Informacje ogólne

Większa pewność diagnostyczna – widok w pełnym zakresie, na całej szerokości otworu gantry, i z wybranym poziomem dokładności

Ze względu na specyficzne wymagania radiologii onkologicznej bardzo ważne jest, aby pozyskiwane dane obrazowe obejmowały cały otwór gantry symulatora TK. Niekiedy pacjenci układani są poza izocentrum, co jest spowodowane koniecznością użycia akcesoriów pozycjonujących. Należy jednak pamiętać, że do obliczeń dawki wymagane są dane dotyczące całej struktury anatomicznej. Technologie symulacyjne stosowane dotychczas w odniesieniu do lamp i detektorów aparatów TK miały pewne ograniczenia, co stwarzało konieczność szukania kompromisu między wydajnością a precyzją użytkowanego sprzętu.

Korzystające z zastrzeżonych algorytmów opracowanych przez firmę GE Healthcare rozwiązanie MaxFOV wykorzystuje dane zazwyczaj ignorowane przez konwencjonalne algorytmy, aby tworzyć pełny obraz wszystkich elementów znajdujących się w obrębie otworu gantry, na całej jego rozpiętości, tak aby nic nie umknęło uwadze użytkownika. 


Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Zalety

Zalety korzystania z funkcji MaxFOV:

Usprawnione planowanie dotyczące dawki.
Funkcja MaxFOV umożliwia akwizycję obrazów z całej rozpiętości otworu gantry, praktycznie eliminując obecność martwych punktów. Dokładnie wyznaczona linia skóry i funkcja wykrywania gęstości usprawniają proces planowania u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich budowy anatomicznej.

Zwiększone możliwości pozycjonowania pacjenta.
Z uwagi na to, że rozwiązanie MaxFOV pozwala na całościowe obrazowanie w obrębie gantry, ułożenie pacjenta poza izocentrum nie wpływa negatywnie na jakość pozyskiwanego obrazu.

Korzystanie z różnych akcesoriów pozycjonujących.
Dzięki rozwiązaniu MaxFOV pozyskane obrazy zawsze cechuje znakomita jakość – nawet w przypadku użycia płaskiego blatu stołu czy sprzętu do unieruchamiania pacjenta.


Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.

Technologia

KAŻDA KRAWĘDŹ, KAŻDY KONTUR, KAŻDY OBRAZ

Ze względu na budowę lampy i detektora w aparatach TK pole widzenia w obrębie pozyskanego obrazu jest zawsze mniejsze niż otwór gantry. Mniejsze pole widzenia może ograniczać ilość informacji potrzebnych do przeprowadzenia dokładnej symulacji i planowania.

Konwencjonalne algorytmy rekonstrukcji korzystają wyłącznie z ogólnych danych dotyczących tłumienia, które są jednakowe dla wszystkich widoków detektora. Dane te określa się mianem „pola widzenia skanowania” (ang. Field of View, FOV). Dane dotyczące powierzchni współdzielonej przez wszystkie widoki stanowią jedynie niewielki fragment wszystkich zgromadzonych informacji. Pozostałe informacje można wykorzystać na potrzeby obrazowania całego otworu gantry z użyciem zaawansowanego algorytmu iteracyjnego.

Technologię MaxFOV opracowano z myślą o wykorzystaniu wszystkich pozyskiwanych danych w celu rozszerzenia zakresu obrazowania aż po krawędź otworu gantry, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości obrazu. Technologia MaxFOV rejestruje zarówno obraz pacjenta, jak i wszystkich pozostałych struktur znajdujących się w obszarze sinogramu. Rejestrowanie w obrębie sinogramu obiektów innych niż ciało pacjenta służy zminimalizowaniu artefaktów zakłócających przestrzeń obrazowania MaxFOV. 


Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.


Related

Downloads

Zastrzeżenie

Produkty Discovery RT i MaxFOV nie posiadają jeszcze oznaczenia CE. W krajach, w których oznaczenie CE stanowi warunek konieczny dla sprzedaży i użytkowania tych produktów, nie będzie to możliwe do czasu spełnienia wymagań odnośnie do oznaczenia CE określonych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych. Produkt niedostępny w sprzedaży w niektórych krajach.