Informacje ogólne

Organizacja pracy, która działa dla Ciebie.

Wykonuj wszystkie analizy — również przetwarzanie wielowymiarowowych projekcji — w trybie offline, na obrazach, które zachowują tę samą doskonałą jakość, jaką posiadają tuż po akwizycji, wyświetlane na ekranie aparatu echokardiograficznego. Zoptymalizuj przebieg pracy decydując kiedy i gdzie wykonać, przeanalizować i zakończyć badanie echokardiograficzne, dopasowując go do planu pracy i kompetencji zespołu.

Stanowi to istotną pomoc, uwalniając aparat do wykonania dodatkowych badań - w celu uzyskania bardziej efektywnego przebiegu pracy, wyższej przepustowości pracowni i wzrostu produktywności.

Wydajność

Uzyskaj najwyższą wydajność.

Dzięki wykorzystaniu „surowych danych” (Raw Data) z bazy aparatu Vivid po akwizycji obrazów, EchoPAC pomaga osiągnąć bardziej efektywny przebieg pracy i zwiększenie wydajności. Nasze innowacyjne oprogramowanie pozwala na przeniesienie większości analiz i obciążenia pracą z systemu USG do stacji roboczej - zapewniając lepszą organizację pracy i produktywność.

EchoPAC clinician viewing monitors.

Przenieś analizy i zadania do stacji roboczej.

Analiza ilościowa

Zaawansowane techniki analityczne pomagają zwiększyć pewność decyzji klinicznych.

Stacja robocza EchoPAC zapewnia szereg zaawansowanych narzędzi do analizy ilościowej:

 • Nowość - MV assessment - do szybkiej oceny ilościowej zastawki mitralnej
 • Advanced 4D Analysis Toolkit (zestaw narzędzi nawigacyjno-analitycznych do przetwarzania obrazów 4D)
 • 4D Auto LVQ (półautomatyczna funkcja do oceny frakcji wyrzutowej lewej komory na podstawie akwizycji 4D)
 • 4D LV Mass (ocena masy lewej komory na podstawie akwizycji 4D)
 • 4D Strain (ocena odkształcenia mięśnia lewej komory na podstawie akwizycji 4D
 • AFI: Automated Function Imaging (ocena odkształcenia podłużnego mięśnia lewej komory)
 • Strain and Strain rate imaging (doplerowskie obrazowanie odkształcenia i tempa odkształcenia mięśnia sercowego)
 • Tissue Velocity Imaging (doplerowskie obrazowanie prędkości ruchu miokardium) (TVI)
 • Tissue Tracking (doplerowskie badanie przemieszczenia tkanek)
 • Tissue Synchronization Imaging (obrazowanie synchronii tkanek)
 • Raportowanie wyników badań echokardiograficznych i naczyniowych)

Narzędzia te dostarczają szereg informacji o układzie krążenia, umożliwiającc uzyskanie wyższej pewności diagnostycznej.

Dzięki TruScan, dane ultrasonograficzne są pozyskiwane cyfrowo i przechowywane w stanie surowym w celu zachowania ich integralności. Obrazy można przeglądać, dokonywać pomiarów, optymalizować i analizować z poziomu systemu USG lub stacji roboczej w dowolnym momencie, bez utraty oryginalnej jakości obrazu.

EchoPAC advanced analysis technology.

Zaawansowane techniki analityczne zwiększają poziom pewności klinicznej.


Related

VividClub

Sieć VividClub to forum dla użytkowników systemów Vivid, którzy cenią sobie wysoką jakość kliniczną funkcji w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki układu krążenia. Jedną z korzyści wynikających z przynależności do dynamicznej społeczności ekspertów jest możliwość wymiany doświadczeń i praktyk z innymi lekarzami w danym regionie.

Uczestnictwo w programie oraz korzyści z niego wynikające są bezpłatne. 

Korzyści:

 • Zaproszenie na Dni Użytkownika
 • Dostęp do strefy członkowskiej podczas kongresów
 • Spersonalizowana informacja handlowa I newsletter
 • Specjalne oferty dla członków Klubu
Dłącz do VividClub już dzisiaj.
VividClub

Biblioteka obrazów

Sondy