Informacje ogólne

A gdyby tak Twój sprzęt był odpowiedni dla wszystkich pacjentów, nawet w tych trudnych przypadkach? A gdyby pomagał Ci doskonale realizować zadania placówki we wszystkich oddziałach?

Już czas na rewolucję.

Tomograf komputerowy RevolutionTM CT zapewnia bezkompromisową jakość obrazu i duże możliwości kliniczne dzięki dużemu zakresowi pokrycia anatomicznego oraz wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej. Ten tomograf, pomoże Ci zrewolucjonizować i zróżnicować możliwości kliniczne w poszczególnych obszarach placówki.

 

Przedstawiamy system Revolution CT

 

Rozwiązania

Rozszerzenie zakresu wykonywanych badań dzięki rozwiązaniom dobranym do potrzeb konkretnych grup pacjentów.

Pakiet Smart Technologies to zbiór inteligentnych narzędzi pomagających osiągać cele w zakresie obrazowania z większą szybkością i w większym zakresie badań, w tym badań głowy w przypadku udaru, urazów mnogich i chorób serca z wyższą pewnością diagnostyczną i przy niższych dawkach promieniowania. 

Smart Dose
Inteligentne technologie pozwalające uzyskiwać obrazy wysokiej jakości zapewniające wysoką pewność diagnostyczną przy mniejszej ekspozycji pacjenta na szkodliwe promieniowanie. 

W aparacie RevolutionTM CT zastosowano najnowsze technologie Smart Dose, które mają pomóc w uzyskaniu obrazów wysokiej jakości z użyciem niższych dawek promieniowania. Technologie Smart Dose zapewniają dokładniejsze rozpoznania oraz niższy poziom narażenia pacjenta na promieniowanie podczas rutynowych i zaawansowanych badań, w tym dynamicznych akwizycji do badań perfuzji i 4D. 

Główne technologie pakietu Smart Dose: 

 • Zintegrowana technologia rekonstrukcji ASiR-VTM — technologia rekonstrukcji w celu ograniczenia szumu na obrazie, poprawę wykrywalności przy niskim kontraście i zmniejszenie dawki promieniowania nawet o 82% u pacjentów w każdym wieku1
 • Technologia modulacji dawki narządowej (Organ Dose Modulation)  — Aparat może automatycznie modulować dawkę promieniowania RTG, obniżając ją w przypadku szczególnie czułych narządów i struktur anatomicznych, takich jak np. oczy czy piersi, bez wpływu na jakość obrazu. 
 • Obrazowanie dzieci  — Brak konieczności stosowania sedacji, minimalny czas wstrzymania oddechu i bardzo niska dawka promieniowania w badaniach dzieci. Skanowanie całej jamy brzusznej i miednicy można wykonać w czasie poniżej jednej sekundy. 
 • Skanowanie 70 kV  —  Umożliwia stosowanie niskodawkowych protokołów akwizycji co jest szczególnie ważne w badaniach dzieci. 
 • Inteligentne ustawianie pacjenta w izocentrum (Smart Patient Centering)  — Inteligentne ustawianie pacjenta w izocentrum (Smart Patient Centering). 
 • DoseWatchTM —  Będące laureatem nagrody serwisu AuntMinnie w 2015 roku w kategorii najlepszego nowego oprogramowania radiologicznego rozwiązanie , DoseWatch jest sieciowym oprogramowaniem chmurowym do monitorowania, analizy i raportowania danych dotyczących dawek stosowanych w praktyce klinicznej. 

Smart Flow 
Systemy opracowane, aby pomóc użytkownikom poprawić produktywność poprzez usprawnienie procedur i dostępu do informacji.

Przedstawiamy nowe środowisko Clarity Operator Environment. Zainspirowaliśmy się urządzeniami konsumenckimi, z których lubicie korzystać na co dzień, i zintegrowaliśmy je z naszym zupełnie nowym, a jednocześnie znanym, interfejsem użytkownika. Dzięki nowoczesnym technologiom Smart Flow nowe środowisko Clarity Operator Environment w tomografach komputerowych Revolution CT umożliwia intuicyjne przeprowadzanie akwizycji na etapie przygotowania skanowania i zapewnia większą jednorodność skanów. 

