Miejsca opieki

 
 
 
 
             
Obrazowanie neurologiczne   Obrazowanie naczyń   Obrazowanie kardiologiczne    
Oprogramowanie AW do obrazowania neurologicznego ułatwia szybką i dokładną ocenę badań oraz pewne postępowanie w przypadku przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych.
 
Oprogramowanie AW do obrazowania naczyniowego oferuje radiologom powtarzalne, wiarygodne i nieinwazyjne techniki, dające dostęp do maksymalnej ilości informacji klinicznych.
 
Oprogramowanie AW usprawnia przetwarzanie obrazu i łączy informacje z kilku metod obrazowania, umożliwiając korzystanie ze znakomitych rozwiązań kardiologicznych za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika.
 
 
           
 
 
 
 
             
Obrazowanie onkologiczne   Obrazowanie w przypadkach nagłych   Obrazowanie pediatryczne    
Tomografy komputerowe stanowią potężne i uniwersalne narzędzie obrazujące, które odgrywa znaczącą rolę w walce z rakiem. Zobacz wyraźny obraz struktury anatomicznej i zmian patologicznych. Planuj leczenie onkologiczne z zastosowaniem zoptymalizowanej dawki.
 
GObrazy uzyskiwane przy użyciu oferowanych przez firmę GE zaawansowanych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu diagnostycznej tomografii komputerowej stanowią nieocenioną pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji w medycynie ratunkowej.
 
W przypadku tomografii komputerowej u dzieci badań obrazowych nie można wykonywać tak, jakby były one małymi osobami dorosłymi. Dzieci wykazują większą wrażliwość na działanie promieniowania, co wymaga zastosowania rozwiązań TK opracowanych specjalnie z myślą o ich rozwijających się organizmach.
 
 

Zarządzanie dawką

 

ASiR-V

Rekonstrukcja iteracyjna ASiR-V stanowi teraz standardowy element procesu rekonstrukcji i skupia się na bardziej zaawansowanym wykorzystaniu modeli szumu i obiektów z dodatkowym modelowaniem fizycznym, co umożliwia zmniejszenie szumu i artefaktów oraz poprawę wykrywalności przy niskim kontraście.

 • Rutynowe obrazowanie przy dawce mniejszej nawet o 82%1,2. Dzięki połączeniu szybkości technologii ASiR* z dodatkowymi możliwościami dostępnymi dzięki rekonstrukcji iteracyjnej Veo* opartej na pełnym modelu, nowatorski algorytm rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V* sprawia, że rutynowe obrazowanie odbywa się przy niższej dawce i zapewnia wyższą jakość obrazu.

 • Poprawa rozdzielczości przestrzennej o niemal 100%. Algorytm ASiR-V umożliwia poprawę rozdzielczości przestrzennej w porównaniu z rekonstrukcją FBP dzięki rekonstruowaniu obrazów o wysokiej rozdzielczości bez zwiększenia szumu.

 • Poprawa wykrywalności przy niskim kontraście o niemal 135%. Dzięki rekonstrukcji ASiR-V wykrywalność przy niskim kontraście jest lepsza o prawie 135% w porównaniu z rekonstrukcjami FBP przy takiej samej dawce.

 • Zmniejszenie szumu o niemal 91%. W zależności od techniki skanowania i parametrów rekonstrukcji algorytm ASiR-V pozwala znacznie zmniejszyć poziom szumu elektronicznego na obrazie w porównaniu z rekonstrukcjami FBP przy takiej samej dawce.

 • Mniej artefaktów smugowych. W przeciwieństwie do rekonstrukcji FBP rekonstrukcje wykonywane z technologią ASiR-V pozwalają ograniczyć występowanie artefaktów przy niskim natężeniu sygnału, takich jak artefakty smugowe.

Trafne rozpoznania przy niższej dawce dzięki technologii ASiR*

 • Adaptacyjna statystyczna rekonstrukcja iteracyjna (ASiR)

 • Umożliwia obniżenie standardowego odchylenia szumu pikseli na obrazie

 • Pozwala na obniżenie wartości mA przy akwizycji obrazów diagnostycznych, a tym samym na zmniejszenie wymaganej dawki1

 • Umożliwia poprawę wykrywalności przy niskim kontraście2

 • Połączenie technologii ASiR i SnapShot Pulse* umożliwia dalsze zmniejszenie dawki w badaniach serca

ASiR 

Znakomita jakość obrazów pozyskanych przy użyciu dawki nieprzekraczającej 1 mSv dzięki technologii Veo*

 • Produkt do rekonstrukcji iteracyjnej w oparciu o pełny model

 • Pozwala na obniżenie wartości mA lub kVp przy akwizycji obrazów diagnostycznych, a tym samym na zmniejszenie wymaganej dawki1

 • Umożliwia poprawę wykrywalności przy niskim kontraście i rozdzielczości przestrzennej

 • Ogranicza liczbę artefaktów powstających na obrazie w warunkach słabego sygnału, gdy obrazowaniem objęte są struktury anatomiczne o dużej gęstości lub metalowe implanty (w porównaniu z rekonstrukcją FBP)2

 • Technologia Veo jest dostępna wyłącznie w aparacie Revolution HD

Veo 

Możliwości obniżenia dawki na wszystkich etapach obrazowania z Optidose

 • Ograniczenie półcienia i nadmiernego zakresu skanowania spiralnego dzięki dynamicznej kolimacji wiązki promieniowania (SmartTrack*)

 • Automatyczna modulacja dawki 3D

 • Modulacja dawki przez EKG

 • Filtrowanie RTG niezależnie od budowy ciała pacjenta

 

Funkcja Dose Check (Kontrola dawki) ostrzega o przekroczeniu zadanego poziomu dawki

 • Operator jest ostrzegany o wielkości dawki

 • Operator może wówczas zmienić parametry skanowania lub pominąć ostrzeżenie

 • Wszystkie przekroczenia poziomu dawek są dokumentowane, tworząc dziennik audytu na potrzeby analizy w przyszłości

Veo

DZarządzanie dawkami za pomocą technologii Dose Watch

 • Wykorzystanie danych uzyskanych z systemów do obrazowania

 • Możliwość przywołania, śledzenia, raportowania i monitorowania dawki promieniowania podanej pacjentowi w trakcie badania

 • Dane przedstawiane są w uporządkowanysposób

 • Zarządzanie dawką z różnych metod obrazowania i od różnych producentów

 • Możliwość wdrożenia z dowolnym systemem obrazującym

Więcej informacji
 

Magazyn Clarity

MAGAZYN MEDYCZNY Z ZAKRESU MEDYCYNY NUKLEARNEJ I PET ORAZ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Clarity zostało stworzone z myślą o dostarczaniu najnowszych informacji na temat innowacji w medycynie nuklearnej i PET oraz tomografii komputerowej w GE Healthcare, by wspierać radiologów w osiąganiu jak najlepszych rezultatów.

Na łamach Clarity przedstawiamy rozwiązania wspierające osiągnięcie doskonałości klinicznej i efektywności operacyjnej, zwiększenie zadowolenia pacjentów, jak również strategiczny rozwój Twojej codziennej praktyki lekarskiej oraz optymalizację inwestycji kapitałowych. Na łamach Clarity przedstawiamy relacje klientów o tym, w jaki sposób nasze innowacje w CT, PET/CT i SPECT/CT pomagają im osiągać lepsze rezultaty – mając nadzieję, że wszyscy będą mogli skorzystać z tych doświadczeń.

W celu uzyskania bezpłatnego dostępu do Clarity zarejestruj się Ta subskrypcja to jedyny sposób na zapewnienie sobie stałego dostępu do bieżących i przyszłych wydań Clarity.

