Informacje ogólne

Solidne działanie sprawia, że system Prodigy* jest wybierany na całym świecie

Jeśli praktyka lekarska wymaga rzetelnej oceny z zastosowaniem dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA), Prodigy oferuje najlepszą w branży precyzję oraz niską dawkę promieniowania. Na systemie Prodigy można polegać pod względem dokładności danych dotyczących składu tkanek miękkich i kości, w tym gęstości mineralnej kości (BMD), masy tkanki beztłuszczowej i tłuszczowej oraz procentowej zawartości tłuszczu.  Równocześnie Prodigy usprawnia opiekę nad pacjentami i przebieg pracy w gabinecie lekarskim.

Pobierz broszurę produktu Prodigy Advance (PDF).

Prodigy.

Technologia

Zalety systemu Prodigy powiązane są z szeregiem następujących cech:   

ZAUFANIE

Zaawansowana technologia pomaga zwiększyć pewność kliniczną

 • Opisana w setkach zrecenzowanych artykułów
 • Prawie 11 tys. urządzeń zainstalowanych w 93 krajach
 • Technologia DXA trzeciej generacji — ponad 30 lat innowacji od pierwszego dopuszczenia do wykonywania densytometrii kości przez FDA w 1980 roku, w tym:
  • Wąskokątna wiązka wachlarzowa z rekonstrukcją MVIR — eliminuje błąd powiększenia1 1 
  • Detektor typu direct-to-digital (bezpośrednio do postaci cyfrowej) — poprawia jakość obrazu i obniża dawkę w porównaniu z systemami konkurencyjnymi2,3 
  • Wyjątkowa dokładność

EFEKTYWNOŚĆ

Usprawniony przebieg pracy DXA z pełnym pakietem zautomatyzowanych narzędzi i opcji łączności

 • Zautomatyzowane funkcje skanowania i analizy, w tym:
  • Supine Forearm (Przedramię w pozycji na wznak): Skanowanie przedramienia w pozycji na wznak bez zmiany położenia pacjenta
  • OneScan:Przeprowadzanie badań AP Spine (Kręgosłup w projekcji AP) i DualFemur (Obie kości udowe) bez zmiany położenia pacjenta
  • Previous Scan Image  (Obraz z poprzedniego skanowania): Wyświetlanie obrazu z wcześniejszej oceny przy akwizycji nowego obrazu
 • Pełny pakiet wydajnych narzędzi do zarządzania danymi, w tym:
  • Composer: Dostosowane do potrzeb użytkownika, zautomatyzowane raportowanie, ułatwiające zarządzanie opieką nad pacjentem
  • Wieloużytkowa baza danych: Umożliwia wielu stacjom roboczym równoczesny dostęp do plików skanów DXA; pozwala wielu densytometrom firmy GE dokonywać akwizycji i zapisywać pliki skanów we wspólnej bazie danych; umożliwia zdalną analizę i raportowanie poprzez sieć.
  • Batch Output (Wysyłanie wsadowe): Rozszerza możliwości raportowania przez wysyłanie wielu badań do drukarki lub do systemu DICOM
  • Database Export (Eksport bazy danych): Rozszerza opcje eksportu danych o pliki rozdzielane tabulatorami (tzn. Excel)
 • Narzędzia biznesowe do zarządzania ofertą DXA, w tym:
  • Narzędzia łączności:  Transmisja danych do wymaganych lokalizacji w standardach DICOM (zgodny z IHE), HL7, SQL Server i TeleDensitometry
  • Narzędzia do zarządzania praktyką: Podnoszenie wiedzy pacjentów i uzyskiwanie zleceń od lekarzy
  • Zdalna pomoc techniczna

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu enCORE 


PIŚMIENNICTWO
1. Boudousq V. (2004) Image Resolution and Magnification Using a Cone Beam Densitometer:Optimizing Data Acquisition for Hip Morphometric Analysis; Osteoporos Int.
2. lipiec 2005;16(7):813-22. Epub październik 2004 16.2. S.M. Hunt i współpracownicy, „Changing Bone Densitometers in Clinical Practice: Effect on Precision Error” — prezentacja na dorocznym posiedzeniu American Society for Bone and Mineral Research, 23-27 września 2005 r., Nashville, TN, USA.
3. Porównanie dawki na podstawie informacji zebranych z podręcznika danych technicznych serii Discovery™ i Explorer™ firmy Hologic, grudzień 2003 r. oraz z podręcznika bezpieczeństwa i danych technicznych systemu Lunar firmy GE, październik 2008 r.

