Ciało

Jama brzuszna / miednica

Szybkie obrazowanie tłowia przy zastosowaniu 4 skanów osiowych
120 kV / 280 mA / obrót w 0,5 s / BMI 29 / 10 mSv

Trójfazowy obraz wątroby

Dynamiczne obrazowanie całego narządu – trójfazowy obraz wątroby
100 kV / 350 mA / obrót w 0,4 s / BMI 23 / 3,3 mSv/fazę


Aorta

Szybkie obrazowanie naczyń przy zastosowaniu 3 skanów osiowych

120 kV / 310 mA / obrót w 0,5 s / BMI 29


Serce

Kompleksowe funkcje kardiologiczne

Kompleksowe badanie serca w 1 cyklu pracy serca – nawet przy wysokiej częstości akcji serca 120 kV / 510 mA / obrót 0,28 s / BMI 32 / 86 uderz./min / 8 mSv


Niskodawkowe badanie serca

1 cykl pracy serca, wysoka rozdzielczość, eliminacja ruchu, niskodawkowe badanie serca                                   80kV / 500mA / obrót w 0,28 s. / BMI 23 / 55 uderz./min / 0.9mSv


Niskodawkowe badanie serca

1 cykl pracy serca, wysoka rozdzielczość, eliminacja ruchu, niskodawkowe badanie serca
80 kV / 350 mA / obrót w 0,28 s / BMI 21 / 69 uderz./min / 0,6 mSv 


Spoczynkowe / wysiłkowe badanie perfuzji serca

Spoczynkowe / wysiłkowe badanie perfuzji z eliminacją ruchu naczyń wieńcowych
120 kV / 325 mA / obrót w 0,28 s / 60 uderz./min / 77 uderz./min / BMI 28


Układ krążenia

Badanie całej aorty

Szybkie planowanie zabiegu TAVR (badanie kontrolne) przy zastosowaniu 4 skanów osiowych 120 kV / 480 mA / obrót w 0,28 s                                                                       


Pokrycie

Pokrycie całego narządu
80 kV / 450 mA / obrót w 0,28 s / BMI 23 / 2,1 mSv


Badanie całej aorty

Szybkie obrazowanie angiograficzne przy zastosowaniu 4 skanów osiowych 120 kV / 350 mA / obrót w 0,28 s / BMI 29Potrójne wykluczenie

Bramkowana angiografia TK z niskimi kV
80 kV / 450 mA / 0,28 s / BMI 23 / 56–59 uderz./min

Badanie kontrolne całej aorty w związku z zabiegiem TAVI
Szybkie planowanie zabiegu TAVR (badanie kontrolne) przy zastosowaniu 4 skanów osiowych 120 kV / 480 mA / obrót w 0,28 s


Układ mięśniowo-szkieletowy

Układ mięśniowo-szkieletowy

Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego o wysokiej rozdzielczości, uwidoczniona śruba: 1 skan osiowy 120 kV / 200 mA / obrót w 0,5 s

Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego o wysokiej rozdzielczości, uwidoczniona śruba: 1 skan osiowy 140kV / 120mA / obrót w 0,5 s                                                     

 

Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego o wysokiej rozdzielczości, uwidoczniona śruba: 1 skan osiowy 120 kV / 220 mA / obrót w 0,5 s


                

Neurologia

Badania tętnic szyjnych

Angiografia głowy i szyi w wysokiej rozdzielczości, przy zastosowaniu 2 skanów osiowych 100 kV / 300 mA / obrót w 0,8 s / BMI 25 / 2,3 mSv


Koło Willisa

angiografia TK naczyń koła Willisa w wysokiej rozdzielczości przy niskiej dawce
120 kV / 200 mA / obrót w 0,8 s

Obrazowanie neurologiczne

Rutynowe obrazowanie głowy 140 kV / 250 mA / obrót w 1 s / 1,9 mSv                                                                      


Badanie perfuzji całego mózgu i dynamiczna angiografia 4D CTA

Badanie perfuzji całego mózgu przy zmiennym próbkowaniu (2 s/20+5 s/30) 80 kV / 150 mA / obrót w 1 s / 3,6 mSv

LCD – niski poziom szumów

Znakomita wykrywalność przy niskim kontraście i niskim poziomie szumów 140 kV / 345 mA / obrót w 0,8 s / 4,2 mSv