Informacje ogólne

Ocena ryzyka złamań wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Nasza aplikacja FRAX pomaga w identyfikacji pacjentów bardziej narażonych na złamanie w ciągu kolejnych 10 lat biodra albo poważne złamanie kręgosłupa, przedramienia, biodra lub ramienia związane z osteoporozą. Stosując algorytm opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aplikacja automatycznie uwzględnia wyniki badania gęstości mineralnej kości udowej (BMD) oraz czynniki ryzyka. Model FRAX pomaga także w identyfikacji podgrupy pacjentów o niskiej masie kostnej, którym leczenie przyniosłoby najwięcej korzyści.

W porównaniu z samymi wskaźnikami T gęstości mineralnej kości stosowanie oceny prawdopodobieństwa złamania w ciągu 10 lat stanowi lepszą podstawę do wspólnego podjęcia decyzji przez pacjenta i lekarza.

Pobierz broszurę produktu FRAX (PDF).

doctor and patient

Zalety

Identyfikacja pacjentów o wysokim ryzyku złamania

Model FRAX jest przydatny do identyfikacji podgrupy pacjentów o niskiej masie kostnej, którym leczenie przyniosłoby najwięcej korzyści (ze wskaźnikiem T od –1 do –2,5, zaliczonych do kategorii chorych na osteopenię). Jest to istotny postęp, gdyż większość złamań nie występuje u pacjentów z osteoporozą.1

Niestety badania w kierunku osteoporozy i interwencje z nią związane są wśród powyższych grup powszechnie zaniedbywane.2

Ponadto FRAX pomaga w identyfikacji pacjentów z chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko złamań, oraz wyznacza ich na kandydatów do interwencji.3


PIŚMIENNICTWO 
1.National Osteoporosis Foundation. 2008 Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis Foundation. 
2. Dawson-Hughes B, Tosteson ANA, Melton LJ III i współpracownicy.Implications of absolute fracture risk assessment for osteoporosis practice guidelines in the USA. Osteoporos Int 2008;19:449-458. 3. Siris E, Delmas PD. 
3. Assessment of 10-year absolute fracture risk: a new paradigm with worldwide application. Osteoporos Int 2008;19:383-384.   4. Schuit, SCE, van der Klift M, Weel AEAM i współpracownicy. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: The Rotterdam Study.  Bone 2004;34:195-202.  
Percent of Fractures by osteoporosis risk categories

Procent złamań niekręgowych, biodra, górnej kości ramiennej i nadgarstka u mężczyzn i kobiet z osteoporozą, osteopenią lub normalną BMD na podstawie właściwych dla płci wskaźników T.4

Technologia

Procent złamań niekręgowych, biodra, górnej kości ramiennej i nadgarstka u mężczyzn i kobiet z osteoporozą, osteopenią lub normalną BMD na podstawie właściwych dla płci wskaźników T.4

  • Aplikacja FRAX zastosowana w densytometrach DXA firmy GE ma następujące zalety: Algorytm oceny ryzyka złamań na licencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
  • Płynna integracja z oprogramowaniem densytometrycznym enCORE firmy GE
  • Zgodność z nowymi wytycznymi w zakresie osteoporozy, uwzględniającymi model FRAX
  • Rozszerzone dane porównawcze, w tym dotyczące mężczyzn i innych grup etnicznych

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu enCORE


Czynniki ryzyka uwzględnione w modelu oceny ryzyka złamaniawg WHO
Wiek
 Płeć
 Historia złamań
BMD szyjki kości udowej
 Niski wskaźnik masy ciała (kg/m2)
 Terapia glukokortykoidowa
 Osteoporoza wtórna (np. reumatoidalne zapalenie stawów)
 Historia złamań biodra u rodziców
 Palenie papierosów
 Spożywanie alkoholu w wymiarze 3 lub więcej drinków dziennieRelated

Related Products


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.