Informacje ogólne

Poszerz zakres swoich usług

Dzisiaj w służbie zdrowia chodzi o tworzenie nowych rozwiązań w odpowiedzi na pilne potrzeby. Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób jeden skan TK może poprawić wyniki pacjenta, obniżając jednocześnie koszty opieki.

Zwiększanie roli tomografii komputerowej nie polega już na rozwoju samej technologii. Dzisiaj chodzi również o budowę urządzenia. Tego dotyczy obietnica, jaką niesie ze sobą Revolution*. Zrozumienie Twoich potrzeb. A następnie zaprojektowanie rozwiązania, które najlepiej je spełni.

Tomograf Revolution EVO został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w dzisiejszej rzeczywistości, a jednocześnie jest gotowy na wyzwania przyszłości. Jego konstrukcja pozwala na korzystanie z niego do badań różnorodnej grupy pacjentów oraz wykorzystanie go do jak największej liczby zastosowań: od skomplikowanych przypadków związanych z urazami lub chorobami serca, do obsługi dużego natężenia badań na oddziałach ratunkowych, które mogą powodować trudności z płynnością pracy i dostępnością zasobów.

Korzystając z tomografu Revolution EVO uzyskasz wymaganą wysoką rozdzielczość, sprawisz, że stosowanie niskich dawek promieniowania stanie się rutyną, a dzień pracy będzie bardziej produktywny. Aparat pozwala na obsługę różnorodnej grupy pacjentów w obecnym czasie, a jednocześnie przygotowuje placówkę na wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć w przyszłości.

Aparat Revolution EVO został zaprojektowany dla Ciebie. Do realizacji wyższych celów.

Revolution EVO to następujące możliwości:

 • Czytelniejszy obraz. Nowy system Clarity Imaging zapewnia nawet do 100% lepszą rozdzielczość przestrzenną w porównaniu z poprzednimi skanerami TK firmy GE11.

 • Niech niska dawka stanie się rutyną. Nasza innowacyjna metoda rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V* obniża dawkę nawet o 82% u pacjentów w każdym wieku – przy jednoczesnym utrzymaniu procedur roboczych11,2.

 • Więcej badań w krótszym czasie. Dzięki większej inteligencji i automatyzacji, poczynając od etapu przygotowania pacjenta, do przetwarzania końcowego, aparat zapewnia wyższą wydajność przebiegu pracy nawet o 40%3.

 • Zabezpiecz się na przyszłość. Rozszerz swój zakres usług, dodając zaawansowane badania, takie jak planowanie zabiegu TAVI, angiografia CCTA przy wysokiej częstości akcji serca czy badania pacjentów z implantami.


1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała, za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwacyjnej.


2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta w badaniach TK, w zależności od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym. 


3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład.

Zalety kliniczne

Czytelniejszy obraz

Tomograf Revolution* EVO opracowano z myślą o akwizycji obrazów o wysokiej rozdzielczości przy niskiej dawce promieniowania, a także po to, aby lekarz mógł z większą pewnością przeprowadzić diagnostykę w przypadku badań specjalistycznych. Dzięki temu aparatowi możesz działać zgodnie z aktualnymi standardami opieki zdrowotnej.

Poprawa rozdzielczości przestrzennej o nawet 100% w stosunku do poprzednich skanerów TK firmy GE zapewnia wyrazistość obrazu potrzebną do obserwacji małych szczegółów anatomicznych, co z kolei przekłada się na szybkie i wiarygodne rozpoznanie1

Poprawa rozdzielczości przestrzennej była możliwa dzięki wprowadzeniu zmian w systemie obrazowania Clarity Imaging – począwszy od lampy Performix* 40 Plus, do detektora Clarity oraz niskoszumowego systemu akwizycji danych przeniesionego z aparatu Revolution CT.

Szybkie skanowanie dużych i małych pacjentów

Dzięki zwiększeniu dopuszczalnego obciążenia stołu pacjenta stosowanego w aparacie Revolution EVO oraz lepszej wykrywalności zmian o niskim kontraście i niższemu szumowi na obrazach uzyskanych w technologii ASiR-V, można teraz badać pacjentów o wadze do 295 kg (650 funtów), osiągając diagnostyczną jakość obrazu z obniżonym szumem i poprawioną rozdzielczością kontrastową.

W przypadku badania dzieci najistotniejsze są szybkość i niska dawka promieniowania. Szybka akwizycja – do 175 mm/s – umożliwia ograniczenie artefaktów powstałych w wyniku oddychania, a możliwość badania w technologii ASiR-V przy bardzo niskiej dawce pozwala na obrazowanie narządów u dzieci bez obaw.

