Informacje ogólne

Wydajność następnej generacji z XDclearWszechstronność systemu LOGIQ™ S7 została dodatkowo poprawiona dzięki technologii XDclear™ oraz nowoczesnej architekturze, która podnosi jego wydajność na zupełnie nowy poziom.

Rewelacyjna wydajność— LOGIQ S7 XDclear łączy teraz najnowszą platformę XDclear firmy GE oraz innowacyjne sondy, optymalizując jakość i spójność obrazu dla różnych typów budowy ciała pacjenta.

Inteligenta konstrukcja—gruntownie przemodelowana platforma LOGIQ S7 XDclear ułatwia przebieg pracy oraz podnosi produktywność klinicystów.

Specjalistyczne możliwości—system jest przygotowany do wykonywania pełnego spektrum badań USG i oferuje szeroką gamę pakietów klinicznych do obrazowania narządów jamy brzusznej, układu krwionośnego, serca, układu mięśniowo-szkieletowego, urologii, pediatrii oraz do wykonywania procedur zabiegowych.

 

System ten, począwszy od klinicznej wszechstronności aż do przystępnej ceny, jest przeznaczony dla ośrodków, które mają wysokie wymagania w zakresie wydajności i wartości.

Radiologia

Wyzwania kliniczne

W przypadku obrazowania ultrasonograficznego w radiologii klinicyści muszą obrazować wielu różnych pacjentów w różnych konfiguracjach oraz w ramach wielu różnorodnych badań.

Rozwiązanie GE

System z linii LOGIQ™ XDclear™ , LOGIQ S7 XDclear, został rozszerzony o innowacyjne rozwiązania w zakresie architektury akustycznej, mechanizmu przetwarzania oraz technologii wyświetlania – zapewniając rewelacyjną wszechstronności w zastosowaniach radiologicznych.

 

Rewelacyjna wydajność

 • Architektura S-Agile – zapewnia obrazy o jednolitej jakości dla wszystkich typów ciała przy minimalizacji wykonywanych na konsoli operacji oraz podwyższenie rozdzielczości i zasięgu badania.
 • Rozszerzona gama sond – wybierz głowicę z serii E lub XDclear o dużej szerokości pasma, dzięki czemu wiele badań może być wykonanych przy użyciu jednej sondy
 • Narzędzia optymalizacji obrazu – automatyzacja zapewniająca podniesienie jakości obrazu, np. zwiększenie kontrastu, rozdzielczości oraz lepsze zdefiniowanie granic tkanek

Inteligentna konstrukcja

 • Asystent porównań – wyświetlanie na podzielonym ekranie monitora obrazów z poprzednich badań równolegle z bieżącą analizą obrazów w czasie rzeczywistym.
 • Nieprzetworzone dane GE – pomoc w zakresie skrócenia czasu trwania badania poprzez umożliwienie szybkiego pozyskiwania danych oraz przetwarzania obrazu po zamknięciu badania
 • Ekran szerokokątny o wysokiej rozdzielczości – 23-calowy ekran LCD o wysokim kontraście z podświetlaniem LED zamontowany na przegubowym ramieniu
 • 10,1-calowy panel dotykowy – elementy sterowania są dobrze widoczne i można nimi łatwo manipulować dzięki dużemu panelowi dotykowemu Inteligentne klawisze i elementy sterowania podświetleniem w jeszcze większym stopniu poprawiają wydajność i prędkość wykonywania procedur
 • Utrzymanie w czystości – Tzewnętrzna powierzchnia urządzenia prawie całkowicie pozbawiona szczelin ułatwia utrzymanie systemu w czystości
 • Mobilność – niewielkie wymiary i ciężar zapewniają łatwą nawigację, system jest wyposażony w pomocniczy akumulator Power Assistant, funkcję łączności bezprzewodowej oraz drukowania poprzez Bluetooth®

Funkcje specjalistyczne

Można wybierać spośród wielu opcji i pakietów klinicznych m.in. volume imaging i elastografia. Nowe narzędzia obejmują:

 • Rozszerzone obrazowanie z kontrastem (CEUS) - Dzięki większej ilości sond do obrazowania z dużą rozdzielczością, CEUS zapewnia wyraźny obraz perfuzji tkanki oraz zmian unaczynienia.
 • Obrazyprzez smartfon – – zapewnienie wyższego poziomu zadowolenia pacjenta i klinicysty poprzez wysyłanie obrazów pozadiagnostycznych za pośrednictwem poczty e-mail na smartfony

Układ sercowo-naczyniowy

Wyzwanie kliniczne

Aby ocenić stan układu sercowo-naczyniowego, klinicyści muszą uzyskać informacje ilościowe o wysokim kontraście i rozdzielczości przestrzennej stosując jak najwyższe częstotliwości, co może być wyzwaniem w przypadku pacjentów o schorzeniach lub parametrach ciała utrudniających skanowanie.

Rozwiązanie GE

System LOGIQ S7, który obecnie wchodzi w skład gamy produktów LOGIQ™ XDclear™, odznacza się mniejszymi gabarytami w celu zapewnienia lepszej mobilności i został wyposażony w najnowsze technologie sond i platformy firmy GE. W rezultacie uzyskujemy szybkie skanowanie i zoptymalizowaną jakość obrazu w przypadku wszystkich typów ciała pacjenta oraz schorzeń.

 

Rewelacyjna wydajność

 • Architektura S-Agile – zapewnia obrazy o jednolitej jakości dla wszystkich typów ciała przy minimalnej liczbie manipulacji na konsoli oraz gwarantuje wysoką penetrację.
 • Rozbudowana gama sond – wybór sond serii E oraz XDclear, dzięki czemu można uzyskać większą penetrację bez poświęcania rozdzielczości
 • Narzędzia optymalizacji obrazu – automatyzacja zapewniająca podniesienie jakości obrazu, np. zwiększenie kontrastu, rozdzielczości oraz lepsze zdefiniowanie granic tkanek.

Inteligentna konstrukcja

 • Ekran szerokokątny o wysokiej rozdzielczości – 23-calowy ekran LCD o wysokim kontraście z podświetlaniem LED zamontowany na przegubowym ramieniu
 • 10,1-calowy panel dotykowy – elementy sterowania są dobrze widoczne i można nimi łatwo manipulować dzięki dużemu panelowi dotykowemu Inteligentne klawisze i elementy sterowania podświetleniem w jeszcze większym stopniu poprawiają wydajność i prędkość wykonywania procedur
 • Nieprzetworzone dane GE – pomoc w zakresie skrócenia czasu trwania badania poprzez umożliwienie szybkiego pozyskiwania danych oraz przetwarzania obrazu po zakończeniu badania
 • Utrzymanie czystości – zewnętrzne powierzchnie są prawie całkowicie pozbawione szczelin i łączeń, dzięki czemu system jest łatwy w czyszczeniu
 • Mobilność –niewielkie wymiary i ciężar zapewniają łatwą nawigację, system jest wyposażony w pomocniczy akumulator Power Assistant, funkcję łączności bezprzewodowej oraz drukowania Bluetooth®

Funkcje specjalistyczne

Wybór spośród szerokiej gamy pakietów klinicznych, np. B-Flow™, elastografia, kwantyfikacja przepływów naczyniowych. Nowe narzędzia obejmują:

 • Auto EF – automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej lewej komory serca
 • Obrazy przez smartfona – wyższy poziom zadowolenia pacjenta oraz klinicysty dzięki możliwości wysyłania pozdiagnostycznych obrazów pocztą e-mail na smartfony

Zastosowanie interwencyjne

Wyzwanie kliniczne

Klinicyści potrzebują precyzyjnego oraz szybkiego obrazowania do kontroli wprowadzania igły, lokalizacji elementów anatomicznych oraz zmian patologicznych, oraz do monitorowania zabiegów.

Rozwiązanie GE

Nowy system z linii XDclear, LOGIQ S7, został rozszerzony o innowacyjne rozwiązania w zakresie architektury akustycznej, mechanizmu przetwarzania oraz technologii wyświetlania – zapewniając rewelacyjną wszechstronności w zastosowaniach interwencyjnych.

