Informacje ogólne

Dostosowywanie i automatyzacja optymalizująca tworzenie raportów dotyczących pacjentów   

Composer jest funkcją tworzenia raportów dotyczących pacjentów w aplikacjach z rodziny enCORE. Jest dostępna we wszystkich systemach densytometrów kostnych firmy GE. Composer umożliwia generowanie raportów dotyczących pacjentów, które można zoptymalizować dla różnych sytuacji — od uproszczenia w celu ułatwienia uzyskania wglądu w stan pacjenta po uszczegółowienie w celu spełnienia potrzeb lekarza kierującego. Raporty są w pełni zautomatyzowane, co umożliwia usprawnienie przebiegu pracy. 


Pobierz przykładowe raporty dotyczące pacjentów  (PDF). 

Composer patient reporting.

Zalety

Composer oferuje następujące korzyści:

DOSTOSOWYWANIE

Composer umożliwia łatwe dostosowanie raportów przez dodanie tabel, wykresów, obrazów, rozpoznań lekarskich i zaleceń terapeutycznych. Raporty mogą być na tyle zwięzłe lub szczegółowe, na ile jest to wymagane, zależnie od potrzeb praktyki, pacjentów lub lekarzy kierujących.

AUTOMATYZACJA

Composer może automatycznie dołączać oceny użytkownika oraz wytyczne terapeutyczne stowarzyszeń branżowych.Odbywa się to według zadanych kryteriów, czego efektem jest kompleksowy raport przy niewielkim nakładzie pracy.

Technologia

Composer rozszerza możliwości tworzenia raportów dotyczących pacjentów dzięki następującym funkcjom:

Dostosowywanie

  • Projektowanie własnych szablonów z wykresami, tabelami, obrazami klinicznymi, ocenami i wytycznymi
  • Możliwość dodania nagłówka z logo praktyki i danymi kontaktowymi
  • Możliwość dodania stopki z podpisem

Automatyzacja

  • Wybór odpowiedniego szablonu raportów na podstawie typu badania, lekarza kierującego lub innych kryteriów
  • Dostępność danych trendów do porównania pomiarów seryjnych
  • Automatyczne stosowanie kryteriów diagnostycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ISCD
  • Automatyczne dodawanie zaleceń terapeutycznych, wskazanych przez lekarza lub pochodzących z wytycznych terapeutycznych National Osteoporosis Foundation (NOF)

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu  enCORE


Related

Related Products


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.