Informacje ogólne

Obrazowanie 4D w ​​zasięgu ręki.

Poznaj Vivid* E9 firmy GE Healthcare, pierwszy sytem ultrasonograficznego obrazowania układu krążenia przeznaczony specjalnie do obrazowania 4D—od ergonomii i akwizycji obrazów po zarządzanie danymi i archiwizację. Vivid E9 dostarcza narzędzia usprawniające organizację pracy, zwiększające produktywność i dostarczające informacje potrzebne do pewniejszej diagnozy. Vivid E9 zapewnia także wyjątkowej jakości obrazowanie 2D o równej mocy i precyzji. 

Nowości dla BT12 —

 • Obrazowanie 4D w ciągu jednego cyklu pracy serca (Single Beat) w wysokiej rozdzielczości cza
 • Narzędzia nawigacyjno-analitycze 4D: Flexi Volumes, FlexiZoom, 2 Click Crop, FlexiSlice, Laser Lines
 • Narzędzia nawigacyjne w trybie wielopłaszczyznowym: Biplane Tilt/Rotate, V-planes, Biplane Prepare, TriPlane
 • 4D Views - prosta nawigacja 4D za pomocą jednego kliknięcia

Nowość - czterowymiarowa echokardiografia przezprzełykowa (4D TEE)

Chociaż aparat Vivid E9 obecnie jest najczęściej stosowany w pracowniach echokardiograficznych, dostępność sondy 4D TEE. umożliwia wykorzystanie systemu w szerszym zakresie zastosowań, w tym także w pracowniach hemodynamicznych i na salach operacyjnych. 

 • Sonda TEE umożliwia lekarzom oglądanie dokładnych obrazów serca podczas oceny/diagnozy wykonywanej w pracowni echokardiograficznej, a także pomoc podczas inwazyjnych zabiegów chirurgicznych na sali operacyjnej, jak również podczas procedur prowadzonych pod kontrolą obrazowania w pracowni hemodynamicznej.
 • ·  Dzięki przetwornikowi TEE, aparaty Vivid E9 mogą być teraz pomocne przy wykonywaniu procedur, takich jak plastyka zastawki mitralnej, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI), zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAA), zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) i zamknięcie przetrwałego otworu owalnego (PFO)

Vivid E9 BT12 posiada także kilka nowych funkcji, których echokardiografy nie posiadały dotychczas, mających na celu poprawę jakości obrazowania 4D i organizacji pracy.

 • Pierwsza na rynku konfigurowalna sonda TEE
 • ·  Nowa funkcja nachylania i obracania płaszczyzny obrazowania (tilt and rotate)
 • Narzędzie 2 Click Crop dostępne w obrazowaniu na żywo. 

Znaczne usprawnienia przebiegu pracy można osiągnąć podczas akwizycji obrazów zastawki mitralnej za pomocą dedykowanego przycisku MV i podczas oceny ilościowej z użyciem nowego narzędzia typu plug-in, co zasadnczo skraca czas analizy.  

Nowość - funkcje 4D TEE

Uproszczona akwizycja obrazów.

 • Obrazowanie trzypłaszczyznowe (Triplane) , 4D Views i duża rozdzielczość czasowa w obrazowaniu TTE i TEE
 • Akwizycja obrazu zastawki mitralnej za pomocą jednego przycisku
 • W trybie dwupłaszczyznowym (Biplane) możliwość jednoczesnego nachylania i obracania obrazu, na przykład w celu uzyskania dokładnego obrazu zastawki mitralnej podczas procedury zakładania MitraClip
 • Nowy przycisk QuickRotate zapewnia płynność i precyzję, umożliwiając użytkownikom obracanie obrazu co 30 stopni za pomocą jednego kliknięcia
 • Udoskonalone możliwości powiększania fragmentu obrazu (zoom) pozwalają uzyskiwać odpowiednio wysokie częstości odświeżania projekcji volumetrycznych podczas akwizycji z jednego i wielu cykli serca w trybie powiększania 4D i 4D kolor, przy użyciu FlexiZoom

Intuicyjna nawigacja

Dzięki funkcji TruScan, dane ultrasonograficzne są pozyskiwane cyfrowo i przechowywane w stanie surowym dla zachowania ich integralności. Obrazy można przeglądać, dokonywać pomiarów, optymalizować i analizować z systemu USG lub stacji roboczej w dowolnym momencie, bez utraty oryginalnej jakości obrazu.