 

Rewelacyjna wydajność

 • Architektura S-Agile —zapewnia obrazy o jednolitej jakości dla wszystkich typów ciała przy minimalnej liczbie manipulacji na konsoli
 • Rozszerzona gama sond – wybór spośród sond serii E oraz XDclear, które są najbardziej wydajnymi sondami GE.
 • Narzędzia optymalizacji obrazu —zautomatyzowane narzędzia zapewniające podniesienie jakości obrazu, np. zwiększenie kontrastu, rozdzielczości oraz lepsze zdefiniowanie granic tkanek

Inteligentna konstrukcja

 • Ekran szerokokątny o wysokiej rozdzielczości – 23-calowy monitor LCD o wysokim kontraście z podświetlaniem LED zamontowany na przegubowym ramieniu
 • 10,1-calowy panel dotykowy – elementy sterowania są dobrze widoczne i można nimi łatwo manipulować dzięki dużemu panelowi dotykowemu Inteligentne klawisze i elementy sterowania podświetleniem w jeszcze większym stopniu poprawiają wydajność i prędkość wykonywania procedur
 • Nieprzetworzone dane GE – pomoc w zakresie skrócenia czasu trwania badania poprzez umożliwienie szybkiego pozyskiwania danych oraz przetwarzania obrazu po zakończeniu badania
 • Utrzymanie czystości – zewnętrzne powierzchnie są prawie całkowicie pozbawione szczelin i łączeń, dzięki czemu system jest łatwy w czyszczeniu
 • Mobilność – niewielkie wymiary i ciężar zapewniają łatwą nawigację, system jest wyposażony w pomocniczy akumulator Power Assistant, funkcję łączności bezprzewodowej oraz drukowania poprzez Bluetooth®

Funkcje specjalistyczne

Wybór spośród szerokiej gamy pakietów klinicznych, np. B-Flow™, elastografia, kwantyfikacja naczyń krwionośnych. Nowe narzędzia obejmują:

 • B Steer +-Wybór spośród szerokiej gamy pakietów klinicznych, np. B-Flow™, elastografia, kwantyfikacja naczyń krwionośnych. Nowe narzędzia obejmują:
 • Rozbudowane obrazowanie z kontrastem (CEUS) – zapewnia wyraźny obraz perfuzji tkanki oraz unaczynienia zmian patologicznych, łącząc wysoką penetrację z rozdzielczością
 • Obrazy przez smartfona —wyższy poziom zadowolenia pacjenta oraz klinicysty dzięki możliwości wysyłania pozdiagnostycznych obrazów pocztą e-mail na smartfony

Urologia

Wyzwania kliniczne

Pozyskiwanie obrazów ultrasonograficznych o wystarczającej jakości w celu zapewnienia wizualizacji zmian patologicznych prostaty, pęcherza, nerek oraz jąder i penisa, jak również w celu określenia narządów wymagających biopsji.

Rozwiązanie GE

System LOGIQ™ S7 XDclear™ zapewnia wysokiej jakości obrazy, sprawny przepływ pracy oraz specjalistyczne narzędzia umożliwiające prowadzenie rzetelnych i efektywnych badań urologicznych.

 

Rewelacyjna wydajność

 • Rozszerzona gama sond – wybór spośród sond serii E oraz XDclear, które są najbardziej wydajnymi sondami GE, a także dostępnych dedykowanych sond specjalistycznych.
 • Obrazowanie niedopplerowskie B-Flow™ – umożliwia bezpośrednią wizualizację w czasie rzeczywistym echa przepływu krwi w celu oceny mikro unaczynienia, również z zastosowaniem głowicy endokawitarnej
 • Obrazowanie 3D/4D – łatwe w użyciu sondy convex i microconvex umożliwiają szybkie skanowanie objętościowe na potrzeby badań anatomicznych

 

