Opis

Potrzebujesz pewnej i wiarygodnej obsługi informatycznej

Rozumiemy, że zachowanie nieinwazyjnego środowiska w trakcie porodu jest priorytetem, zarówno dla matek jak i położnych. Firma Trium skonstruowała Trium CTG Online drugiej generacji, centralny system monitorowania i archiwizacji KTG, skoncentrowany na wiarygodności, łatwości użycia i wsparciu diagnostycznym. Firma Trium jest pionierem i liderem analizy online zapisów kardiotokograficznych, dostarczając wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji we właściwym czasie. Trium CTG Online dostarcza centralnego i wiarygodnego archiwum danych dotyczących KTG i pacjentki. Umożliwia inteligentny i bezpieczny dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich aktywnych zapisów KTG za pomocą przeglądarki internetowej.

*Producent: Trium Analysis GmbH produkt nie jest dostępny na wszystkich rynkach

Zalety

Monitorowanie przez Internet zapewnia natychmiastowy i ciągły dostęp do potrzebnych informacji

 • Analiza zapisu KTG zgodnie z wytycznymi FIGO
 • Szybki dostęp do  opinii konsultacyjnej, także w przypadku telekonsultacji poza ośrodkiem 
 • Jednoczesny nadzór nad kilkoma stacjami monitorowania 
 • Praca w środowiskach rozproszonych, także w warunkach domowych lub telemonitorowania 
 • Elastyczna konfiguracja 
 • Minimalnie inwazyjna instalacja

*Producent: Trium Analysis GmbH
produkt nie jest dostępny na wszystkich rynkach

Analiza FIGO

Analiza zapisu KTG zgodnie z wytycznymi FIGO

Opcjonalny moduł FIGO Online Decision Support zastępuje podstawowy alarm wartości progowej zaawansowaną analizą zapisu KTG i systemem klasyfikacji, zgodnie z zaleceniami FIGO*. Modułu można używać jako pomocy diagnostycznej, która wspomaga, ale nie zastępuje, ocenę kliniczną.

Trium CTG Online wykorzystuje sygnał tętna płodu (FHR) i sygnał aktywności macicy w celu identyfikacji istotnych składowych zapisu KTG, jak np. wyjściowa wartość FHR, charakterystyka deceleracji, akceleracji, krótko- i długotrwałych fluktuacji FHR oraz jakość sygnału. Każde z tych kryteriów jest analizowane w sposób ciągły i klasyfikowane jako prawidłowe, podejrzane lub patologiczne, biorąc pod uwagę ostatnie 30 minut badania. Ponadto moduł umożliwia obliczenie wskaźnika zmienności krótkoterminowej (STV) według Dawesa/Redmana**.

*Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa (FIGO) *Implementacja tego parametru zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Dawesa i Redmana

Partogram

Dokumentuj i analizuj przebieg porodu dzięki partogramom z możliwością indywidualizacji.

Układ partogramu zapewnia szybki wgląd w dane dotyczące matki i płodu, a także dokumentację zdarzeń lub procedur i szybki ogólny wgląd w postęp porodu.

 • Łatwe przełączanie pomiędzy zapisem KTG i partogramem 
 • Przeglądanie i edycja partogramu w trakcie zapisów KTG 
 • Drukowanie i archiwizacja partogramu w postaci pliku PDF 
 • Intuicyjna nawigacja po partogramie, podobnie jak w przypadku przeglądarki 
 • Ustawienia wstępne i listy rozwijane przeznaczone do konfiguracji 
 • All information in one view 

*indywidualizacja jest proponowaną usługą profesjonalną.

Analiza danych

Wykorzystaj lepiej zgromadzone dane

 • Wykorzystaj dedykowany pakiet statystyczny, który umożliwia lepsze monitorowanie aktywności i analizowanie danych.
 • Wykorzystaj odtwarzacz Trium CTG Player jako doskonałe narzędzie do udostępniania zapisów KTG kolegom lub studentom.

Serwis i integracja

Dostosowujemy usługi informatyczne do Twoich potrzeb

W ścisłej współpracy z Twoimi specjalistami działu informatycznego, nasz profesjonalny zespół serwisowy zintegruje system zgodnie z Twoimi preferencjami.

 • Archiwizacja: Wydruki dostępne są w formacie PDF/A. Format ten jest zalecany w przypadku długotrwałej archiwizacji w postaci elektronicznej.
 • Interfejs i eksport danych: Trium CTG Online łatwo integruje się z HIS, EMR i systemami położniczymi, zapewniając łączność z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacji. 
 • ViewPoint: Połącz Trium CTG Online z dokumentacją ViewPoint i systemem archiwizacji obrazu, aby uzyskać kompleksowe ginekologiczne rozwiązanie informatyczne. 

Zapewniamy kompleksową pomoc techniczną w ramach umowy o konserwację oprogramowania. Nasz lokalny i regionalny serwis może zdalnie połączyć się z Twoim systemem i zapewnić pomoc według potrzeb. Nasze ciągłe wsparcie i rozwój produktu maksymalizują wartość Twojej inwestycji.

*produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach