Informacje ogólne

Automatyczne wykrywanie często uchodzących uwadze zniekształceń kręgów

Oprogramowanie Dual-energy Vertebral Fracture Assessment (VFA; Ocena złamań trzonów kręgowych z wykorzystaniem dwóch energii) pomaga w wykrywaniu złamań trzonów kręgowych, które mogą być trudne w rozpoznaniu.Badania pokazują, że nawet połowa wszystkich złamań trzonów kręgowych nie zostaje rozpoznana.1 Jest to jednak bardzo istotne.  Istniejące złamanie trzonu kręgowego zwiększa od 3 do 10 razy ryzyko kolejnych złamań, niezależnie od gęstości mineralnej kości (BMD).Ponadto pacjenci z istniejącym złamaniem i niską BMD są 25 razy bardziej narażeni na złamania niż pacjenci z prawidłową BMD i bez złamań.2 VFA umożliwia wykrywanie złamań trzonów kręgowych, co ułatwia zapewnienie skutecznej opieki przed wystąpieniem poważniejszych powikłań.

Pobierz broszurę produktu VFA (PDF).

PIŚMIENNICTWO
1.  Melton LJ III, Lane AW, Cooper C, Eastell R, O’Fallon WM, Riggs BL, 1993 Prevalence and incidence of vertebral fractures Osteoporosis Int 3:113-119.
2.  Ross PD, Davis JW, Epstein RS, Wasnich RD, 1991 Pre-existing fractures and bone mass predict vertebral fracture incidence in women. Ann Intern Med 114 (11):919-923.
Vertebral Fracture Risk Graph

Różnica w ryzyku złamania trzonu kręgowego u pacjentów z istniejącym złamaniem i bez istniejącego złamania.2

Zalety

Wyraźna wizualizacja i automatyczne wykrywanie

Przez generowanie wyraźnych obrazów dwuenergetycznych program VFA pomaga w wykrywaniu złamań trzonów kręgowych.

Dostarcza także wyraźnego obrazu kości przez ograniczenie występowania artefaktów pochodzących od tkanek miękkich wokół trzonów kręgowych, zwłaszcza w obszarze klatki piersiowej.Oprócz wyraźnej wizualizacji kręgosłupa program VFA także automatycznie przyciąga uwagę do obszarów problemowych. Natomiast przez uwidocznienie kręgów i automatyczną klasyfikację zniekształceń program VFA ułatwia diagnozowanie złamań trzonów kręgowych, które często uchodzą uwadze, umożliwiając rozpoczęcie leczenia zapobiegawczego.

PIŚMIENNICTWO
1. Melton LJ III, Lane AW, Cooper C, Eastell R, O’Fallon WM, Riggs BL, 1993 Prevalence and incidence of vertebral fractures. Osteoporosis Int 3:113-119.
Lateral view of spine with Vertebral Fracture Assessment (VFA), which identifies vertebral deformations

Projekcja boczna kręgosłupa w oprogramowaniu Vertebral Fracture Assessment (VFA), które identyfikuje zniekształcenia kręgów

Technologia

Zalety technologiczne programu VFA, które pomagają w diagnozowaniu pacjentów, to:

WIDOCZNOŚĆ

  • Akwizycja wyraźnych obrazów dwuenergetycznych w ciągu trzech minut, przy zastosowaniu technologii detektora direct-to-digital (bezpośrednio do postaci cyfrowej)
  • Porównywalna z konwencjonalną radiografią skuteczność identyfikacji i klasyfikacji zniekształceń kręgów ze względu na etiologię, klasę i kształt (tylko Lunar iDXA)
  • Minimalne zakłócenia ze strony artefaktów pochodzących od tkanek miękkich wokół trzonów kręgowych, zwłaszcza w widokach kręgów piersiowych
  • Pasek suwaka do regulacji kontrastu i jasności przy uwydatnianiu krawędzi kości

AUTOMATYZACJA

  • Morphometry Wizard (Kreator morfometryczny) automatycznie oznacza zniekształcenia kręgów sześciopunktowymi pomiarami przedniej, tylnej i pośredniej wysokości kręgów
  • Morfometryczne wartości wzorcowe kręgosłupa w projekcji bocznej umożliwiają porównanie z wartościami prawidłowymi
  • Obrazy zgodne ze standardem DICOM w celu łatwego przechowywania i dostępu

Zobacz dodatkowe funkcje w najnowszym oprogramowaniu  enCORE 


Related

Related Products


Brak zdefiniowanych powiązanych produktów.