Zalety korzystania z technologii Smart Flow:

 • Dostosowanie do potrzeb pacjentów poprzez dodanie lub usunięcie serii akwizycji w protokole badania.
 • Szybki dostęp do badań wielu pacjentów oraz informowanie użytkownika o zakończeniu wszystkich zadań.
 • Personalizacja parametrów skanowania w oparciu o topogram.
 • Możliwość korzystania z list zaplanowanych zadań w celu usprawnienia rekonstrukcji, przesyłania obrazów i przetwarzania końcowego.
 • Brak konieczności stosowania dodatkowych kabli dzięki wbudowanemu modułowi EKG.
 • Możliwość wykonywania badań szerszej grupy pacjentów dzięki zakresowi skanowania 200 cm, nośności stołu do 306 kg (675 funtów) i otworowi gantry o średnicy 80 cm. 

Smart Kids
Wyższa jakość badań przy niższej dawce.

Zalety stosowania tomografu komputerowego Revolution CT to brak konieczności stosowania sedacji, minimalny czas wstrzymywania oddechu i bardzo niska dawka promieniowania w badaniach dzieci. Skanowanie całej jamy brzusznej i miednicy można wykonać w czasie poniżej jednej sekundy.

Skanowanie z napięciem 70 kV pozwala na stosowanie protokołów niskodawkowych, co jest szczególnie ważne w badaniach dzieci. Efekt uspakajający osiągany jest dzięki zastosowaniu takich elementów konstrukcji, jak łagodne oświetlenie oraz grawerowana mozaika w otworze gantry. Opcjonalnie dostępna jest seria aparatów Adventure series,TM  do pracowni ze specjalnie dobranym wystrojem wnętrz, która przenosi małych pacjentów w świat podwodnych podróży czy przygód w dżungli, odciągając ich uwagę od badania.

Smart Cardiac
Innowacyjna technologia, która wspomaga użytkownika w konfiguracji skomplikowanych badań kardiologicznych w sposób szybki, pewny i powtarzalny.

Dzięki tomografowi komputerowemu Revolution CT można niezależnie od częstości skurczów serca uzyskać obraz w wysokiej rozdzielczości całego serca w ciągu jego jednego uderzenia, wraz z obrazami naczyń wieńcowych pozbawionymi artefaktów ruchowych. Akwizycję w czasie jednego uderzenia serca,wykonywaną w celu oceny zwapnień, obrazowania naczyń wieńcowych oraz kompleksowej oceny pracy serca można przeprowadzać z wykorzystaniem beta-blokerów lub bez nich. 

Główne technologie pakietu Smart Cardiac:

 • Elastyczne tryby skanowania umożliwiające szybkie i precyzyjne planowanie zabiegów TAVR, a także stosowanie niskiej dawki promieniowania oraz małej ilości środka kontrastowego2.
 • Automatyczne bramkowanie w jednym uderzeniu pozwala wykryć najlepszy moment obrazowania całego serca w ramach jednego skurczu bez względu na częstość akcji serca.
 • Technologia Smart Phase umożliwiająca automatyczny wybór fazy w celu uzyskania obrazów naczyń wieńcowych z jak najmniejszymi artefaktami ruchowymi.
 • Funkcja SnapShotTM umożliwiająca pozyskiwanie nierozmytych obrazów naczyń wieńcowych nawet w badaniach TK pacjentów z podwyższonym tętnem.

Zobacz film o tym, jak doktor Sablayrolles i jego zespół mierzą się z wyzwaniami kardiologicznego obrazowania pacjentów.

