Studium przypadku – region Västra Götaland

Pogłębienie współpracy i zwiększenie efektywności dzięki niezależnemu od dostawcy archiwum danych klinicznych

Władze szwedzkiego regionu Västra Götaland odpowiedzialne za opiekę medyczną poszukiwały rozwiązania umożliwiającego zintegrowanie usług radiologicznych i zestandaryzowanie dostępu do historii pacjenta w tym regionie.

Firma GE Healthcare we współpracy z przedstawicielami regionu Västra Götaland stworzyła archiwum danych klinicznych, które umożliwia współdzielenie informacji klinicznych pacjenta i teleradiologię.

Zintegrowanie 17 szpitali w zachodniej Szwecji za pomocą jednej infrastruktury informatycznej

Z uwagi na niewielką liczbę radiologów władze regionu Västra Götaland musiały zwiększyć mobilność lekarzy tak, aby mogli oni sporządzać raporty dla różnych placówek i mieli szybki dostęp zarówno do obrazów, jak i historii pacjenta.

Firma GE Healthcare stworzyła niezależne od dostawcy archiwum danych klinicznych, które umożliwia zintegrowanie danych klinicznych z 17 szpitali i technologii 7 różnych dostawców systemów RIS/PACS.

Dzięki temu zwiększono przejrzystość informacji, zharmonizowano historie pacjentów i zwiększono efektywność pracy w szpitalach w regionie Västra Götaland.

Zalety

  • Wzajemny dostęp do historii pacjentów, obrazów i raportów
  • Zharmonizowanie informacji za pomocą jednego wspólnego źródła danych
  • Ograniczenie zapotrzebowania na przestrzeń do przechowywania danych
  • Usprawniony obieg usług teleradiologicznych i opinii drugiego lekarza

Learn more about Centricity Clinical Archive

Take advantage of Centricity Clinical Archive, GE Healthcare’s robust multi-ology, multi-site vendor neutral solution that helps transform rigid, departmental data and information silos into fluid, information sharing systems. In liberating patient data from departmental silos, Centricity Clinical Archive not only relieves clinicians from navigating through multiple systems that don’t communicate, but puts patient data into one resource directly at the point of care, where it’s needed most.

Centricity Clinical Archive provides critical tools for healthcare systems: A highly scalable repository, intelligent image lifecycle management capabilities, IHE-XDS support and flexible tools to help consolidate and manage a variety of application data across multiple departments, specialties, hospitals and regions. Centricity Clinical Archive’s intuitive, zero foot-print, non-diagnostic clinician viewer, interfaces with electronic medical records to provide a single point of access for a robust view of the patient’s images and associated clinical documents.

Learn more