Informacje ogólne

Dokładne, odtwarzalne i praktyczne oceny ilościowe trzewnej tkanki tłuszczowej w systemie Lunar iDXA

Do skutecznej oceny otyłości i chorób metabolicznych dotykających miliony osób potrzebne są wiarygodne pomiary trzewnej tkanki tłuszczowej — odtwarzalne wyniki uzyskane sprawdzoną metodą. Przeznaczona do tego celu aplikacja CoreScan* pozwala szybko i łatwo ocenić ilościowo trzewną tkankę tłuszczową.

System Lunar iDXA z aplikacją CoreScan to pierwszy i jedyny system służący do oceny ilościowej trzewnej tkanki tłuszczowej za pomocą niskodawkowej dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA). System ten ułatwia przewidywanie ryzyka dla pacjenta, ocenę podejść terapeutycznych i zarządzanie nimi oraz wniesienie własnego wkładu do zasobów opublikowanych badań — wszystko przy niższej dawce niż w przypadku konwencjonalnych technik pomiaru trzewnej tkanki tłuszczowej.

Pobierz broszurę produktu CoreScan  (PDF).


Clinical image of body with visceral fat region identified.

Zalety

Aplikacja CoreScan ma następujące zalety:

DOKŁADNOŚĆ

W aplikacji CoreScan zastosowano zastrzeżony algorytm wykorzystujący dane z systemu oceny składu tkankowego ciała iDXA — sprawdzonego systemu DXA, któremu można zaufać.

ODTWARZALNOŚĆ

Sukces badania i leczenia zaczyna się od wiarygodnych danych:
odtwarzalnych wyników uzyskanych sprawdzoną metodą. Oprogramowanie CoreScan wyznacza nowy standard w dziedzinie ilościowej oceny trzewnej tkanki tłuszczowej. Pomaga ono w przewidywaniu ryzyka chorób krążeniowo-metabolicznych oraz wniesieniu własnego wkładu do zasobów opublikowanych badań.

PRAKTYCZNOŚĆ

Aplikacja CoreScan daje dostęp do dokładnej oceny ilościowej trzewnej tkanki tłuszczowej — otwierając lekarzom i badaczom nowe możliwości. Oferowana metoda jest szybka i łatwa, zarówno przy ocenie pojedynczych pacjentów, jak i przeprowadzaniu dużych badań klinicznych, i wymaga użycia niższej dawki promieniowania niż w przypadku konwencjonalnych metod pomiaru trzewnej tkanki tłuszczowej.

Technologia

Aplikacja CoreScan rozszerza oceny trzewnej tkanki tłuszczowej o następujące korzyści technologiczne:

DOKŁADNOŚĆ

 • Doskonała korelacja z pomiarami trzewnej tkanki tłuszczonej metodą tomografii komputerowej, jak wykazano w badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie Health & Science stanu Oregon1
 • Rozróżnianie trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej przy użyciu obliczeń geometrycznych i pomiarów osłabienia sygnału
 • Wyraźna charakteryzacja tkanek przez system Lunar iDXA stanowi podstawę do oddzielenia trzewnej od podskórnej tkanki tłuszczowej przez aplikację CoreScan

ODTWARZALNOŚĆ

 • Standaryzacja obszaru pomiarowego ustalonego na podstawie indywidualnych pomiarów układu szkieletowego pacjenta
 • Ocena istotnego obszaru androidalnego (poniżej klatki piersiowej), w którym zazwyczaj odkłada się tłuszcz trzewny
 • Automatyczne definiowanie obszaru androidalnego u każdego pacjenta, pozwalające uniknąć zmienności między lekarzami, aparatami czy ośrodkami badawczymi

PRAKTYCZNOŚĆ

 • Automatyczne przetwarzanie według algorytmu w celu szybkiego uzyskania spójnych i dokładnych wyników
 • Data displayed in terms of volume and mass for easy comparison and study across patient populations
 • Wyświetlanie danych w jednostkach objętości i masy w celu łatwego porównania badań różnych populacji pacjentów
 • Intuicyjne oprogramowanie analizujące i wyświetlające wyniki po kilku kliknięciach
 • Przetwarzanie wyników pomiaru trzewnej tkanki tłuszczowej z analizą składu tkankowego ciała — bez potrzeby akwizycji oddzielnych obrazów Bardzo niska dawka promieniowania (mniej niż odpowiednik jednodniowego naturalnego promieniowania tła)2

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu  enCORE


PIŚMIENNICTWO
 1. Kaul S. i współpracownicy, „Dual-energy X-ray Absorptiometry for Quantification of Visceral Fat.” Obesity. Publikacja wkrótce.
 2. Publikacja CRP 60, Zalecenia na rok 1990 Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej, opublikowane w roczniku ICRP 1991; 21: nr 1-3.

Powiązane

filmy

CoreScan w systemie Lunar iDXA: Dr. Mary Oates, specjalista fizykoterapii i rehabilitacji, mówi o znaczeniu trzewnej tkanki tłuszczowej oraz o możliwościach systemu Lunar iDXA w zakresie jej dokładnej oceny ilościowej podczas badań składu tkankowego ciała.

CoreScan w RSNA: Laura Stoltenberg, dyrektor generalny oddziału Lunar firmy GE Healthcare, mówi o CoreScan, nowej aplikacji w systemie Lunar iDXA, która dokonuje precyzyjnej oceny ilościowej trzewnej tkanki tłuszczowej „brzucha” podczas analizy składu tkankowego ciała, zaprezentowanej ostatnio w organizacji RSNA.

Related Products


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.