Specyfikacja

Wymiary skanera, funkcje oprogramowania, minimalne wymiary pomieszczenia i inne szczegółowe dane techniczne następujących modeli Prodigy, dostępnych w rozmiarze pełnym i kompaktowym:   

 • Prodigy Advance oferuje pełne spektrum aplikacji do oceny stanu kośćca i metabolizmu.
  Pobierz specyfikację techniczną aparatu  Prodigy Advance (PDF).    
 • Prodigy Pro oferuje rozszerzony zestaw funkcji, z opcjonalnie dostępnymi zastosowaniami dodatkowymi.
  Pobierz specyfikację  techniczną aparatu Prodigy Pro (PDF). 
 • Prodigy Primo oferuje podstawowe aplikacje do oceny kośćca wraz z funkcjami usprawniającymi przebieg pracy w gabinecie lekarskim i pomocnymi w zaspokojeniu potrzeb prowadzonej praktyki.
  Pobierz specyfikację 
  techniczną aparatu Prodigy Primo. (PDF). Porównanie dawek

Niższa dawka przyjmowana przez pacjenta przy densytometrii kości GE  

W porównaniu z innymi procedurami RTG dawka promieniowania przy ocenach DXA jest stosunkowo niska. Technologia DXA wymaga minimalnego poziomu promieniowania przy generowaniu pomiarów składu tkankowego ciała. Jednakże w porównaniu z urządzeniami DXA innych producentów densytometry Lunar DXA firmy GE przeprowadzają skanowanie z niższą dawką1, a mimo to osiągają wyższą dokładność2. Porównanie danych technicznych pokazuje, że korzystając z densytometrów Hologic** stosuje się o 4 do 25 razy wyższy poziom promieniowania niż w przypadku aparatów Prodigy* Advance.   

Używany densytometr może stanowić różnicę.Chociaż dawka przy skanowaniu DXA jest zawsze stosunkowo niska, skanowanie pacjentów densytometrem Prodigy pomaga zminimalizować poziom promieniowania, na jakie z biegiem czasu narażeni są pacjenci i operatorzy.

Dowiedz się więcej o systemie Prodigy oraz jego dawce i precyzji. Pobierz studium przypadku porównania dawek (PDF).

PIŚMIENNICTWO: 

1.  Informacje zebrane z podręcznika danych technicznych serii Discovery™ i Explorer™ firmy Hologic, grudzień 2003 r. oraz z podręcznika bezpieczeństwa i danych technicznych systemu Lunar firmy GE, październik 2008 
2.  S.M. Hunt i współpracownicy, „Changing Bone Densitometers in Clinical Practice: Effect on Precision Error” — prezentacja na dorocznym posiedzeniu American Society for Bone and Mineral Research, 23-27 września 2005 r., Nashville, TN, USA
Patient Dose Comparison

Porównanie dawki przyjmowanej przez pacjenta w typowych trybach i najbardziej typowych miejscach. Wyniki pomiarów systemów GE Prodigy i Hologic podano w mikrogrejach (uGy), aby można je było bezpośrednio porównać.1


Powiązane

filmy

Dr. Lewis Blumenthal, położnik-ginekolog z Chicago, opowiada dlaczego rozpoczął praktykę oraz jakie miejsce zajmują badania w kierunku osteoporozy w ofercie opieki nad pacjentami. 


Dr. Lewis Blumenthal wypowiada się na temat powszechności występowania osteoporozy, czynników jej ryzyka oraz znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej w diagnozowaniu i leczeniu tej choroby.


Dr. Lewis Blumenthal mówi o przyczynie, dla której rozpoczął badania w kierunku osteoporozy w swoim gabinecie oraz jak poprawiło to poziom opieki nad pacjentami.


Dr. Lewis Blumenthal omawia zalety densytometru kostnego GE Lunar znajdującego się w jego gabinecie, takie jak: większa wygoda pacjentów i łatwiejsze uzyskanie ich zgody na poddanie się badaniom, a także rozwój praktyki.

Dr. Lewis Blumenthal omawia zalety densytometru kostnego GE Lunar, w tym funkcje produktu, łatwe w użyciu oprogramowanie oraz zaufanie do prowadzonej przez niego praktyki lekarskiej związane ze stosowaniem systemów firmy GE Healthcare. Minutowa reklama społeczna poświęcona osteoporozie: Poświęć minutę i dowiedz się o osteoporozie z reklamy społecznej.Pracownicy służby zdrowia o osteoporozie: Dowiedz się, jak densytometria kości pomaga w ocenie i poprawie stanu kości pacjentów.

Części i akcesoria

Moje badanie densytometryczne kości