Zamów subskrypcję.Masz już subskrypcję? Zaloguj się tutaj, aby przeczytać najnowsze wydanie.

Smart Technologies

Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej aparaturze obrazującej.

Lepsza opieka nad pacjentem, zwiększona wydajność, szersze zastosowanie. Smart Technologies to pakiet inteligentnych narzędzi TK opracowanych po to, aby pomóc naszym klientom w osiągnięciu tych celów dzięki pewności diagnostycznej przy jednoczesnym obniżeniu poziomu promieniowania1.

Clinicians in white coats

Smart Dose

Inteligentne rozwiązanie pozwalające uzyskiwać obrazy wysokiej jakości przy niższych dawkach i przyczyniające się do trafniejszych rozpoznań przy jednoczesnym obniżeniu ekspozycji na promieniowanie
Dowiedz się więcej o technologiach Smart Dose.

Smart Flow

Systemy opracowane, aby pomóc użytkownikowi poprawić produktywność poprzez usprawnienie procedur i dostęp do informacji.
Dowiedz się więcej o technologiach Smart Flow.

Smart Cardiac

Innowacyjna technologia wspomagająca użytkownika w konfiguracji skomplikowanych badań kardiologicznych w sposób szybki, pewny i powtarzalny.
Dowiedz się więcej o technologiach Smart Cardiac.

Smart Spectral

Innowacyjna technologia wspomagająca konfigurację zaawansowanych procedur obrazowania spektralnego, dzięki której badania spektralne nie stanowią już wyzprocesu wania.
Dowiedz się więcej o technologiach Smart Spectral.

1.Niektóre elementy pakietu Smart Technologies są niedostępne w niektórych produktach. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy GE Healthcare.

Zaawansowana wizualizacja

Wyjątkowe możliwości stacji roboczej AW

Środowisko kliniczne uległo zmianie. Lekarze kierujący potrzebują szybkiego, szczegółowego rozpoznawania stanów patologicznych w celu usprawnienia procesu leczenia pacjentów. Oczekują szybszego, bardziej zaawansowanego spojrzenia na nieprawidłową anatomię pacjenta we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej. Oprogramowanie AW zapewnia im to, czego potrzebują.

 • Stacja robocza AW Workstation umożliwia korzystanie z oprogramowania do wizualizacji 2D, 3D i 4D nowej generacji w jednym z najpopularniejszych na świecie rozwiązań do wizualizacji i analizy 3D. Przez usprawnienie przetwarzania obrazu i korzystne połączenie technik obrazowania produkt ten zaspokaja potrzeby w zakresie wydajnego obrazowania TK, MRI, PET, SPECT i interwencyjnego poprzez szeroką gamę solidnych, łatwych w użyciu aplikacji klinicznych.
 • Rozwiązanie AW Server udostępnia wszystkie korzyści stacji roboczej AW Workstation w postaci skalowalnego rozwiązania z możliwościami wyświetlania zdalnego, ekonomicznego dodawania użytkowników i pełnej integracji ze środowiskiem RIS/PACS użytkownika. Teraz możliwe jest zdalne przeglądanie i współdzielenie obrazów w czasie rzeczywistym, co umożliwia bliską współpracę z internistami, wzmocnienie partnerstwa z lekarzem kierującym, pewniejsze rozpoznania oraz lepszą opiekę nad pacjentem.
 • Aplikacje stacji roboczej AW: Rozwój technik prowadzenia leczenia stwarza konieczność ciągłego zwiększania precyzji i dokładności. Zaawansowane aplikacje stacji roboczej AW zaspokajają tę potrzebę dzięki najnowocześniejszym narzędziom, które umożliwiają wizualizację zestawów danych z wielu badań i zarządzanie nimi, a także dzięki procesom opracowanym w celu uproszczenia przebiegu pracy.

Dowiedz się więcej o zaawansowanej wizualizacji