
 • Zgodność z obowiązującymi standardami, takimi jak DICOM, HL-7, IHE oraz XDS
 • Wsparcie optymalizacji wytycznych z zakresu IT dzięki oprogramowaniu VMWare
 • Dostęp do zaawansowanych narzędzi z zakresu obrazowania, komunikacji i współpracy oraz wyjątkowa zgodność z systemami stosowanymi na oddziale oraz w danej instytucji
 • Zabezpieczenie przed utratą danych dzięki funkcjom przywracania danych po awarii, obejmującym przechowywanie danych poza placówką (ASP) oraz replikację baz danych
 • Pomoc ekspertów z firmy GE Healthcare dostępna przez całą dobę przez 7  dni w tygodniu przed, podczas oraz po wdrożeniu systemu Centricity PACS

Cechy

System Centricity PACS oferuje innowacyjne funkcje w zakresie optymalizacji pracy radiologów, tworzenia zleceń oraz współpracy z urządzeniami stosowanymi w danej instytucji, takie jak:

 • Listy robocze w czasie rzeczywistym
 • Konfigurowalne skróty klawiaturowe
 • Protokoły wyświetlania zapewniające dostęp do wszystkich badań pacjenta
 • System dyktowania jednego producenta oraz możliwość integracji z systemami dyktowania innych producentów
 • Natywne narzędzia mammograficzne na potrzeby badań przesiewowych i diagnostycznych
 • Zaawansowane aplikacje do badań onkologicznych MIP/MPR, 3D, PET/TK oraz angiograficznych badań TK i MR
 • Integracja z systemem EMR zapewniająca w czasie interpretacji dostęp do bieżących informacji na temat opieki nad pacjentem
 • Klient internetowy umożliwiający zdalne postawienie diagnozy
 • Dostęp mobilny za pomocą odpowiednich urządzeń firmy Apple lub urządzeń z systemem Android
 • Uzyskiwanie wyników o znaczeniu krytycznym, zapobieganie przekazywaniu sprzecznych informacji w izbie przyjęć oraz wsparcie w zakresie podejmowania decyzji klinicznych
 • Skalowalna architektura umożliwiająca dostosowanie systemu zarówno do potrzeb lokalnego szpitala, jak i sieci obejmujących wiele ośrodków
 • Pojedyncza baza danych systemu PACS umożliwiająca obsługę placówek korzystających z różnych systemów RIS
 • Możliwość korzystania z wirtualnych serwerów w oparciu o oprogramowanie VMWare
 • Architektura obsługująca standardy DICOM, HL-7, IHE oraz XDS
 • Opcjonalna platforma VNA lub możliwość współpracy z platformą VNA innego producenta

Wartość dla klienta

System Centricity PACS oferuje radiologom:

 • Narzędzia kliniczne zwiększające produktywność i usprawniające przepływ raportów
 • Listy robocze generowane w czasie rzeczywistym w celu uzyskania równomiernego rozkładu przypadków
 • Statusy badań aktualizowane na bieżąco oraz nadawanie pilnym przypadkom wyższego priorytetu

Zalety systemu Centricity PACS dla działów IT:

 • Standardy organizacyjne oraz inicjatywy dotyczące zasobów
 • Zgodność z branżowymi standardami z zakresu współpracy z innymi urządzeniami i platformami
 • Współpraca z istniejącymi systemami oddziałowymi (RIS, VR) i instytucyjnymi (EMR, VNA)
 • Konsolidacja infrastruktury poprzez wirtualizację serwerów

Zalety systemu Centricity PACS dla dyrektorów ds. IT:

 • Pewność skalowalności oraz szerokiego zasięgu systemu
 • Architektura oparta na obowiązujących standardach umożliwiająca:
  • szybkie udostępnienie online nowego centrum obrazowania lub pozyskanego szpitala
  • połączenie różnych systemów PACS innych producentów w jeden system – Centricity PACS
  • współpracę z platformą VNA

System Centricity PACS umożliwia lekarzom oddziałów ratunkowych i oddziałów intensywnej opieki medycznej:

 • Zwiększenie produktywności
 • Podniesienie poziomu zadowolenia pacjentów
 • Uzyskanie dostępu do obrazów i raportów za pomocą odpowiednich urządzeń firmy Apple lub urządzeń z systemem Android:
  • dostęp do obrazów i raportów w systemie PACS
  • możliwość współdzielenia obrazów i raportów, zwiększająca poziom zadowolenia pacjenta
  • zwiększone zapotrzebowanie na usługi wynikające ze wzrostu świadomości pacjentów

Zalety systemu Centricity PACS dla administratorów:

 • Optymalizacja przebiegu pracy pod kątem potrzeb radiologów
 • Kompletny zestaw narzędzi i usług umożliwiających zwiększenie wydajności oraz lepszą opiekę nad pacjentem:
  • EXCITE — grupa użytkowników systemu Centricity PACS, którzy chętnie dzielą się z innymi użytkownikami wskazówkami na temat najlepszych praktyk
  • Narzędzia sieciowe umożliwiające zarządzanie systemem przez całą dobę
  • Rozbudowane funkcje konfiguracyjne umożliwiające dostosowanie przebiegu pracy pod kątem danego użytkownika lub systemu