Szybkie i precyzyjne planowanie zabiegów TAVI

„Jakość i dawka użyta w badaniu służącym do planowania przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) zrobiły na mnie wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę tętno pacjentki (101 ud./min) i obecność u niej protezy stawu biodrowego.  Revolution CT to wyjątkowy aparat umożliwiający korzystanie z zaawansowanych, powtarzalnych technik skanowania wszystkich pacjentów, nawet tych najtrudniejszych do obrazowania”.


Jean-Louis Sablayrolles

Kierownik Zakładu Obrazowania Układu Krążenia w klinice Centre Cardiologique du Nord, Saint-Denis, Francja

Przypadek kliniczny

Planowanie zabiegu TAVI/TAVR wymaga wielu szczegółowych pomiarów, w tym średnicy płaszczyzny zastawki, średnicy aorty wstępującej i zstępującej, średnic zatok zastawki oraz odległości od płaszczyzny zastawki do ujść naczyń wieńcowych. Wszystkie je można wykonać na obrazach TK. Obrazowanie TK umożliwia także przeprowadzenie szczegółowej analizy budowy morfologicznej aorty oraz wykrycie najczęściej występujących zmian patologicznych, takich jak tętniaki czy rozwarstwienia.

Historia pacjenta

 • Pacjentka po osiemdziesiątce z protezą stawu biodrowego została skierowana na badanie TK w celu zaplanowania przezcewnikowego wszczepienia zastawki aorty (TAVI).

 • Średnie tętno pacjentki wynosiło 101 uderzeń na minutę i nie zastosowano beta-blokerów, ponieważ głównym celem badania była ocena całej aorty i uzyskanie szczegółowych pomiarów na potrzeby zabiegu TAVI, bez wyraźnej konieczności oceny tętnicy wieńcowej.

 • Lekarz zdecydował o przeprowadzeniu jednego badania łączącego dwie akwizycje osiowe z bramkowaniem w celu zobrazowania aorty piersiowej, a następnie akwizycję spiralną bez bramkowania na odcinku od aorty do tętnic biodrowych, z pojedynczym wstrzyknięciem środka kontrastowego.

Akwizycja

Połączona akwizycja osiowa z bramkowaniem i spiralna bez bramkowania:

 • Skanowanie osiowe z bramkowaniem sygnałem EKG:   

  • Inteligentne ustalanie zakresu umożliwiające automatyczny dobór kolimacji do obrazowanych struktur anatomicznych
  • Funkcja kV Assist i SmartmA pozwalająca dostosować dawkę do budowy pacjenta
  • Rekonstrukcja ASiR*-V1 umożliwiająca obniżenie dawki
  • Czas obrotu 0,28 s
  • Tętno 101 ud./min 
 • Skanowanie spiralne bez bramkowania sygnałem EKG:

  • Funkcja kV Assist i SmartmA pozwalająca dostosować dawkę do budowy pacjenta
  • Rekonstrukcja ASiR*-V1 umożliwiająca obniżenie dawki
  • Czas obrotu 0,28 s
  • Kolimacja 80 mm
  • Prędkość stołu 300 mm/s przy skoku wynoszącym 1

  Całkowita dawka: DLP = 580 mGy-cm
  Całkowity czas akwizycji: 6,8 s  Wyniki


  Technologia

  • Aparat Revolution CT umożliwia przełączanie między objętościowym skanowaniem osiowym z bramkowaniem a szybkim skanowaniem spiralnym bez bramkowania przy prędkości 300 mm/s w czasie poniżej 1 s, dzięki czemu można obrazować duże struktury anatomiczne, np. całą aortę, przy pojedynczym wstrzyknięciu środka kontrastowego i krótkim wstrzymaniu oddechu.

  • Dzięki możliwości stosowania czasu obrotu 0,28 s zarówno w trybie akwizycji z bramkowaniem, jak i bez oraz uwidocznieniu całego serca w ciągu jednego uderzenia , aparat tak może dostosować technikę skanowania, aby łatwo radzić sobie z trudnym obrazowaniem pacjentów z wysokim tętnem.  Rezultatem jest wysoka rozdzielczość obrazu naczyń wieńcowych bez artefaktów ruchowych ułatwiająca kardiologowi interwencyjnemu wykonanie odpowiednich pomiarów i identyfikację struktur anatomicznych na potrzeby planowania zabiegu TAVI.

  • Aparat Revolution CT posiada funkcję redukcji artefaktów wielomateriałowych MMAR (Multi Material Artifact Reduction) zmniejszającą wzmocnienie wiązki i optymalizującą uwidocznienie naczyń w obecności metalowych implantów.

  • Aparat Revolution CT pozwala korzystać z rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V nowej generacji oraz objętościowego skanowania osiowego w zakresie do 160 mm, co zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu przy niższej dawce.

  Podsumowanie

  Dzięki aparatowi Revolution CT badania na potrzeby planowania zabiegów TAVI są dokładniejsze, powtarzalne i niskodawkowe. Będące w zasięgu ręki rozwiązanie łączy kilka kluczowych technologii:  krótki czas obrotu, inteligentną korekcję ruchu naczyń, pokrycie przez detektor całych narządów w zakresie do 160 mm, elastyczne tryby akwizycji i najnowszej generacji rekonstrukcję iteracyjną ASiR-V.

  1 W praktyce klinicznej stosowanie rekonstrukcji ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta w badaniach TK, zależnie od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Zaleca się konsultację z radiologiem i fizykiem


  Powiązane materiały

  Downloads

  Revolution CT - TAVI Clinical Case

  PDF 610KB
  • Data utworzenia 11/3/2014
  • ID dokumentu JB25092XX