Badanie kontrolne młodego pacjenta pod kątem zapalenia trzustki

"W przypadku tego młodego pacjenta, u którego niezbędne jest powtarzanie badań kontrolnych TK pod kątem zapalenia trzustki i raka jądra, główne wyzwanie stanowi skumulowana dawka przyjmowana w ciągu wielu lat.
Dzięki doskonałym możliwościom zmniejszania dawki przy użyciu rekonstrukcji ASiR-V byliśmy w stanie znacząco zmniejszyć dawkę DLP i CTDi  bez utraty jakości obrazu".

Dr. Marc Zins
Kierownik Zakładu Radiologii, 
Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, Paryż, Francja

Przypadek kliniczny

Historia pacjenta

Młody mężczyzna po dwudziestce z rakiem jądra został skierowany na badanie kontrolne TK po operacji trzustki, stan po usunięciu lędźwiowych węzłów chłonnych w okolicy aorty i przerzutów nowotworowych do wątroby.

Oba badania wykonano w ciągu jednego tygodnia.

Akwizycja

  Optima CT660 Revolution EVO
Tryb akwizycji
spiralny
spiralny
kV 120 100
Wskaźnik masy ciała (BMI)
24 24
Rekonstrukcja iteracyjna
ASiR ASiR-V
DLP (mGy.cm) 1074 412
CTDi (mGy) w fazie tętniczej na odcinku S1
7.9 4.5
CTDi (mGy) w fazie wrotnej na odcinku S2
12.2 4.9


Wynik

Optima CT660

Revolution EVO

Korzystanie z technologii

W przypadku aparatu Revolution EVO od nowa zaprojektowaliśmy cały łańcuch obrazowania z przy użyciu nowego detektora Clarity wykorzystującego przełomowe technologie wprowadzone w aparacie Revolution CT. 

Rekonstrukcja iteracyjna ASiR-V stanowi teraz standardowy element procesu rekonstrukcji i skupia się na bardziej zaawansowanym wykorzystaniu modeli szumu i obiektów z dodatkowym modelowaniem fizycznym, co umożliwia zmniejszenie szumu i artefaktów oraz poprawę wykrywalności zmian o niskim kontraście. 

  • Zmniejszenie dawki o niemal 82% w rutynowych badaniach obrazowych1,2.  Nowy algorytm rekonstrukcji iteracyjnej ASiR-V*,  łączący w sobie szybkość rekonstrukcji ASiR* z dodatkowymi funkcjami technologii Veo*, umożliwia uzyskanie  niskiej dawki i zapewnia lepszą jakość obrazu w rutynowych badaniach TK. 

  • Poprawa rozdzielczości przestrzennej o niemal 100%. Algorytm ASiR-V umożliwia poprawę rozdzielczości przestrzennej w porównaniu z FBP dzięki rekonstruowaniu obrazów o wysokiej rozdzielczości bez zwiększenia szumu. 

  • Poprawa wykrywalności zmian o niskim kontraście o niemal 135%. Dzięki rekonstrukcji ASiR-V wykrywalność zmian o niskim kontraście jest lepsza o prawie 135% w porównaniu z rekonstrukcjami FBP przy takiej samej dawce.

  • Zmniejszenie szumu o niemal 91%. W zależności od techniki skanowania i parametrów rekonstrukcji algorytm ASiR-V pozwala znacznie zmniejszyć poziom szumu na obrazie w porównaniu z rekonstrukcjami FBP przy takiej samej dawce. 

  • Mniej artefaktów smugowych. W przeciwieństwie do rekonstrukcji FBP te wykonywane w technologii ASiR-V pozwalają ograniczyć występowanie artefaktów przy niskim natężeniu sygnału, takich jak artefakty smugowe.

Podsumowanie

Rekonstrukcja iteracyjna nowej generacji ASiR-V znacząco zmniejszająca dawkę umożliwiła sprawniejsze przeprowadzenie badania kontrolnego u młodego pacjenta, zapewniając wysoką jakość obrazu przy ograniczeniu dawki o ponad połowę.


1 Parametry obejmujące wykrywalność zmian o niskim kontraście (LCD), szum na obrazie, rozdzielczość przestrzenną i występowanie artefaktów porównano z wykorzystaniem protokołów fabrycznych dotyczących rekonstrukcji ASiR-V i FBP. Testy LCD wykonywane metodą obserwatora obejmowały pomiary z użyciem warstw o grubości 0,625 mm i trybów obrazowania zarówno głowy, jak i ciała przy wykorzystaniu fantomu MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory).

2 W praktyce klinicznej stosowanie rekonstrukcji ASiR-V może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta w badaniach TK, w zależności od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.


Powiązane materiały

Informacje o placówce