Zabezpiecz się na przyszłość

Wraz z powstawaniem nowych modeli klinicznych i finansowych w służbie zdrowia potrzebujesz aparatu TK, który pomoże Ci zachęcić kolejnych lekarzy do kierowania pacjentów do Twojej placówki, a także poszerzyć zakres usług i grupę pacjentów, których możesz obsługiwać. Możliwość stosowania technologii ASiR-V* przy niskiej dawce promieniowania to idealne rozwiązanie w przypadku badań dzieci oraz badań kontrolnych pacjentów z chorobami onkologicznymi i przewlekłymi. Jednocześnie aparat Revolution EVO pozwala działać w sposób elastyczny i rozszerzyć zakres usług dzięki zastosowaniu zaawansowanych aplikacji obsługiwanych przez oprogramowanie AW: 

 • Badania w przypadkach nagłych i obrazowanie naczyń. Aparat zapewnia możliwość szybkiego skanowania pacjentów z urazami oraz łatwego wychwytywania wzmocnienia w fazie tętniczej, bez szkody dla jakości obrazu, przy prędkości akwizycji do 175 mm/s, możliwej dzięki technice spiralnej o wysokim skoku spirali z IQE oraz czasie obrotu równym 0,35 s.

 • Choroby onkologiczne oraz przewlekłe. Aparat Revolution EVO z technologią ASiR-V powala na obrazowanie przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania, dzięki czemu można bez obaw zapewnić wysoki poziom opieki pacjentom, u których wymagane jest wykonanie wielu skanów lub częste powtarzanie badań kontrolnych.

Szybkie, wiarygodne i powtarzalne przeprowadzanie skomplikowanych badań kardiologicznych

Tomograf Revolution EVO również zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu usług o zaawansowane badania kardiologiczne, takie jak angiografia TK tętnic wieńcowych i planowanie zabiegu TAVI.

Pojedyncza akwizycja i tylko jedno podanie środka cieniującego to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać wysokiej jakości obrazy całej aorty i naczyń wieńcowych w przypadku planowania zabiegów TAVI/TAVR oraz badań kontrolnych. Dzięki aplikacji SnapShot* Freeze mamy możliwość zamrożenia ruchu naczyń wieńcowych u pacjentów z podwyższonym tętnem ze skuteczną rozdzielczością czasową na poziomie 0,29 ms. Możliwość zamrażania ruchu naczyń wieńcowych u pacjentów z podwyższonym tętnem za pomocą aplikacji SnapShot* Freeze, która zapewnia prędkość gantry odpowiadającą wartości 58 ms przy skutecznej rozdzielczości czasowej na poziomie 29 ms4.


1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała, za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwacyjnej.


2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, w zależności od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym. 


3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład.

4. Jak dowiodły wyniki badań na fantomie kardiologicznym.

Korzyści dla pacjentów

Niech niska dawka stanie się rutyną

Diagnostyczna jakość obrazów przy właściwym poziomie dawki to element opieki na najwyższym poziomie. Dlatego bardzo ważne jest ograniczenie narażenia pacjentów na działanie promieniowania do niezbędnego minimum. Do tego celu potrzebny jest tomograf ułatwiający obniżenie dawki promieniowania bez utrudniania prawidłowego rozpoznania.

Aparat Revolution* EVO wyposażony jest w kilka rozwiązań pozwalających obniżyć dawkę promieniowania. Nasza innowacyjna technologia rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V* wchodzi w skład wyposażenia standardowego i została opracowana w taki sposób, aby ograniczyć poziom szumów, poprawić wykrywalność zmian o niskim kontraście i obniżyć dawkę promieniowania nawet o 82% w przypadku obrazowania rutynowego podczas wszystkich badań i u każdego pacjenta 1,2

Obok technologii ASiR-V aparat wyposażony jest w kompleksowy zestaw technologii Smart Dose pomagających w monitorowaniu i mierzeniu dawki oraz zarządzania nią, a także w wyborze optymalnych parametrów zapewniających niską dawkę i diagnostyczną jakość obrazu. Użytkownik ma do swojej dyspozycji narzędzia do zarządzania dawką, takie jak protokoły skanów referencyjnych ze zoptymalizowaną dawką dla dzieci CT 4Kids, 3D Dose Modulation, Organ Dose Modulation, Dose Check, DoseWatch*, DICOM DRSR i inne4.


1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała, za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwatora modelu.

2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, w zależności od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym. 

3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład. 

