Ciało

Technologia GSI umożliwia wyświetlanie śluzowych nowotworów trzustki bez przegród wzmocnienia guzkowego

Obraz monochromatyczny 51 keV 

Technologia GSI umożliwia wyświetlanie zmian ulegających wzmocnieniu w porównaniu z miąższem wątroby, aby potwierdzić brak wzmocnienia w niewielkich torbielach wątroby

                                                                                Obraz monochromatyczny 51 keV

Optymalizacja kontrastu w technologii GSI uzyskana po podaniu 55 cm³ kontrastu

Obraz monochromatyczny 42 keV

Technologia GSI umożliwia wyświetlanie wirtualnych obrazów bez kontrastu

Obraz monochromatyczny 70 keV

   
 

                                                                          Obraz monochromatyczny 71 keV 

 
 
 Obraz monochromatyczny 71 keV 

 
                                                                                                             Obraz monochromatyczny 51 keV 

 

                                                                                Obraz wodny MD (jod)

 
 

                                                                                Obraz wodny MD (jod) z nakładką

 
 
 Obraz wodny MD (jod) z nakładką

 
                                                                                                      Obraz monochromatyczny 71 keV

Serce

Obrazowanie serca w technologii GSI umożliwia uzyskanie danych anatomicznych i danych dotyczących perfuzji na podstawie jednego badania

Obrazowanie serca w technologii GSI z nakładką obszarów o gęstości jodu

Redukcja poświaty od zmian uwapnionych widoczna na obrazie wykonanym w technologii GSI

Obraz monochromatyczny 70 keV

 
 


                                                                          Widok zakrzywiony tętnicy LAD w technologii GSI         

 


Obraz monochromatyczny 110 keV

 
 


Widok w osi krótkiej na obrazie wykonanym w technologii GSI z nakładką obszarów o gęstości jodu

 


Obraz monochromatyczny 140 keV

Układ mięśniowo-szkieletowy

Proteza stawu biodrowego widoczna na obrazie wykonanym w technologii GSI

120 kV

Ocena dny moczanowej za pomocą technologii GSI

Obraz 70 keV z nakładką kwasu moczowego

Obraz MD kwasu moczowego (wapno)

 

                                                                         Obraz monochromatyczny w technologii GSI

 

                                                                          Objętość zainteresowania, 70 keV

Neurologia

Redukcja artefaktów obiektów metalowych w kręgosłupie

140 kV

Redukcja artefaktów w tylnym dole czaszki

140 kV

 

                                                                          Obraz monochromatyczny 73 keV

 

Obraz monochromatyczny 73 keV