Przegląd

Prostota i pomoc idą ręka w rękę

Twoje zaangażowanie w niesienie pomocy pacjentom i przydatność obrazowania ultradźwiękowego przyczyniają się wspólnie do budowania zdrowszego świata. Nowa seria LOGIQ* Vision, a w tym konsole LOGIQ V5 i LOGIQ V3 oferują zaawansowaną technologię USG w formie prostej, niedrogiej oraz dostępnej dla świadczących usługi w zakresie ogólnego obrazowania, diagnostyki wspólnej oraz opieki ginekologicznej i położnictwa

Systemy te wspomagają użytkownika poprzez zautomatyzowane wykonywanie obliczeń, zintegrowaną pomoc kliniczną oraz ustawienia przebiegu pracy w sposób zwiększający pewność diagnostyczną.

Zaawansowane funkcje obrazowania

Zaawansowane funkcje obrazowania.

Korzystaj z zaawansowanych technik, aby uzyskać wyraźne obrazy:

 • Technologia MLA4 zwiększająca czterokrotnie prędkość wyświetlania klatek ,dzięki przetwarzaniu każdego echa przy pomocy czterech jednoczesnych wiązek odbiorczych. Pomocna przy badaniu organów w ruchu i danych o przepływie krwi
 • Real Time Speckle Reduction Imaging (SRI-HD) (Obrazowanie z redukcją plamek w czasie rzeczywistym) pomaga w zmniejszeniu zakłóceń a jednocześnie wzmacnia obraz rzeczywistej architektury tkanek
 • Obrazowanie CrossXBeam™ * uwypukla płaszczyzny stykowe pomiędzy tkankami i rozróżnienie granic korzystając z technologii złożonego obrazowania
 • Kodowane obrazowanie harmoniczne poprawia rozdzielczość obrazu w strefie bliskiej w badaniach USG małych narządów
 • B-Steer pomaga w uzyskiwaniu obrazów głęboko umiejscowionych naczyń oraz struktur wygiętych (np. ścięgna)

Wykonywanie zaawansowanych ocen klinicznych które dają pewność w diagnozowaniu w szerokim zakresie zastosowań:

 • Zaawansowane tryby obrazowania, takie jak Color**, Pulse Wave i Power Doppler Imaging (PDI)** pomagają w pomiarach przepływu krwi w danym obszarze, co ułatwia diagnozowanie i monitorowanie
 • Anatomical M-Mode* (tryb anatomiczny M-Mode) pomaga w przeprowadzaniu pomiarów anatomicznych na nietypowych płaszczyznach
 • LOGIQ View* pozwala na obrazowanie w czasie rzeczywistym długich struktur anatomicznych, które są zbyt duże, aby przedstawić je na jednym obrazie
 • Virtual Convex umożliwia powiększone pole widzenia wykorzystując sondy liniowe i sektorowe
 • Easy 3D* Technology pomaga w uzyskaniu zestawu danych 3D z wolnej ręki, co pomaga w wizualizacji anatomicznych struktur przestrzennych

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5
°°Opcjonalne dla LOGIQ V3


 

Prostota i automatyzacja

LOGIQ V5 i LOGIQ V3 pozwolą na wykonywanie codziennych zadań w sposób prosty i szybki

 • Przełącznik sond, umożliwiający szybkie przełączanie się z jednej aktywnej sondy do drugiej
 • Przycisk wstępnych ustawień użytkownika do szybkiego tworzenia lub kasowania poprzednich ustawień użytkownika
 • Funkcja Auto IMT° umożliwiająca automatyczne wykrywanie krawędzi do pomiaru grubości błony środkowej (intima-media thickness, IMT)
 • SonoBiometry to narzędzie przyspieszjące wykonywanie czynności, które automatycznie umieszcza znaczniki, co pomaga w szybkim wykonaniu podstawowych pomiarów biometrycznych płodu
 • TruScan* Architecture (GE Raw Data) umożliwia nieograniczoną elastyczność w zmianach dużych ilości parametrów obrazowania oraz dokonanie ponownych pomiarów obrazów po ich zamknięciu lub nawet zarchiwizowaniu
° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5

