Informacje ogólne

Lepsze badanie

Jeżeli Twoja placówka jest taka jak większość, potrzebujesz rozwiązań z zakresu obrazowania, które dadzą Ci większą pewność rozpoznań podczas diagnostyki, ograniczą konieczność przeprowadzania drogich i inwazyjnych badań, zapewnią niezmienną jakość wszystkich badań oraz pozwolą odróżnić się od pozostałych placówek.

A gdyby tak można było spełnić wszystkie te wymagania za pomocą jednego aparatu TK, który pomógłby:

 • Przeprowadzać skanowanie z powodzeniem u większej liczby pacjentów, w tym również tych z metalowymi implantami

 • Szybciej przeprowadzać ocenę i klasyfikację pacjentów z kamieniem nerkowym dzięki ilościowej ocenie kamienia

 • Ograniczyć konieczność wykonywania droższych badań serca dzięki możliwości uzyskania danych anatomicznych i czynnościowych na podstawie jednego skanu

 • Pozyskiwać większą liczbę danych na temat charakterystyki tkanki bez zwiększenia dawki promieniowania

 • Zoptymalizować narażenie na działanie środka kontrastowego i poprawić pracę personelu

Wyjątkowe rozwiązanie

Aparat Revolution* GSI sprawia, że doskonałość kliniczna staje się rutyną. Jednocześnie umożliwia spójne obrazowanie o wysokiej rozdzielczości i poszerzanie możliwości diagnostycznych w zakresie poszczególnych zastosowań. Pozwala użytkownikowi wyjść poza klasyczną ocenę anatomiczną na podstawie tomografii, dodając do niej ilościową charakterystykę tkanki i zaawansowane obrazowanie czynnościowe. Poza tym możliwe jest obniżenie dawki promieniowania dla dobra pacjentów.

Zalety

Pomagamy zwiększyć pewność rozpoznania dzięki lepszym danym

 • Onkologia. Technologia GSI może pomóc lekarzom wykryć i scharakteryzować zmiany o delikatnym wzmocnieniu, takie jak np. małe, bogato unaczynione guzki czy węzły chłonne. 

 • Obrazowanie jamy brzusznej. Technologia GSI może pomóc w osiągnięciu doskonałych wyników w pełnym zakresie badań jamy brzusznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku struktur, których wartości HU są zbyt zbliżone, aby rozróżnić je za pomocą konwencjonalnej tomografii komputerowej, a jednocześnie posiadających radykalnie różną budowę i skład. 

 • Obrazowanie naczyń. Dzięki możliwości optymalizacji zastosowania środka kontrastowego za pomocą technologii GSI tomograf Revolution* GSI pozwala na wykonywanie wysokiej jakości badań naczyń, nawet przy małych ilościach środka kontrastowego – co jest szczególnie ważne u pacjentów z zaburzeniem pracy nerek. 

 • Redukcja artefaktów powodowanych przez obiekty metalowe. Technologia GSI wykorzystuje monochromatyczne obrazy do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów projekcyjnych oraz do minimalizacji błędów sygnałowych spowodowanych materiałami o wysokiej gęstości.

 • Obrazowanie serca. Technologia GSI odpowiada na największe wyzwania tomografii komputerowej serca, w tym poświata od zmian uwapnionych, artefakty wynikające z utwardzania wiązki, a także konieczność dokładnej oceny perfuzji i opisu blaszki. Poza tym obejmuje ona również aplikację SnapShot* Freeze i funkcję GSI Assist, które ułatwiają przeprowadzenie dokładnej oceny czynnościowej i anatomicznej zwężenia w pojedynczym badaniu.

Pomagamy zwiększyć liczbę pacjentów i zmniejszyć koszty

Diagnostyczna pewność, którą daje ilościowe obrazowanie spektralne, może przyczynić się do tego, że nie będzie konieczności wykonywania bardziej kosztownych badań inwazyjnych, szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą serca, u których występuje wysokie lub nieregularne tętno.

Wyjątkowe rozwiązanie wprowadzone w aparacie Revolution GSI, polegające na zastosowaniu jednej lampy i jednego generatora, sprawia, że aparat jest w zasięgu finansowym wielu ośrodków, a także jest łatwiejszy w utrzymaniu w porównaniu z innymi tomografami tej klasy, zapewniając jednocześnie redukcję czasu ewentualnych przestojów i konserwacji.

Pomagamy klientom stawać się liderami w zapewnianiu wysokiej jakości opieki przy bardzo niskich dawkach promieniowania

Aparat Revolution GSI praktycznie „nie promieniuje” w porównaniu ze standardowymi aparatami charakteryzującymi się wartością 120 kV. Powodem tego jest przede wszystkim pełna integracja z technologią ASiR* oraz dostępność nowych ustawień GSI, które zapewniają optymalną jakość obrazu przy możliwie najniższej dawce1.

