Ultrasonograf Invenia ABUS do badań przesiewowych i diagnostyki

Innowacyjny aparat do badań przesiewowych pod kątem wykrywania nowotworów piersi u kobiet z wysokim poziomem gęstości tkanki piersi

Two clinicians looking at an Invenia ABUS monitor

W badaniach mammograficznych istnieje prawdopodobieństwo braku wykrycia 1/3 nowotworów ze względu na wysoki poziom gęstości tkanki piersi1. Ultrasonograf Invenia* ABUS (Automated Breast Ultrasound System) to wygodny w użyciu, niewytwarzający promieniowania jonizacyjnego aparat do uzupełniających diagnostykę badań przesiewowych u kobiet ze stwierdzoną wysoką gęstością tkanki piersi. W połączeniu z mammografią, ultrasonograf Invenia ABUS może poprawić wykrywalność inwazyjnych nowotworów piersi o 55 procent (w porównaniu z diagnostyką wyłącznie z użyciem mammografu)2. Dowiedz się więcej na temat ultrasonografu Invenia ABUS, pobierając broszurę informacyjną

Dlaczego warto skorzystać z badań przesiewowych z użyciem ultrasonografu Invenia ABUS?

U około 40% kobiet tkanka piersi ma wysoki poziom gęstości3. Oznacza to, że ryzyko nowotworu piersi wzrasta u nich od 4 do 6 razy4. Podczas gdy w badaniach mammograficznych istnieje prawdopodobieństwo braku wykrycia zmian ze względu na wysoką gęstość tkanki, wykazano, że ultrasonograf Invenia ABUS poprawia o 55 procent wykrywalność inwazyjnych
nowotworów u pacjentek, u których badania mammograficzne nie wykazały obecności zmian lub sklasyfikowano je jako niezłośliwe.

Invenia ABUS screening a patient

Dowiedz się więcej na temat gęstości tkanki piersi, pobierając broszurę informacyjną

W jaki sposób wykonuje się badanie ultrasonografem Invenia ABUS?

Aparatem Invenia ABUS wykonuje się trójwymiarowe obrazowanie ultrasonograficzne, co pozwala na wygodne i szybkie wykonanie badań u pacjentek z wysokim poziomem gęstości tkanki piersi. Badanie trwa około 15 minut.

Szersze możliwości diagnostyczne i lepsza wizualizacja do zastosowań w planowaniu zabiegów:

Trójwymiarowe, wieloprzekrojowe obrazy pozwalają na dokładną, nieinwazyjną ocenę stadium nowotworu i zaplanowanie zabiegu interwencyjnego dzięki wizualizacji całej tkanki piersi5.
1. Kolb, T., Lichy, J., Newhouse, J.H., Comparison of the Performance of Screening Mammography, Physical Examination, and Breast US and Evaluation of Factors    that Influence Them: An Analysis of 27,825 Patient Evaluations Radiology 2002; 225:165–175
2. Brem RF, Tabár L, et.al. Assessing Improvement in Detection of Breast Cancer with Three-dimensional Automated Breast US inWomen with Dense Breast Tissue:
    The SomoInsight Study. Radiology.2015 Mar; 274(3): 663-73
3. Pisano, E.D., Gatsonis, C., et. al. Diagnostic Performance of Digital versus Film Mammography for Breast-Cancer Screening, N Engl J Med 2005;353. 1- 11
4. Boyd, N.F., Guo, H., et. al., Mammographic Density and the Risk and Detection of Breast Cancer N Engl J Med 2007, 356 (3): 227-2362
5. Grady et al: Sonographic tomography for preoperative staging og breast cancer prior to surgery. Elsevier, Journal of Ultrasound, 10.1016/j.jus 2010.07.005

Technologia

Technologia obrazowania stworzona z myślą o badaniach przesiewowych

Wszystkie rozwiązania zastosowane w ultrasonografach Invenia* ABUS – od specjalnej konstrukcji, po specjalistyczne algorytmy obrazowania – opracowano z myślą o zautomatyzowaniu badań przesiewowych. Aparat Invenia ABUS nie tylko poprawia wykrywalność nowotworów, ale także zwiększa spójność wyników badań, łatwość stosowania oraz komfort pacjentek i operatorów. 

Kliknij powyższą ikonę prezentacji, aby zobaczyć stację do obrazowania USG Invenia ABUS

Woman using Invenia ABUS

Wyjątkowa konstrukcja mechanizmu obrazowania

Konstrukcja mechanizmu obrazowania w ultrasonografach Invenia ABUS w większym stopniu niż w konwencjonalnych aparatach, gdzie kładzie się nacisk na podzespoły sprzętowe, wykorzystuje przetwarzanie obrazów w oprogramowaniu, co skutkuje poprawą szybkości obrazowania piersi. Duża moc obliczeniowa w procesach równoległych i zastosowanie opracowanej przez firmę GE technologii formowania wiązki umożliwia wyostrzenie obrazu na poziomie piksela, zapewniając wysoką jednorodność i rozdzielczość obrazowania.

Inteligentne algorytmy obrazowania

Specjalistyczne algorytmy pozwalają zautomatyzować proces obrazowania, co skutkuje uzyskaniem wyjątkowej jakości obrazów i spójności badań wykonywanych przez użytkowników. Dostępne są algorytmy umożliwiające: wygładzanie obrazu tkanek (TE), kompensację obszaru przysłanianego przez sutek (NSC), wykrywanie granic piersi (BBD) i wykrywanie ścian klatki piersiowej (CWD). Wszystkie opracowano w celu usuwania obiektów przysłaniających obraz tkanki piersi i umożliwienia lekarzom skupienia się na tym, co istotne – badanej strukturze anatomicznej.

