Brytyjskie wydanie biuletynu Imagine IT

Z uwagi na liczne projekty wymiany systemów PACS i RIS w brytyjskiej służbie zdrowia (NHS) planowane na 2012 r. zastosowania informatyki w służbie zdrowia są przedmiotem zainteresowania specjalistów z branży medycznej w całym kraju. Potrzeba zwiększenia efektywności i produktywności świadczenia opieki bez obniżania jej poziomu wiąże się z koniecznością zastosowania nowej generacji rozwiązań w zakresie zintegrowanej opieki łączonej. Jest to ukierunkowana na pacjenta i wynik metoda świadczenia opieki medycznej.

W firmie GE Healthcare poświęcamy szczególną uwagę opracowywaniu takich rozwiązań informatycznych, które zaspokoją potrzeby w zakresie ujednolicania przeglądania obrazów, zintegrowanych przebiegów pracy, konsolidacji informacji klinicznych dotyczących pacjenta i usprawnionej współpracy między specjalistami z branży medycznej w całej placówce lub środowisku.

W specjalnym brytyjskim wydaniu biuletynu Imagine IT znalazły się różne artykuły na temat wizjonerskich rozwiązań informatycznych, które mogą zaspokoić określone potrzeby naszych klientów. Zaufanie dzisiaj i jutro.

Tematami artykułów w biuletynie są:

  • Rola informatyki w branży medycznej w zakresie zintegrowanej opieki łączonej
  • Informatyka w branży medycznej w czasie igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.
  • Usługi PACS w chmurze
  • Zintegrowane, łączone przebiegi pracy dostępne za pomocą przeglądarki internetowej
  • Wymiana obrazów z wykorzystaniem archiwum niezależnego od dostawcy
  • Doskonalenie usług informatycznych w Wielkiej Brytanii
  • Biuletyn Imagine IT – aktualności GE Healthcare z branży informatycznej