Serce

Badanie CCTA z niską dawką i bramkowaniem prospektywnym. Algorytm rekonstrukcyjny STANDARD z ASiR-V na poziomie 60%.

Clinical image of heart

Clinical image of heart

Clinical image of heart

Ciało

Przeskanowanie  stentów aortalnych w wysokiej rozdzielczości na długości 477 mm, w czasie 7,8 sekundy. Algorytm rekonstrukcyjny DETAIL z ASiR-V na poziomie 80%.

High resolution aorta stent clinical image

Jama brzuszna ze znakomitą wykrywalnością zmian o  niskim kontraście. Pokrycie 420 mm w ciągu 6,4 sekundy. Algorytm rekonstrukcyjny DETAIL z ASiR-V na poziomie 80%.

High quality abdomen clinical image

High resolution aorta stent clinical image

    


High quality abdomen clinical image

High resolution aorta stent clinical imageHigh quality abdomen clinical image

Klatka piersiowa

Obrazowanie klatki piersiowej przy bardzo niskiej dawce. 0,08 mSv, 80 kV przy 6 mAs, pokrycie 350 mm w ciągu 5,3 sekundy. Algorytm rekonstrukcyjny STANDARD z ASiR-V na poziomie 100%.

0.08 mSv chest clinical image

0.08 mSv chest clinical image

0.08 mSv chest clinical image

Układ mięśniowo-szkieletowy

Obraz kości piętowej w wysokiej rozdzielczości. Algorytm rekonstrukcyjny ULTRA z ASiR-V na poziomie 80%.

Calcaneal bone clinical image

Calcaneal bone clinical image


Neurologia

Neurologiczna angiografia w wysokiej rozdzielczości z uwidocznionym klipsem. Algorytm rekonstrukcyjny ULTRA z ASiR-V na poziomie 80%.

Angio head with clip clinical imageObraz kręgosłupa lędźwiowego w wysokiej rozdzielczości. Pokrycie 180 mm w ciągu 2,8 sekundy. Algorytm rekonstrukcyjny ULTRA z ASiR-V na poziomie 80%.

Lumbar spine clinical image


Algorytm rekonstrukcyjny STANDARD z ASiR-V na poziomie 50% i przy dawce 1,33 mSv.

Low dose routine head clinical image

Angio head with clip clinical image
 Lumbar spine clinical image
Low dose routine head clinical image

Angio head with clip clinical image
 Lumbar spine clinical image
Low dose routine head clinical image