Nowe algorytmy GSI Assist pomagają technikom wybrać prawidłowe ustawienia dla każdego pacjenta i każdego badania, tak aby osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy jakością obrazu a dawką promieniowania.

1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym.

Technologia

Detektor Gemstone

Gemstone* to zasadnicza innowacja, stanowiąca przełom w zakresie wysokiej rozdzielczości. Detektor Gemstone, zawierający scyntylator TK z opracowanego przez naszą firmę materiału, to pierwsze od 20 lat przełomowe rozwiązanie w dziedzinie detektorów. O jego wyjątkowości decyduje struktura granatu, dzięki której możliwe jest obrazowanie w wysokiej rozdzielczości 0,23 mm i szybkie przełączanie wartości kV. Czas powrotu w detektorze Gemstone jest czterokrotnie krótszy niż w przypadku porównywalnych detektorów, a jego szybkość podstawowa jest 100-krotnie większa niż u konkurencji

Jak to działa

Dzięki detektorowi Gemstone unikatowa technologia szybkiego przełączania wartości napięć kV, będąca częścią rozwiązania GSI, umożliwia próbkowanie w odstępie czasowym 0,25 ms dla napięć 140 kV i 80 kV, w pełnym, 50-centymetrowym polu widzenia (FOV) i prawie idealnej rejestracji anatomicznej – nawet przy poziomie dawek takich samych, jak w przypadku pojedynczej standardowej akwizycji obrazu. Akwizycja taka umożliwia rekonstrukcję i przeglądanie obrazów monochromatycznych z energii od 40 keV do 140 keV.

Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej aparaturze obrazującej

W aparacie Revolution* GSI zastosowano pakiet technologii Smart, będących inteligentnymi narzędziami pomagającymi osiągnąć cele dotyczące obrazowania przy zwiększonej wydajności i rozszerzonym zakresie zastosowań, a wszystko to z zapewnieniem trafności rozpoznań przy niskich dawkach promieniowania.

Technologia Smart Dose, w której skład wchodzi technika kV Assist, wiąże się z zaleceniami dotyczącymi automatyzacji stosowania parametrów kV i mA, pozwalając użytkownikom dostosowywać protokoły do poszczególnych pacjentów, wskazań klinicznych i obszarów skanowania. Narzędzie Organ Dose Modulation automatycznie obniża dawkę dla tkanek powierzchniowych, takich jak oczy czy struktury na przedniej powierzchni klatki piersiowej, tworząc wirtualną osłonę czułych narządów.

Narzędzie Smart Cardiac z aplikacją SnapShot* Assist pomaga zoptymalizować skanowanie serca u poszczególnych pacjentów na podstawie indywidualnych parametrów.

Narzędzie Smart Spectral z funkcją GSI Assist pomaga dostosować protokoły do pacjenta i potrzeb klinicznych.

Najnowsza technologia w całym łańcuchu obrazowania

Doskonała wyrazistość wymaga stosowania innowacji w całym systemie obrazowania, jak również w zakresie każdego czynnika wpływającego na powstawanie obrazu. Dzięki technologiom i funkcjom wyznaczającym nowe standardy wyrazistości obrazu, TK w wysokiej rozdzielczości otwiera drzwi dla nowych nieinwazyjnych procedur diagnostycznych oraz innowacyjnych technik do stosowania w trudnych warunkach klinicznych.

System akwizycji danych

Technologia Volara* DAS firmy GE Healthcare ogranicza szum od elektroniki, zapewniając znakomitą jakość obrazu w obszarach anatomicznych o wysokim i niskim natężeniu sygnału. W znacznym stopniu przyczynia się też do poprawy rozdzielczości przestrzennej systemu w całym polu widzenia oraz zapewnia 2,5 razy więcej próbkowań w jednym obrocie, poprawiając rozdzielczość w osiach x i y oraz ograniczając ilość artefaktów.

Lampa

Lampa Performix* HD umożliwia wizualizację z większym poziomem szczegółów, z lepszym próbkowaniem danych, ultraszybkim przełączaniem wartości kV oraz maksymalną wartością mA wynoszącą do 570 mA w przypadku małego ogniska i 835 mA w przypadku dużego ogniska.

Rekonstrukcja

Technologia ASiR*, dostępna w standardowej wersji aparatu Revolution GSI, jest najczęściej stosowaną technologią rekonstrukcji iteracyjnej w branży – do tej pory skorzystało z niej już ponad 47 milionów pacjentów.