Smart Stroke
Szerokie pokrycie anatomiczne, szybsza rekonstrukcja i przetwarzanie umożliwiają szybsze podjęcie decyzji odnośnie leczenia trudnych pacjentów.  

mózgowej przed obumarciem. Technologie Smart Stroke wykorzystują szeroki zakres pokrycia anatomicznego, szybką rekonstrukcję i przetwarzanie, umożliwiając: 

 • Wykonywanie badań TK całego mózgu z pokryciem anatomicznym detektora do 16 cm. 
 • Wykonywanie szybkiej, niskodawkowej angiografii TK głowy i szyi z użyciem dużych prędkości przesuwu stołu i technologii rekonstrukcji ASiR-V.TM
 • Wykonywanie dynamicznych, niskodawkowych badań perfuzji całego mózgu bez ruchu stołu i z użyciem zmiennego próbkowania oraz inteligentnego doboru kolimacji. 
 • Usprawnienie przebiegu pracy dzięki niemal dwukrotnie szybszej rekonstrukcji i możliwości korzystania z identyfikatorów medycznych do nadawania priorytetu przypadkom, w których czas odgrywa ważną rolę. 
 • Intuicyjne przetwarzanie z użyciem aplikacji Stroke VCAR3, oraz pakietu oprogramowania Dynamic Shuttle i CT Perfusion 4D Neuro. 
 • Korzystanie z protokołów wielofazowej angiografii TK do oceny krążenia obocznego.

Smart Trauma
Zmierz się z nieznanym, korzystając z kompleksowego pakietu specjalistycznych narzędzi badań urazowych do pozycjonowania pacjentów oraz pozyskiwania i przeglądania obrazów. 

Tomograf komputerowy Revolution CT opracowano z myślą o szybkiej diagnostyce w badaniach urazowych. Technologie Smart Trauma pomagają poprawić jakość i przebieg badań TK całego ciała i/lub przypadków z urazami mnogimi dzięki specjalistycznym protokołom urazowym, możliwości nadawania priorytetu wykonania badania i minimalizacji czasu wstrzymania oddechu. 

Zalety pakietu technologii Smart Trauma:

 • Otwór gantry o szerokości 80 cm  
 • Pełne pole skanowania 50 cm  
 • Skanowanie osiowe o szerokości 160 mm  
 • Rozdzielczość przestrzenna HD
 • Redukcja artefaktów wielomateriałowych (MMAR) umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości obrazu nawet przy ułożeniu rąk wzdłuż ciała pacjenta  
 • Płynny przebieg badań z niemal dwukrotnie szybszą rekonstrukcją i możliwością nadawania priorytetu poszczególnym rekonstrukcjom


1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

2. W przypadku zastosowania szybkiego przesuwu stołu i technologii kV Assist.

3. Produkt niedostępny w niektórych krajach.

Technologia

Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji aparat, RevolutionTM CT poprawia jakość rutynowych badań i wprowadza przełomowe rozwiązania kliniczne dla lekarzy i bardzo trudnych do obrazowania pacjentów. Technologia zastosowana w tym systemie umożliwia obrazowanie serca w jednym jego skurczu, protokoły Smart Stroke, planowanie zabiegów TAVR oraz pewną diagnostykę w rutynowych badaniach.160 mm Pokrycie całych narządów umożliwiające obrazowanie naczyń wieńcowych bez artefaktów ruchowych w czasie jednego skurczu serca niezależnie od częstości akcji serca. Subsekundowa akwizycja objętościowa w celu uzyskania optymalnej redukcji artefaktów ruchowych i jednorodnego wysycenia kontrastem.
0.23 mm Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości z użyciem detektora GemstoneTM Clarity. 
80 cm Szeroki otwór gantry umożliwiający wykonywanie badań trudnych do obrazowania pacjentów, oraz pacjentów bariatrycznych i urazowych.
306 kg
(675 funtów)
Dostępny jako opcja stół do badań bariatrycznych z udźwigiem 306 kg (675 funtów) (stół standardowy ma udźwig do 227 kg (500 funtów)).
 82% Obniżenie dawki promieniowania nawet o 82% dzięki technologii rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-VTM1
70 kVp 
Obrazowanie z użyciem niższych wartości kV i możliwość wyboru optymalnej dawki dla pacjenta spośród wartości 70, 80, 100, 120 i 140 kVp.
1.8 raza
Przyspieszenie rekonstrukcji nawet o 1,8 raza dzięki nowemu serwerowi do wykonywania rekonstrukcji Xtream.


Dowiedz się, jak działa moduł detektora w aparacie Revolution CT


1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

Galeria