Inteligentna konstrukcja

 • Ekran szerokokątny o wysokiej rozdzielczości – konfigurowalny 23-calowy ekran umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów dwupłaszczyznowych
 • 10,1-calowy panel dotykowy – elementy sterowania są dobrze widoczne i można nimi łatwo manipulować Inteligentne klawisze i elementy sterowania podświetleniem w jeszcze większym stopniu poprawiają wydajność i prędkość wykonywania procedur
 • Nieprzetworzone dane GE – pomagają skrócić czas trwania badania, umożliwiając użytkownikom szybkie pozyskiwanie danych oraz zastosowanie szerokiej gamy opcji przetwarzania obrazu po zakończeniu badania
 • Asystent porównań – wyświetlanie obrazów z wcześniejszych badań – ultrasonograficznych, CT lub MR – oraz bieżących obrazów w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie monitora
 • Multimodalne wyszukanie zapytania – pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając dostęp jednym kliknięciem w celu przeprowadzenia analizy porównawczej z obrazem ultrasonograficznym na żywo

 

Funkcje specjalistyczne

 • Elastografia odkształcenia (strain elastography) – pomiar elastyczności tkanek w celu wsparcia klinicysty w zakresie rozróżniania łagodnych i złośliwych zmian patologicznych lub stanów zapalnych tkanki
 • Obrazowanie z kontrastem (CEUS) – zapewnia wyraźny obraz struktur tkankowych oraz unaczynienia zmian patologicznych, łącząc wysoką penetrację i rozdzielczość

Pediatria

Wyzwanie kliniczne

Klinicyści potrzebują technologii ultrasonograficznej, która umożliwia sprawne obrazowanie różnorodnych pacjentów, od wcześniaków do nastolatków i może być łatwo wykorzystywana w trakcie opieki nad pacjentem (zastosowania Point of Care) np. OIOM Noworodka, gdy pacjenci nie mogą być przenoszeni.

 

Rozwiązanie GE

System LOGIQ™ S7 XDclear™ jest wyposażony w szereg wysokiej jakości technologii do obrazowania i przetwarzania, które pomagają klinicystom szybko i pewnie wykonywać badania pediatryczne.

 

Rewelacyjna wydajność

 • Obrazowanie niedoplerrowskie B-Flow™ – zapewnia wysoką rozdzielczość czasową i przestrzenną, umożliwiając łatwe wyświetlanie małych naczyń oraz hemodynamiki przepływu, poprawiając ocenę naczyń w ramach badań głowy i jamy brzusznej noworodków
 • Rozszerzona gama sond – wybór spośród sond serii E oraz XDclear, które są najbardziej wydajnymi sondami GE.
 • Specjalistyczne sondy do badań pediatrycznych – specjalistyczne sondy do obrazowania pediatrycznego umożliwiają skanowanie głowy i jamy brzusznej noworodka oraz mają zastosowanie przy skanowaniu małych obszarów w pediatrii:

–        C3-10-D, sonda microconvex XDclear do głowy i jamy brzusznej noworodka oraz jamy brzusznej dzieci

–        ML6-15, sonda liniowa z matrycą macierzową do małych narządów i części ciała, a u dzieci, struktur mięśniowo-szkieletowych, tarczycy oraz struktur powierzchniowych jamy brzusznej

–        9L-D, sonda liniowa do ogólnego obrazowania u dzieci

–        10C-D and 8C, sondy microconvex do głowy i jamy brzusznej noworodka oraz jamy brzusznej dzieci

–        S4-10-D, sonda sektorowa o wysokiej częstotliwości do zastosowań kardiologicznych w noworodków

–        6S-D, sonda sektorowa do zastosowań kardiologicznych u dzieci

 

