Informacje ogólne

Wyjątkowa precyzja umożliwia dokładne planowanie leczenia

Ta specjalizacja wymaga od lekarza wyjątkowych cech. Potrzebuje zatem równie wyjątkowego systemu, pomagającego w pokonaniu guzów nowotworowych i uratowaniu większej liczby pacjentów.

Discovery CT590 RT — nowy początek w symulacji TK radioterapii — oferuje następujące korzyści:

 • Precyzja pozwalająca na dokładne planowanie leczenia

 • Zautomatyzowany przebieg pracy 4D

 • Sprawdzone aplikacje do symulacji wirtualnej zwiększają szybkość i efektywność, gdy czas ma znaczenie kluczowe.

Natomiast wbudowana inteligencja pozwala spełniać dzisiejsze i przewidywać jutrzejsze potrzeby pacjentów.

Technologia

Sprawdzone technologie

wyjątkowa opieka nad pacjentem dzięki następującym technologiom:

Precyzyjne planowanie leczenia

 • MicroVoxel
  Zastrzeżona technologia zastosowana w systemie Discovery CT590 RT daje optymalny wybór rozmiaru rekonstruowanych wokseli i grubości warstwy poniżej jednego milimetra. Technologia ta daje możliwość rozpoznawania mniejszych, subtelnych struktur, umożliwiając dokładniejsze konturowanie i planowanie leczenia.

Precyzyjne konturowanie z użyciem techniki ASiR*

 • W zakresie precyzyjnego wskazywania i konturowania struktur o krytycznym znaczeniu można polegać na wyjątkowej w branży technice ASiR firmy GE.Ta zaawansowana technika rekonstrukcji iteracyjnej umożliwia redukcję szumów na obrazie i tym samym poprawę jakości obrazu. ASiR poprawia kontrast, czego efektem jest większa nawet o 10% wykrywalność przy niskim kontraście (LCD). 
  Podczas planowania leczenia takie ulepszenia IQ poprawiają wizualizację tkanek miękkich oraz dokładność konturów guza i struktur o krytycznym znaczeniu.

Precyzyjne ułożenie pacjenta

 • Dzięki obszernemu otworowi gantry o szerokości 80 cm, polu widzenia o szerokości 65 cm i nowoczesnej konstrukcji stołu pacjenta aparat Discovery CT590 RT zapewnia pełną elastyczność i swobodę niezbędną do precyzyjnego układania pacjentów.

 • Pacjentów można dokładnie układać przy użyciu naszych stołów zgodnych ze standardem TG66, które umożliwiają dokładniejsze planowanie i przeprowadzanie leczenia. Sztywniejszy blat wykonany z udoskonalonego włókna kompozytowego pomaga utrzymać pacjentów w nieruchomej pozycji. toły zgodne ze standardem TG66 mają udźwig od 227 kg do 294 kg i mogą być użytkowane z wieloma akcesoriami radiologii onkologicznej.

 

Zalety

Od skanu do planu.

Discovery CT590 RT oferuje następujące zalety:

 • Znakomita precyzja
  Precyzyjne obrazowanie zapewnia doskonałe wykrywanie krawędzi i wyraźne obrazowanie guzów w ruchu.
  Precyzyjne ułożenie pacjenta umożliwia dokładne konturowanie guzów w celu obliczenia optymalnej dawki.

 • Szybkość i efektywność
  Optymalizacja przebiegu pracy w celu zwiększenia liczby badanych pacjentów oraz narzędzia do symulacji wirtualnej, które szybko dostarczają istotnych informacji.
  Nasze rozwiązania w zakresie bramkowania oddechowego 4D są szybkie i efektywne i usprawniają przebieg pracy od skanu do planu — z elastycznością umożliwiającą obsługę wszystkich przypadków klinicznych.

 • Przyszłościowa konstrukcja
  Zapewnia gotowość na nowe technologie terapeutyczne i daje możliwość monitorowania systemu w celu wyeliminowania problemów zanim wystąpią.

Zaawansowana wizualizacja

Discovery CT590 RT zapewnia następujące korzyści:


 Advantage* 4D rozwiązania bramkowania oddechowego usprawniające przebieg pracy przy zastosowaniu elastycznych opcji na wszystkie przypadki kliniczne.

 Funkcja Auto 4D umożliwia automatyczne sortowanie, przesyłanie siecią i udostępnianie obrazów 4D w czasie 90 sekund lub krótszym.

AdvantageSim* MD ostarcza precyzyjnych danych na potrzeby dokładnej lokalizacji, identyfikacji, definicji wiązki i weryfikacji przed przeprowadzeniem leczenia.

Integrated Registration, umożliwia automatyczną rejestrację zestawów danych TK, MR, PET i SPECT w celu ułatwienia wskazywania i konturowania struktur o kluczowym znaczeniu w sposób dokładny i pewny.