Informacje ogólne

Nowej generacji oprogramowanie do densytometrii kości  

Aplikację enCORE 2011 zaprojektowaliśmy w celu poprawy jakości ocen klinicznych i zwiększenia wydajności pracy w placówce. Obejmuje nowe funkcje oraz te, które zostały uwzględnione w poprzednich rocznych wydaniach oprogramowania. Dzięki enCORE 2011 można odświeżyć system densytometrii kości o nasze najnowsze osiągnięcia w zakresie poprawy jakości ocen klinicznych i wydajności pracy.

Pobierz broszurę produktu enCORE 2011 (PDF).

enCORE panel clinical image.

Zalety

Najnowsza aplikacja enCORE ma następujące zalety:

POPRAWA JAKOŚCI OCEN KLINICZNYCH

Nowe funkcje oprogramowania enCORE 2011 pomagają podejmować trafniejsze decyzje terapeutyczne, na przykład dzięki ocenie ryzyka złamania w ciągu 10 lat (FRAX). Ponadto nowe funkcje pozwalają uzyskać dodatkowe pomiary bez zmiany położenia pacjenta oraz oceniać strukturalną integralność biodra.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY

Chcesz usprawnić codzienny przebieg pracy? Nowe funkcje oprogramowania enCORE minimalizują możliwość popełnienia błędu przez człowieka, automatyzują przebieg pracy i usprawniają wymianę danych. Oprogramowanie jest zgodne z systemem 7** oferującym poprawę wydajności i zabezpieczeń.

Technologia

Oto niektóre z funkcji oprogramowania enCORE 2011, które pomagają poprawić jakość ocen klinicznych i wydajność pracy:

OCENA KLINICZNA

 • FRAX: Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia złamania biodra lub poważnego złamania osteoporotycznego kręgosłupa, przedramienia, biodra lub ramienia w ciągu 10 lat
 • Przedramię w pozycji na wznak: Skanowanie przedramienia w pozycji na wznak bez zmiany położenia pacjenta
 • AHA; Zaawansowana ocena biodra: Ocena strukturalnej integralności biodra
 • Geometria kręgosłupa: Automatyczna identyfikacja i pomiar kątów Cobba na potrzeby oceny ilościowej zniekształceń kręgosłupa
 • Pediatryczne dane porównawcze z badania Bone Mineral Density in Childhood Study (BMDCS; badanie gęstości mineralnej kości u dzieci), sponsorowanego przez National Institute of Child Health and Human Development (NICHD; Krajowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka):  Badanie obejmowało ponad 1500 dzieci w wieku 7–17 lat i rozszerzyło zakres pediatrycznych danych porównawczych dotyczących BMD całego ciała, kręgosłupa i kości udowej.
 • Pediatryczne dane porównawcze populacji azjatyckiej: Obejmują dane dotyczące ponad 1600 dzieci w wieku 5-19 lat, pochodzące z dwóch regionów geograficznych Chin.
 • Pediatryczne wskaźniki masy ciała: Rozszerzają możliwości analizy wzrostu i rozwoju o pomiary rozwoju mięśni i równowagi mięśniowo-kostnej.
 • TBLH; całe ciało dziecka z pominięciem głowy: Pozwala wykonywać pomiary gęstości kości całego ciała z uwzględnieniem lub z pominięciem głowy, z danymi porównawczymi dla obu trybów analizy.
 • Skład tkankowy ciała dziecka: Pozwala oszacować wskaźnik androidalny/gynoidalny oraz wyświetlić mapę barwną rozkładu tkanki tłuszczowej.

WYDAJNOŚĆ 

 • Zgodność z systemami Windows 7** i Windows XP**: Poprawia wydajność i zabezpieczenia oprogramowania enCORE
 • Eksport bazy danych:Rozszerza opcje eksportu danych o pliki rozdzielane tabulatorami (tzn. Excel)
 • Exam Status (Stan badania): Identyfikuje stan badań w celu ułatwienia zarządzania przebiegiem pracy między operatorem i lekarzem
 • Wysyłanie wsadowe: Rozszerza możliwości raportowania przez wysyłanie wielu badań do drukarki lub do systemu DICOM
 • Obraz z poprzedniego skanowania: Wyświetla obraz z wcześniejszej oceny przy akwizycji nowego obrazu
 • Automatyczna analiza morfometryczna: Automatycznie oznacza zniekształcenia kręgów
 • OneScan: Przeprowadzanie badań AP Spine (Kręgosłup w projekcji AP) i DualFemur (Obie kości udowe) bez potrzeby zmiany położenia pacjenta między skanami
 • Poprawa zgodności: Szyfrowanie plików badań i baz danych pacjentów — z ochroną hasłem — w celu zachowania zgodności z ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
 • ScanCheck: Automatyczna identyfikacja potencjalnych błędów akwizycji i analizy

Powiązane

Powiązane produkty


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.