Informacje ogólne

ZOBACZ WSZYSTKO. NIE PRZEOCZ NICZEGO.

Technologie planowania radioterapii są ze sobą powiązane. W przeszłości udoskonalenie jednej funkcji odbywało się kosztem innej i trzeba było wybierać między szerokością otworu gantry, a jakością obrazu. Discovery* RT zmienia tę zasadę, dzięki całościowemu podejściu do planowania RT. Zastosowana technologia umożliwia uproszczenie całego procesu oraz uzyskanie submilimetrowego obrazu pozbawionego artefaktów spowodowanych ruchem pacjenta i metalami w jego ciele. Pozwala ona także wykonać pełne obrazowanie i uchwycić każdy szczegół w całym otworze gantry. Discovery RT to kompleksowe rozwiązanie dedykowane do radioterapii, umożliwiające uzyskanie pełnego obrazu z tomografii komputerowej.

Dowiedz się więcej o Smart Metal Artifact Reduction (MAR) oferowanym w Discovery RT.

Dowiedz się więcej o Smart Deviceless 4D oferowanym w Discovery RT.

Dowiedz się więcej o Max Field of View (MaxFOX) oferowanym w Discovery RT.

Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Precyzja

KAŻDA KRAWĘDŹ, KAŻDY KONTUR, KAŻDY OBRAZ

Do precyzyjnego obrazowania każdego pacjenta w każdej pozycji wymagana jest odpowiednio dobrana technologia. MaxFOV zapewnia pełną akwizycję praktycznie bez martwych punktów, tworząc obrazy TK o określonej gęstości i określonych wartościach przestrzennych – jest to pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Rekonstrukcja cienkich warstw MicroVoxel umożliwia dokładne określenie wszystkich konturów. Po połączeniu tych funkcji ze źródłem promieniowania rentgenowskiego o dużej mocy, użytkownik uzyskuje obrazy o doskonałej jakości i kontraście.

MaxFOV, rozwiązanie oparte na zastrzeżonych algorytmach GE Healthcare, gromadzi normalnie niewykorzystane dane, aby stworzyć pełny obraz elementów znajdujących się w całej rozpiętości gantry tak, aby nic nie umknęło uwadze użytkownika.

Dzięki generatorowi o mocy 100kW oraz dostępnej grubości warstwy 0.625mm, nasza wyjątkowa technologia MicroVoxel tworzy obrazy 2D i 3D o doskonałej jakości, zapewniając optymalny wybór grubości warstw i rozmiaru rekonstruowanych wokseli.

Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Wydajność

OBRAZOWANIE BEZ ARTEFAKTÓW

Korzystaj z inteligentnych aplikacji, które pozwalają na ograniczenie występowania dwóch największych wyzwań podczas planowania RT: ruchu i obiektów metalowych. Aplikacja Smart Metal Artifact Reduction pozwala zredukować artefakty powstałe na skutek obecności metalu podczas pojedynczego skanu i w celu porównania automatycznie generuje obrazy przed i po korekcie. Aplikacja Smart Deviceless 4D wykonuje pomiary ruchu wykorzystując dane z obrazu, a nie z urządzenia zewnętrznego. Razem pozwalają uzyskać krótszy czas konfiguracji skanowania oraz spójną, opartą na protokołach procedurę badania.

Aplikacja Smart Metal Artifact Reduction (MAR) została opracowana do redukcji artefaktów spowodowanych obecnością w ciele pacjenta obiektów metalowych o dużej gęstości, takich jak implanty ortopedyczne, plomby dentystyczne i inne. Technologia ta oparta jest na danych nieprzetworzonych, co umożliwia redukcję artefaktów powstałych w wyniku pochłaniania fotonów, jak i utwardzania wiązki.

Aplikacja Smart Deviceless 4D umożliwia bramkowanie oddechowe bez wykorzystania urządzeń zewnętrznych, uproszczając tym samym cały proces poprzez wyeliminowanie wykonywanych ręcznie etapów standardowego procesu obrazowania 4D.

Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Integracja

WYKORZYSTAJ TO CO WIDZISZ W TK

Oprogramowanie do wirtualnej symulacji AdvantageSim* MD poprawia jakość otrzymywanych obrazów, wykorzystując najnowocześniejszą technologię symulacji i lokalizacji oraz udostępnia je innym zespołom. Umożliwia również wczytanie i wyświetlanie danych z różnych metod obrazowania, integrację danych 4D w procesie planowania oraz łączenie kliku obrazów wolumetrycznych w jedną całość. Oprogramowanie pracuje na AW Serwerze, co pozwala na uzyskanie dostępu do obrazów poza stacją roboczą oraz na łatwe udostępnianie wyników badań zespołowi opiekującemu się pacjentem.

AdvantageSim MD poprawia wydajność dzięki prostemu przeglądowi i symulacji 4D oraz nieograniczonym możliwościom planowania z wykorzystaniem wielu metod obrazowania. Teraz jest dostępne w wersji 9 z autosegmentacją i możliwością wykonania powtórnego planowania.

AW Serwer zapewnia zaawansowane funkcje z zakresu wizualizacji i diagnostyki w każdym miejscu i o każdej porze oraz umożliwia udostępnienie obrazów dowolnej osobie.


Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.


Powiązane materiały

Zastrzeżenie

Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.