4. Narzędzie DoseWatch jest elementem opcjonalnym.

Korzyści dla użytkownika

Wykonuj więcej czynności w krótszym czasie

Jedyną rzeczą, jaką można przewidzieć w stosunku do rozpoczynającego się dnia pracy, jest to, że będzie on nieprzewidywalny. Niespodziewana konieczność wykonania skomplikowanych badań, duża liczba badań dla oddziału ratunkowego, dodatkowi pacjenci oraz pacjenci spóźniający się na badanie – wszystkie te sytuacje wymuszają na jeszcze większy wysiłek w czasie pracy. Potrzebujesz tomografu, który pomoże Tobie oraz Twojemu personelowi przebrnąć przez chaos spokojnie i efektywnie. Tomograf Revolution* EVO został opracowany z myślą o ułatwieniu obsługi dużego napływu nieprzewidzianych pacjentów oraz niespodziewanych wymagań dotyczących badań – szybko i z troską o pacjenta.

W tomografie Revolution EVO zastosowano najnowsze technologie Smart Flow, które mają pomóc użytkownikowi poprawić produktywność poprzez usprawnienie procedur i dostęp do informacji. Dzięki większej inteligencji i automatyzacji, poczynając od etapu przygotowania pacjenta, do przetwarzania końcowego, możesz przeprowadzić więcej badań w krótszym czasie i zarządzać przepływem pacjentów z wydajnością wyższą nawet o 40%3.

Rekonstrukcja obrazów w czasie rzeczywistym pomaga skupić się wyłącznie na diagnozowaniu pacjenta. Dzięki funkcji Image Check możliwa jest rekonstrukcja i wyświetlenie do 55 obrazów w ciągu sekundy. U pacjentów z urazami, jeżeli ich zakres nie jest jeszcze znany, można z wyprzedzeniem określić do 10 rekonstrukcji wielofazowych, a następnie w łatwy sposób wskazać, która z nich potrzebna jest jako pierwsza.

Dzięki funkcji IQ Enhance (IQE) służącej do poprawy skoku spirali można zeskanować klatkę piersiową w zaledwie dwie sekundy przy prędkości akwizycji 175 mm/s, co ma pomóc skrócić czas wstrzymania oddechu przez pacjenta bez straty dla jakości obrazu.

1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała, za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwatora modelu. 

2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, w zależności od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym. 

3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład.

Technologia

System Clarity Imaging

Dla tomografu Revolution* EVO przebudowaliśmy cały system obrazowania, wykorzystując nowy detektor Clarity przejęty z przełomowej technologii wprowadzonej w aparacie Revolution CT.

Lampa Performix 40 Plus

Na początkowym odcinku systemu obrazowania Clarity znajduje się lampa Performix* 40 Plus znakomicie spełniająca swoją rolę. Jej stabilne działanie z wykorzystaniem dwóch ognisk poprawia precyzję, a rutynowy obrót w czasie 0,35 s umożliwia szybsze skanowanie. 

ASiR-V 

Technologia ASiR-V dostępna jest w wersji standardowej aparatu i odpowiada przede wszystkim za bardziej zaawansowane modelowanie szumu i obiektu. Dodatkowo zastosowano modelowanie parametrów fizycznych pomagające ograniczyć szumy, poprawić wykrywalność zmian o niskim kontraście i zmniejszyć liczbę artefaktów.

 • Rutynowe obrazowanie przy dawce mniejszej nawet o 82%1,2 Dzięki połączeniu szybkości technologii ASiR* z dodatkowymi możliwościami dostępnymi dzięki rekonstrukcji iteracyjnej Veo* opartej na pełnym modelu, nowatorski algorytm rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V* sprawia, że rutynowe obrazowanie odbywa się przy niższej dawce i zapewnia wyższą jakość.

 • Rozdzielczość przestrzenna lepsza nawet o 100%. Technologia ASiR-V umożliwia poprawę rozdzielczości przestrzennej w porównaniu z algorytmem FBP, ponieważ pozwala ona na rekonstrukcję obrazów o wyższej rozdzielczości bez zwiększania szumów na obrazie. 

 • Wykrywalność zmian o niskim kontraście wyższa nawet o 135%. Technologia ASiR-V poprawia wykrywalność obiektów o niskim kontraście nawet o 135% w porównaniu do analogicznych rekonstrukcji FBP przy takiej samej dawce.

 • Mniej szumu na obrazie nawet o 91%. W zależności od techniki skanowania i parametrów rekonstrukcji technologia ASiR-V może znacząco obniżyć szum elektroniczny na obrazie w porównaniu z algorytmem FBP przy tej samej dawce.