Pomoc kliniczna

Systemy upraszczają Twoją pracę, udostępniając intuicyjną organizację pracy, narzędzia automatyzacji oraz zintegrowane wsparcie

Scan Assistant°, protokół badań oparty o zespół wskazań, przypomina o kluczowych, głównych miejscach anatomii, które należy zobrazować, podnosząc w ten sposób pewność diagnozowania a jednocześnie zmniejszając ilość uderzeń w klawisze.

 • Dostarcza listę kontrolną dla protokołów kluczowych badań
 • Pomaga w uproszczeniu i standaryzacji czynności roboczych
 • Pełni rolę zautomatyzowanego skryptu kolejności działań, pomagając wykonać badanie krok po kroku jednocześnie zmniejszając ilość uderzeń w klawisze

Scan Coach°stanowi innowacyjne narzędzie referencyjne, pokazujące płaszczyznę skanowaną, które jest dostępne na życzenie w czasie skanowania na żywo:

 • Zaawansowane i podstawowe protokoły do zastosowań położniczych, ginekologicznych i w badaniach jamy brzusznej
 • Innowacyjne narzędzie referencyjne zbudowane przez ekspertów w zakresie ultrasonografii
 • Ponad 200 obrazów referencyjnych oraz ponad 150 animacji/schematów 3D
 • Wartościowe informacje mogą pomóc w ustawieniu się na pożądanej płaszczyźnie skanowania

Wideo instruktażowe

 • Szczegółowe instrukcje na temat wykorzystania kluczowych funkcji sprzętu i oprogramowania
 • Wskazuje sposób optymalnego korzystania z urządzenia serii LOGIQ Vision

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5


Inteligentna ergonomia i ekonomia

Konsole serii LOGIQ Vision to systemy kompaktowe, stabilne i zajmujące niewielką powierzchnię. Ich niewielkie rozmiary pozwalają na ich zastosowanie w pomieszczeniach zabiegowych o ograniczonych rozmiarach, dzięki czemu nadają się znakomicie do pracy w klinikach i małych pomieszczeniach badawczych.

Zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika i sprawności działania

 • Duży, 15-calowy ekran LCD, z możliwością pochylania w czterech kierunkach
 • 3 poręcznie umieszczone uchwyty dla głowic
 • 2 porty aktywne i 1 port oczekiwania
 • Z łatwością mieści się w wąskich pomieszczeniach
 • Lekki i łatwy w transporcie
 • Łączność DICOM* do zapisywania informacji w siecio°

Oferowane z wieloletnim, całościowym serwisem, urządzenia LOGIQ V5 i LOGIQ V3 są również zaprojektowane tak, aby serwis i naprawy mogły być przeprowadzane szybko.

 

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5
DICOM stanowi zarejestrowany znak handlowy Narodowego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych używany w standardowych publikacjach odnoszących się do cyfrowego przekazywania informacji natury etycznej.

Obrazy KliniczneKolorowe obrazowanie tętnicy szyjnej
Małe narządy

Bijące serce
Wątroba i nerki

Wzdłużny obraz wątroby i trzustki
Pęcherz moczowy i macica w płaszczyźnie poprzecznej

Przegląd

Prostota i pomoc idą ręka w rękę

Twoje zaangażowanie w niesienie pomocy pacjentom i przydatność obrazowania ultradźwiękowego przyczyniają się wspólnie do budowania zdrowszego świata. Nowa seria LOGIQ* Vision, a w tym konsole LOGIQ V5 i LOGIQ V3 oferują zaawansowaną technologię USG w formie prostej, niedrogiej oraz dostępnej dla świadczących usługi w zakresie ogólnego obrazowania, diagnostyki wspólnej oraz opieki ginekologicznej i położnictwa

Systemy te wspomagają użytkownika poprzez zautomatyzowane wykonywanie obliczeń, zintegrowaną pomoc kliniczną oraz ustawienia przebiegu pracy w sposób zwiększający pewność diagnostyczną.

