Informacje ogólne

Analiza klasy naukowo-badawczej, ułatwiająca leczenie pacjentów z większą pewnością kliniczną   

W poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zdrowotne pacjenta kluczowe znaczenie ma informacja. Niezależnie od tego, czy oceniasz gęstość kości, ryzyko złamań, skład tkankowy ciała czy rozwój dziecka, aparat Lunar iDXA zapewnia wyraźny wgląd wewnątrz ciała.    

Lunar iDXA oferuje rozdzielczość obrazów klasy naukowo-badawczej oraz doskonałą precyzję, czego efektem jest wysoka pewność kliniczna w przypadku pacjentów o różnej budowie ciała. Aparat Lunar iDXA nie tylko spełnia dzisiejsze potrzeby, lecz także jest solidną platformą na przyszłość.   

Pobierz broszurę produktu  Lunar iDXA (PDF).

iDXA.

Zalety

Lunar iDXA daje przewagę nad konkurencją dzięki następującym zaletom:

WYRAZISTOŚĆ

Ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości i dokładne pomiary poprawiają trafność rozpoznań

Dzięki technologii direct-to-digital (bezpośrednio do postaci cyfrowej) firmy GE aparat Lunar iDXA zapewnia bardzo ostre i wyraźne obrazy.  W zakresie łatwości identyfikacji i klasyfikacji zniekształceń kręgów ze względu na etiologię, stopień i kształt obrazy te są porównywalne z radiogramami, a ich zaletą jest stosowanie niższej dawki niż w przypadku konwencjonalnej radiografii. Zastosowana w aparacie Lunar iDXA technologia DXA najnowszej generacji także zapewnia większą dokładność. Większa dokładność daje możliwość wcześniejszego wykrywania małych i statystycznie istotnych zmian, co może motywować pacjenta do poddania się badaniu, ułatwiać podejmowanie decyzji terapeutycznych lub ograniczać wielkość próby wymaganą w badaniach klinicznych.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroka gama zastosowań i funkcji dla szerokiej populacji pacjentów 

Duże okno skanowania oraz wysoki limit wagi i duża wysokość ramienia sprawiają, że aparat Lunar iDXA pozwala wygodnie badać pacjentów o różnej budowie ciała i stanie zdrowia. Właśnie dlatego aparat Lunar iDXA z jego długą listą zastosowań — od pomiaru trzewnej tkanki tłuszczowej, przez ocenę pediatryczną, po skanowanie małych zwierząt — jest wybierany przez wiodące szpitale, kliniki i lekarzy z całego świata.

Doctor with patient on  Lunar iDXA

Technologia

Z zaletami aparatu Lunar iDXA powiązane są następujące innowacyjne cechy:

WYRAZISTOŚĆ

Wysoka rozdzielczość obrazów i doskonała precyzja dzięki najnowszej generacji technologii DXA firmy GE

  • Rozdzielczość obrazów klasy naukowo-badawczej zapewnia wysoki stopień pewności klinicznej
  • Większa możliwość odnajdowania artefaktów, identyfikacji obszarów o wysokiej gęstości oraz krawędzi kości zapewnia wyjątkową dokładność i odtwarzalność wyników BMD
  • Jakość obrazu porównywalna z radiogramami ułatwia identyfikację i klasyfikację zniekształceń kręgów ze względu na etiologię, stopień i kształt, ale przy niższej dawce niż w przypadku radiografii konwencjonalnej
  • Większa dokładność ułatwia wykrywanie małych i statystycznie istotnych zmian, co może motywować pacjenta do poddania się badaniu, ułatwiać podejmowanie decyzji terapeutycznych lub ograniczać wielkość próby wymaganą w badaniach klinicznych
  • Technologia wąskokątnej wiązki wachlarzowej z wielowidokową rekonstrukcją obrazu (MVIR) eliminuje błędy powiększenia
  • Detektor typu direct-to-digital (bezpośrednio do postaci cyfrowej) z przestawną matrycą eliminuje martwe punkty, a równocześnie ułatwia dokładniejsze identyfikowanie granic obszaru zainteresowania

WSZECHSTRONNOŚĆ

Cechy produktu pozwalające badać pacjentów o różnej budowie ciała i w różnym stanie

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu enCORE 

Specyfikacja

Wymiary skanera, funkcje oprogramowania, minimalne wymiary pomieszczenia i inne szczegółowe dane techniczne następujących modeli iDXA:   


Powiązane

filmy

Lunar iDXA w RSNA: Specjalista ds. produktów Todd Weston omawia zaprezentowane ostatnio przez firmę GE Healthcare w organizacji RSNA innowacje wprowadzone w jej flagowym densytometrze DXA — Lunar iDXA.

 

Pracownicy służby zdrowia o osteoporozie: Dowiedz się, jak densytometria kości pomaga w ocenie i poprawie stanu kości pacjentów.

 

CoreScan w RSNA: Laura Stoltenberg, dyrektor generalny oddziału Lunar firmy GE Healthcare, mówi o CoreScan, nowej aplikacji w systemie Lunar iDXA, która dokonuje precyzyjnej oceny ilościowej trzewnej tkanki tłuszczowej „brzucha” podczas analizy składu tkankowego ciała, zaprezentowanej ostatnio w organizacji RSNA.

 

Pracownicy służby zdrowia o osteoporozie: Dowiedz się, jak densytometria kości pomaga w ocenie i poprawie stanu kości pacjentów.

 

 

CoreScan w RSNA: Laura Stoltenberg, dyrektor generalny oddziału Lunar firmy GE Healthcare, mówi o CoreScan, nowej aplikacji w systemie Lunar iDXA, która dokonuje precyzyjnej oceny ilościowej trzewnej tkanki tłuszczowej „brzucha” podczas analizy składu tkankowego ciała, zaprezentowanej ostatnio w organizacji RSNA.

Części i akcesoria

Moje badanie densytometryczne kości