Oprócz tego aparat Revolution GSI może być wyposażony opcjonalnie w rekonstruktor Veo* będący realizacją najwyższego poziomu zaawansowania technologii rekonstrukcji obrazów TK oraz pierwszym na świecie, opartym na modelu rzeczywistym, rozwiązaniem w zakresie rekonstrukcji iteracyjnej, które umożliwia obrazowanie przy wartościach poniżej 1 mSv z pełną wyrazistością. Korzystając z technologii Veo, można na pojedynczym obrazie uzyskać niższy szum i wyższą rozdzielczość. Równocześnie istnieje możliwość znacznej redukcji dawki, co otwiera nowe możliwości badania trudnych przypadków i wrażliwych pacjentów. Takie przełomowe rozwiązanie zmienia sposób korzystania z obrazowania TK przez lekarzy, oferując połączenie znakomitych obrazów i wyjątkowo niskiej dawki1.


1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR i Veo może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym badaniu klinicznym.

Galeria obrazów

Veo

Lepsza opieka przy właściwej dawce

Coraz częściej oczekiwane jest obniżanie i kontrolowanie dawki promieniowania u każdego pacjenta. Kolejne rządy wprowadzają nowe regulacje, zgodnie z którymi wymagane jest nadzorowanie protokołów pod każdym względem: od umieszczania informacji o wielkości dawki w raportach z badań, do powoływania komisji w celu ustalania przebiegu procesów badań. Organy akredytacyjne proponują i przyjmują nowe standardy narzucające konieczność zmian w zakresie akredytacji i organizowania regularnych kontroli protokołów. Natomiast organizacje zawodowe wprowadzają nowe poziomy referencyjne w diagnostyce oraz nowe wytyczne dla zespołów nadzorujących protokoły. Wszystko po to, aby dawka promieniowania była możliwie jak najniższa u każdego pacjenta i w każdej sytuacji.

Mając to na uwadze, stworzyliśmy technologie TK, które pomogą spełnić tego rodzaju wymagania zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Obrazowanie przy wartości poniżej 1 mSv z zachowaniem pełnej wyrazistości obrazu1 
Technologia Veo*, dostępna jako opcja dodatkowa w aparacie Revolution* GSI, pozwala zmienić zasady obrazowania TK dzięki możliwości akwizycji obrazów wysokiej jakości przy dawkach promieniowania, które wcześniej były nie do pomyślenia. Pacjenci skorzystają na tym, że Twoja placówka będzie mogła stosować technologię Veo do dostosowywania jakości obrazu i obniżania poziomu dawki w przypadku każdego badania klinicznego. Technologia Veo może pomóc:

 • Poprawić rozdzielczość przy niższej dawce, umożliwiając ocenę pacjentów ze stentami wewnątrznaczyniowymi lub podejrzeniem urazu bądź chorób stawów, a także w innych zastosowaniach klinicznych, w których ważna jest możliwość zobaczenia niewielkich szczegółów na obrazie.

 • Ograniczyć liczbę artefaktów, takich jak te wynikające z utwardzania wiązki promieniowania przechodzącej przez kości, umożliwiając tym samym wyraźniejsze zobaczenie struktur w badaniach mózgu lub innego narządu.

 • Ograniczyć dawki do poziomu poniżej 1 mSv u wielu szczególnie narażonych pacjentów, w tym pacjentów poddawanych badaniom kontrolnym lub obrazowaniu płuc oraz dzieci.

Discovery CT750 HD FREEdom Edition- Veo

Aparat pracujący w taki sposób jak Ty
W czasie pracy nie narzekasz na brak zajęć. Nie jesteś w stanie po każdym badaniu poświęcić czasu na dodatkowe rekonstrukcje i reformaty. Dlatego potrzebne funckje umieściliśmy właśnie bezpośrednio w protokołach badań. Dzięki technologii Veo możesz zlecać i zapisywać grubowarstwowe rekonstrukcje oraz reformaty w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej w każdym protokole.


1.W praktyce klinicznej stosowanie technologii Veo może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zakresu klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym. W praktyce klinicznej rzeczywisty stopień poprawy wskaźnika LCD i rozdzielczości przestrzennej oraz ograniczenia artefaktów przy niskim natężeniu sygnału może się różnić. Zaleca się konsultację z radiologiem i fizykiem.

[A] Uzyskane zgodnie z normą EUR-16262 EN przy zastosowaniu współczynnika dla jamy brzusznej równego 0,015* DLP i współczynnika dla miednicy równego 0,019* DLP.

[B] Uzyskane zgodnie z normą EUR-16262 EN przy zastosowaniu współczynnika dla klatki piersiowej równego 0,017* DLP.

[C] Uzyskane zgodnie z normą ICRP przy zastosowaniu współczynnika dla głowy 10-letniego pacjenta równego 0,0032* DLP i fantomu 16 cm. Piśmiennictwo: Annals of the ICRP, tom 37, wydanie 1, marzec 2007.