Zaawansowane funkcje obrazowania

Zaawansowane funkcje obrazowania.

Korzystaj z zaawansowanych technik, aby uzyskać wyraźne obrazy:

 • Technologia MLA4 zwiększająca czterokrotnie prędkość wyświetlania klatek ,dzięki przetwarzaniu każdego echa przy pomocy czterech jednoczesnych wiązek odbiorczych. Pomocna przy badaniu organów w ruchu i danych o przepływie krwi
 • Real Time Speckle Reduction Imaging (SRI-HD) (Obrazowanie z redukcją plamek w czasie rzeczywistym) pomaga w zmniejszeniu zakłóceń a jednocześnie wzmacnia obraz rzeczywistej architektury tkanek
 • Obrazowanie CrossXBeam™ * uwypukla płaszczyzny stykowe pomiędzy tkankami i rozróżnienie granic korzystając z technologii złożonego obrazowania
 • Kodowane obrazowanie harmoniczne poprawia rozdzielczość obrazu w strefie bliskiej w badaniach USG małych narządów
 • B-Steer pomaga w uzyskiwaniu obrazów głęboko umiejscowionych naczyń oraz struktur wygiętych (np. ścięgna)

Wykonywanie zaawansowanych ocen klinicznych które dają pewność w diagnozowaniu w szerokim zakresie zastosowań:

 • Zaawansowane tryby obrazowania, takie jak Color**, Pulse Wave i Power Doppler Imaging (PDI)** pomagają w pomiarach przepływu krwi w danym obszarze, co ułatwia diagnozowanie i monitorowanie
 • Anatomical M-Mode* (tryb anatomiczny M-Mode) pomaga w przeprowadzaniu pomiarów anatomicznych na nietypowych płaszczyznach
 • LOGIQ View* pozwala na obrazowanie w czasie rzeczywistym długich struktur anatomicznych, które są zbyt duże, aby przedstawić je na jednym obrazie
 • Virtual Convex umożliwia powiększone pole widzenia wykorzystując sondy liniowe i sektorowe
 • Easy 3D* Technology pomaga w uzyskaniu zestawu danych 3D z wolnej ręki, co pomaga w wizualizacji anatomicznych struktur przestrzennych

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5
°°Opcjonalne dla LOGIQ V3


 

Prostota i automatyzacja

LOGIQ V5 i LOGIQ V3 pozwolą na wykonywanie codziennych zadań w sposób prosty i szybki

 • Przełącznik sond, umożliwiający szybkie przełączanie się z jednej aktywnej sondy do drugiej
 • Przycisk wstępnych ustawień użytkownika do szybkiego tworzenia lub kasowania poprzednich ustawień użytkownika
 • Funkcja Auto IMT° umożliwiająca automatyczne wykrywanie krawędzi do pomiaru grubości błony środkowej (intima-media thickness, IMT)
 • SonoBiometry to narzędzie przyspieszjące wykonywanie czynności, które automatycznie umieszcza znaczniki, co pomaga w szybkim wykonaniu podstawowych pomiarów biometrycznych płodu
 • TruScan* Architecture (GE Raw Data) umożliwia nieograniczoną elastyczność w zmianach dużych ilości parametrów obrazowania oraz dokonanie ponownych pomiarów obrazów po ich zamknięciu lub nawet zarchiwizowaniu
° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5

Pomoc kliniczna

Systemy upraszczają Twoją pracę, udostępniając intuicyjną organizację pracy, narzędzia automatyzacji oraz zintegrowane wsparcie

Scan Assistant°, protokół badań oparty o zespół wskazań, przypomina o kluczowych, głównych miejscach anatomii, które należy zobrazować, podnosząc w ten sposób pewność diagnozowania a jednocześnie zmniejszając ilość uderzeń w klawisze.