Inteligentna konstrukcja

 • Ekran szerokokątny o wysokiej rozdzielczości – 23-calowy ekran LCD o wysokim kontraście z podświetlaniem LED zamontowany na przegubowym ramieniu
 • 10,1-calowy panel dotykowy – elementy sterowania są dobrze widoczne i można nimi łatwo manipulować Inteligentne klawisze i elementy sterowania podświetleniem w jeszcze większym stopniu poprawiają wydajność i prędkość wykonywania procedur
 • Nieprzetworzone dane – pomagają skrócić czas trwania badania pediatrycznego, umożliwiając użytkownikom szybkie pozyskiwanie danych oraz zastosowanie szerokiej gamy opcji przetwarzania obrazu po zakończeniu badania
 • Asystent skanowania – zapewnia konfigurowalną automatyzację, pomagając użytkownikom na każdym etapie badania ultrasonograficznego i ograniczając liczbę naciśnięć klawiszy oraz skracając czas trwania badania
 • Asystent porównań – umożliwia wyświetlanie podczas poprzednich badań i bieżących obrazów obok siebie na monitorze ultrasonografu. Może to pomóc w podniesieniu jakości i efektywności badań porównawczych, które stanowią dużą część pediatrycznych badań ultrasonograficznych.
 • Mobilność – pomocniczy akumulator Power Assist umożliwia skanowanie w trybie zasilania akumulatorowego


Funkcje specjalistyczne

 • B Steer + – użytkownicy mogą precyzyjnie nadzorować igłę podczas iniekcji przeprowadzanych u dzieci
 • Multimodalne wyszukanie zapytania – pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając dostęp jednym kliknięciem w celu przeprowadzenia analizy porównawczej z obrazem ultrasonograficznym na żywo
 • Obrazowanie objętościowe 3D/4D – umożliwia pozyskiwanie wielu warstw w trzech różnych płaszczyznach w trakcie jednego skanu, dzięki czemu skraca się czas badania

Obrazy kliniczne

Clinical images produced with LOGIQ S7

 


 
       
 Powierzchniowy obraz wątroby z użyciem B-Flow Wizualizacja 3D pęcherzyka żółciowego za pomocą RAB4-8-D

Przytarczyca z użyciem B-Flow 
Wizualizacja trzustki z wykorzystaniem C1-5-D


       
 Staw międzypaliczkowy bliższy (PIP) palca środkowego z wykorzystaniem L8-18i-D Wizualizacja splotu ramiennego   z użyciem ML6-15 
Szczegóły ścięgna palca za pomocą ML6-15
 Staw międzypaliczkowy bliższy (PIP) palca środkowego z wykorzystaniem L8-18i-D


       
 Early pregnancy examination
 using C1-5-D
Fetus heart hemodynamics with PW
using RAB4-8-D
3D imaging of fetus using RAB4-8-D  Fetal vessels examination
 with RAB4-8-D

       
 Badanie wczesnej ciąży z wykorzystaniem   C1-5-D

 
Zmiana chorobowa tarczycy w elastografii  z użyciem 11L-D

Zmiany tarczycy w elastografii z użyciem 11L-D

 Podudzie metodą LOGIQView za pomocą 9L-D

       
GVJ metodą CFM z wykorzystaniem 9L-D
Obrazowanie GVJ z wykorzystaniem 9L-D   Wizualizacja przepływu krwi odcinka ICA z wykorzystaniem CFM  z 9L-D  Obrazowanie hemodynamiki LEA z użyciem B-Flow Color z 9L-D


Informacje powiązane

LOGIQClub

LOGIQClub to sieć użytkowników systemu LOGIQ, z których wszyscy są oddani idei doskonalenia ultradźwiękowej diagnostyki radiologicznej. Będąc członkiem klubu, stajesz się częścią dynamicznej społeczności profesjonalistów i masz możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i praktyką z innymi lekarzami klinicystami w regionie.

Członkostwo jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wszystkich przywilejów klubu bez żadnych opłat.

Twoje korzyści:

 • Oferty edukacyjne (DVD, czasopisma klubowe, ...)
 • Wskazówki i porady aplikacji (klipy wideo i biuletyny)
 • Informacje na temat produktów LOGIQ i powiadomienia o aktualnych ofertach
 • Nieograniczony dostęp do www.logiqclub.net
  • Samouczki online
  • Przypadki i opracowania
  • Przewodniki użytkownika
  • Przypadki kliniczne

  Stań się od dzisiaj członkiem LOGIQ..

Do pobrania

Edukacja i szkolenie