 • Mniej artefaktów smugowych. W porównaniu z algorytmem FBP technologia ASiR-V może redukować liczbę artefaktów występujących przy niskim natężeniu sygnału, takich jak artefakty smugowe. 

Technologie Smart Dose

W aparacie Revolution EVO zastosowano inteligentne rozwiązanie pozwalające uzyskiwać obrazy wysokiej jakości przy niższych dawkach i przyczyniające się do trafniejszych rozpoznań przy jednoczesnym obniżeniu ekspozycji na promieniowanie. Użytkownik ma do swojej dyspozycji narzędzia do zarządzania dawką, takie jak protokoły skanów referencyjnych ze zoptymalizowaną dawką dla dzieci CT 4Kids, 3D Dose Modulation, Organ Dose Modulation, Dose Check, DICOM DRSR i inne. Aparat Revolution EVO jest również zgodny z normą NEMA 29-2013.

Technologie Smart Flow

Technologie Smart Flow opracowane, aby pomóc użytkownikowi poprawić produktywność poprzez usprawnienie przebiegu procedur i dostęp do informacji, umożliwiają szybkie i bezdotykowe pozycjonowanie pacjenta, zdefiniowanie badania bezpośrednio z gantry, kontrolowane przez tomograf podanie środka cieniującego, rekonstrukcję w czasie rzeczywistym z szybkością 55 obrazów/s w trakcie skanowania oraz dostęp do zaawansowanych funkcji bezpośrednio z konsoli. Dzięki funkcji IQ Enhance (IQE) służącej do poprawy skoku spirali można zeskanować klatkę piersiową w zaledwie dwie sekundy przy prędkości akwizycji 175 mm/s, co ma pomóc skrócić czas wstrzymania oddechu przez pacjenta bez straty dla jakości obrazu.

Technologie Smart Cardiac

Dzięki narzędziom Smart Cardiac dostępnym w stacji roboczej Advantage Workstation możliwe jest szybkie przeprowadzanie skomplikowanego badania kardiologicznego. Czas jego trwania nie przekracza pięciu uderzeń serca4.

 • SnapShot Assist. Aplikacja SnapShot Assist podpowiada, jaka jest najlepsza technika akwizycji na podstawie tętna pacjenta.

 • SnapShot Pulse. Bramkowanie prospektywne z wykorzystaniem aplikacji SnapShot Pulse pozwala na redukcję dawki nawet o 83% w przypadku obrazowania naczyń wieńcowych.

 • SnapShot Freeze. Redukując nawet sześciokrotnie rozmycie spowodowane ruchem na obrazach naczyń, aplikacja SnapShot Freeze wspomaga diagnostykę poprzez tworzenie zamrożonego w czasie ruchu naczyń wieńcowych, nawet w przypadku badań TK u pacjentów z podwyższonym tętnem. Osiągana prędkość gantry odpowiada 58 ms5.

     Prostsze metody skanowania przy obrazowaniu dwuenergetycznym

Obrazowanie dwuenergetyczne pozwala na łatwą konfigurację skanów osiowych i spiralnych tego samego narządu wykonywanych jeden po drugim z zastosowaniem dwóch różnych energii promieniowania RTG (kVs). Dane dotyczące obrazowania dwuenergetycznego można poddać szybkiej obróbce końcowej na konsoli lub stacji roboczej Advantage Workstation wraz z łatwą rejestracją obrazów oraz szybkim porównaniem obszarów zainteresowania (ROI) przy uzyciu tylko jednego kliknięcia myszy.


1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała, za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwatora modelu. 

2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, w zależności od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym.

3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład.

4. Opcjonalnie. 

5. Jak dowiodły wyniki badań na fantomie kardiologicznym.

Galeria obrazów

Zastrzeżenia

1. Przy użyciu fabrycznych protokołów referencyjnych porównano metody ASiR-V i FBP pod względem wykrywalności obiektów o niskim kontraście (LCD), szumów na obrazie, rozdzielczości przestrzennej oraz występowania artefaktów. Wykrywalność LCD mierzona w warstwach o wielkości 0,625 mm i sprawdzona w trybie badania zarówno głowy, jak i ciała , za pomocą fantomu MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) i metody obserwatora modelu.

2. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym.

3. Rzeczywiste wyniki mogą być różne w zależności od warunków, takich jak m. in. rodzaj badania, zakres kliniczny oraz techniki rekonstrukcji obrazu. Niniejsze dane uzyskano w oparciu o symulację przeprowadzoną za pomocą urządzenia GE Healthcare Optima* CT660 i są one prezentowane wyłącznie jako przykład.


Do pobrania