 • Dostarcza listę kontrolną dla protokołów kluczowych badań
 • Pomaga w uproszczeniu i standaryzacji czynności roboczych
 • Pełni rolę zautomatyzowanego skryptu kolejności działań, pomagając wykonać badanie krok po kroku jednocześnie zmniejszając ilość uderzeń w klawisze

Scan Coach°stanowi innowacyjne narzędzie referencyjne, pokazujące płaszczyznę skanowaną, które jest dostępne na życzenie w czasie skanowania na żywo:

 • Zaawansowane i podstawowe protokoły do zastosowań położniczych, ginekologicznych i w badaniach jamy brzusznej
 • Innowacyjne narzędzie referencyjne zbudowane przez ekspertów w zakresie ultrasonografii
 • Ponad 200 obrazów referencyjnych oraz ponad 150 animacji/schematów 3D
 • Wartościowe informacje mogą pomóc w ustawieniu się na pożądanej płaszczyźnie skanowania

Wideo instruktażowe

 • Szczegółowe instrukcje na temat wykorzystania kluczowych funkcji sprzętu i oprogramowania
 • Wskazuje sposób optymalnego korzystania z urządzenia serii LOGIQ Vision

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5


Inteligentna ergonomia i ekonomia

Konsole serii LOGIQ Vision to systemy kompaktowe, stabilne i zajmujące niewielką powierzchnię. Ich niewielkie rozmiary pozwalają na ich zastosowanie w pomieszczeniach zabiegowych o ograniczonych rozmiarach, dzięki czemu nadają się znakomicie do pracy w klinikach i małych pomieszczeniach badawczych.

Zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika i sprawności działania

 • Duży, 15-calowy ekran LCD, z możliwością pochylania w czterech kierunkach
 • 3 poręcznie umieszczone uchwyty dla głowic
 • 2 porty aktywne i 1 port oczekiwania
 • Z łatwością mieści się w wąskich pomieszczeniach
 • Lekki i łatwy w transporcie
 • Łączność DICOM* do zapisywania informacji w siecio°

Oferowane z wieloletnim, całościowym serwisem, urządzenia LOGIQ V5 i LOGIQ V3 są również zaprojektowane tak, aby serwis i naprawy mogły być przeprowadzane szybko.

 

° Opcjonalne dla LOGIQ V3 i LOGIQ V5
DICOM stanowi zarejestrowany znak handlowy Narodowego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych używany w standardowych publikacjach odnoszących się do cyfrowego przekazywania informacji natury etycznej.

Obrazy KliniczneKolorowe obrazowanie tętnicy szyjnej
Małe narządy

Bijące serce
Wątroba i nerki

Wzdłużny obraz wątroby i trzustki
Pęcherz moczowy i macica w płaszczyźnie poprzecznej


Related

Głowice

Nauka i szkolenia

LOGIQClub

LOGIQClub to forum dla użytkowników systemów LOGIQ, którzy cenią sobie wysoką jakość kliniczną funkcji w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki radiologicznej. Jedną z korzyści wynikających z przynależności do dynamicznej społeczności ekspertów jest możliwość wymiany doświadczeń i praktyk z innymi lekarzami w danym regionie.

Uczestnictwo w programie oraz korzyści z niego wynikające są bezpłatne.

Korzyści:

 • Oferty edukacyjne (DVD, czasopisma klubowe,...)
 • Wskazówki i porady dot. aplikacji (klipy wideo i biuletyny)
 • Informacje na temat produktów LOGIQ i powiadomienia o aktualnych ofertach
 • Nieograniczony dostęp do www.logiqclub.net
  • Samouczki online 
  • Przypadki i opracowania
  • Przewodniki użytkownika 
  • Przypadki kliniczne 

Dołącz do LOGIQClub już dzisiaj.
LOGIQClub