Wygodny w obsłudze ekran dotykowy

Pracę operatora ultrasonografu Invenia ABUS upraszcza i ułatwia ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości w technologii PCT (Projective Capacitive Touch). Czytelny graficzny interfejs użytkownika skutecznie poprawia komfort pracy. W celu łatwego i szybkiego przechodzenia między badaniami w aparacie Invenia ABUS wystarczy dotknąć kolorowej ikony lub przesunąć po nich palcem na ekranie.

Głowica dostosowana kształtem do kobiecej budowy ciała

Dzięki zastosowaniu głowicy Reverse Curve™ możliwe jest uzyskanie wyjątkowej jakości obrazu, zwiększonego pola obrazowania, równomiernego rozkładu nacisku na pierś i poprawy komfortu pacjentek. Konstrukcję tej nowoczesnej głowicy zaprojektowano tak, by była dostosowana kształtem do kobiecej budowy ciała.

Automatyczne nastawy kompresji

Przystawka części przodującej głowicy aparatu Invenia ABUS korzysta z nastaw narzędzia Compression Assist. Umożliwia to stosowanie do 3 poziomów kompresji piersi, co zapewnia komfort pacjentce, ułatwia pracę operatorowi i zwiększa jakość obrazu.

Invenia ABUS Workstation

Szybki odczyt i analiza wyników badań

Obrazy uzyskane za pomocą stacji do obrazowania USG Invenia ABUS są przesyłane do stacji roboczej Invenia ABUS do interpretacji, co pozwala na szybki odczyt, a następnie zapis w systemie PACS lub na nośniku zewnętrznym. Zapewnia to optymalizację procesu obrazowania USG piersi.

Dostępne na stacji roboczej, wydajne narzędzia umożliwiają odczyt i analizę badań w czasie do 3 minut1, skracając czas pracy lekarza w porównaniu z obsługą ultrasonografów ręcznych.

Aparat wyświetla objętości 3D w postaci 2-milimetrowych przekrojów w płaszczyźnie czołowej, w kierunku od tkanki skóry do klatki piersiowej. Zarówno widok (opatrzony patentem), jak i oprogramowanie do wykrywania wzorców projekcji zostały specjalnie opracowane w tym celu przez firmę GE. Pozwoliło to stworzyć moduł odczytu badań zapewniający szybką, intuicyjną analizę złożonych struktur piersi i zmian chorobowych.

1. ARRS 2012 Breast Imaging: Screening/Emerging Technologies Oral Abstract; Radiologist Interpretation Time for 3D Automated Breast Ultrasound Screening, R. Brem

Szkolenia programu „Mastery”

Specjalistyczne szkolenia programu Mastery dla lekarzy i techników

W programie Mastery z zakresu obsługi ultrasonografu Invenia* ABUS doświadczeni prowadzący i specjaliści ds. zastosowań klinicznych stosują nowoczesne, progresywne techniki nauczania. Program ten ma umożliwiać szybkie nabycie umiejętności skutecznej interpretacji diagnostycznej uzyskiwanych obrazów, aby móc sprawnie i fachowo korzystać z ultrasonografu Invenia ABUS. 

Radiologist using Invenia ABUS

Kurs dla lekarzy:

 • Kurs internetowy zapewniający dostęp do podręczników, omawianie przypadków klinicznych z osobą prowadzącą (w ramach czasowych dobranych przez użytkownika) i testy do samodzielnej oceny, z późniejszym indywidualnym omówieniem wyników

Kurs dla techników:

Technologist training on Invenia ABUS

 • Prowadzony przez specjalistę ds. zastosowań klinicznych kurs w placówce, w której będzie stosowany ultrasonograf Invenia ABUS

  • Trzydniowy kurs łączący teorię z praktyką w zakresie obsługi aparatu

  • Omówienie interfejsu użytkownika stacji roboczej Invenia ABUS, podstawowych funkcji i trybów, widoku objętości 3D, zarządzania przypadkami klinicznymi, zapisu danych obrazowych i tworzenia opisów badań

  • Indywidualne ćwiczenia praktyczne mające na celu nabycie umiejętności poprawnego obrazowania i układania                 pacjentki

  • Ocena jakości wszystkich uzyskanych obrazów


Kampania marketingowa dotycząca badań z użyciem ultrasonografu ABUS

Kampania marketingowa dotycząca badań przesiewowych z użyciem ultrasonografu Invenia* ABUS

Firmie GE Healthcare zależy na sukcesie Twojej placówki. Klienci nabywający ultrasonograf Invenia ABUS otrzymają wraz z nim pełen zestaw dostosowywanych do indywidualnych potrzeb, profesjonalnie zaprojektowanych materiałów marketingowych. 

Woman with doctor and technologist behind her

W skład pakietu marketingowego wchodzą materiały poglądowe, szablony i pliki procesu obrazowania, które można dostosować do potrzeb i powielać w celach budowania wizerunku placówki oraz rozpowszechniania informacji o jej usługach w formie dokumentacji cyfrowej czy drukowanej.

Pakiet marketingowy zawiera materiały, których celem jest:

 • Informowanie lekarzy kierujących na badania o skuteczności wczesnego wykrywania nowotworów za pomocą ultrasonografu Invenia ABUS

 • Zwiększanie poziomu wiedzy pacjentek o problemie wysokiej gęstości tkanki piersi za pomocą informacyjnych broszur, plakatów i klipów wideo

 • Uświadamianie lokalnej społeczności kobiet za pomocą serwisów społecznościowych, prasy i innych środków przekazu


Powiązane materiały

Aktualności

healthymagination