Informacje ogólne

Revolution to linia skanerów tomograficzynych, która definiuje na nowo możliwości tomografii komputerowej. Każdy produkt z rodziny Revolution został zaprojektowany z myślą o Twoich potrzebach:

  • Dokładności diagnostycznej -  wyższa pewność diagnostyczna dzięki innowacyjnym technologiom akwizycji obrazu

  • Troski o pacjenta  - ultra niska dawka promieniowania dzięki iteracyjnym technologiom rekonstrukcji obrazu

  • Zwrotu z inwestycji - inteligentny design to lepsze wyniki: szybkość, ergonomia, produktywność

  • Pewności klinicznej - rewolucyjne aplikacje  wspierają najbardziej pożądane i zaawansowane procedury