 • 2 Click Crop - szybki i intuicyjny sposób uzyskiwania dowolnego widoku 4D w czasie rzeczywistym i w trybie odtwarzania
 • Laser lines - nowe narzędzie pomocne w zrozumieniu i wizualizacji zależności między widokami przekrojów 2D i obrazem renderowanym 4D, zaletą jest także poprawienie postrzegania głębi
 • Nowe narzędzie FlexiSlice zapewnia użytkownikowi uzyskanie w pełni elastycznych przekrojów w dowolnym kierunku, w postaci obrazów 2D lub 4D, podczas obrazowania w czasie rzeczywistym lub w trybie odtwarzania

Zaawansowana analiza ilościowa- nowa aplikacja do oceny MV zapewniona przez TomTec

 • Zwiększa wydajność oceny zastawki mitralnej
 • Dostarcza zestaw statycznych i dynamicznych pomiarów opisujących anatomię zastawki mitralnej

Analiza ilościowa

Nowość - funkcja 4D Auto LVQ dla projekcji TTE i TEE

Nowość - uproszczony przebieg czynności dla funkcji AFI i 4D Strain

Proste obrazowanie 4D i zaawansowana analiza ilościowa.

Vivid E9 pomaga wykonać akwizycję 4D tak samo łatwo i bez wysiłku jak 2D, w szybki i powtarzalny sposób z pomocą:

 • AFI (metoda śledzenia markerów akustycznych wykorzystana do analizy odkształcenia) dla projekcji trójpłaszczyznowej i 2D Auto EF dla oceny globalnej i regionalnej funkcji lewej komory.
 • 4D Auto LVQ, zintegrowane i zautomatyzowane narzędzie analizy objętości i EF w opraciu o 4D oraz rozszerzenie tego narzędzia - 4D LV Mass - do oznaczania masy lewej komory (i indeksu masy.
 • 4D Strain, łatwe do interpretacji narzędzie śledzenia ruchu tkanki w 4D, umożliwiające ocenę funkcji LV, pomocne w rozpoznaniu zaburzeń ruchomości ścian.

 

Ultrasound VE9 quantification clinical image.

Proste obrazowanie 4D.

Postępowanie u pacjentów z niewydolnością serca

Postępowanie u pacjentów z niewydolnością serca.

Vivid E9 oferuje narzędzia obrazowania 4D i oceny ilościowej ułatwiające diagnostykę, leczenie i postępowanie u pacjentów z niewydolnością serca:

 • Flexi-Volumes i RV Volumes do oceny kształtu i wymiarów jam serca.
 • 4D color flow dostarcza informacje dotyczące funkcji zastawki.
 • 4D Auto LVQ i Tissue Velocity Imaging zapewniają analizę funkcji skurczowej i rozkurczowej.
 • AFI i 4D Stress echo pomagają w różnicowaniu niedokrwiennej i innej niż niedokrwienna niewydolności serca.
 • Tri-plane TSI i 2D strain pomagają ocenić leczenie i opcje zaawansowanej terapii w niewydolności serca.


Ultrasound VE9 managing heart failure clinical image.

Postępowanie u pacjentów z niewydolnością serca.

Wydajność

Nowość - Ulepszone protokoły asystenta badania ("One touch" Scan Assist) - do badań TTE i TEE serca, naczyń, wysiłkowych i CRT - poprawia płynność i zmniejsza ilość używanych klawiszy

Nowość - Lepsza jakość obrazu DICOM i wsparcie pomiarów (SR)

Usprawnienie przepływu i poprawa płynności pracy.

Vivid E9 oferuje:

 • Konfigurowalny asystent badania Scan Assist i Scan Assist Pro do akwizycji obrazów w predefiniowanej sekwencji i znaczne ograniczenie używania klawiszy oraz skrócenie czasu badania.
 • Wielowymiarowe obrazowanie do uchwycenia obrazów dwu- lub trójpłaszczyznowych z tego samego cyklu serca.
 • Auto-Align dla widoków 4D - umożliwia automatyczne pozycjonowanie i orientację w strukturach lewej komory.
 • Multi-Slice Imaging - tryb obrazowania na żywo z możliwością podglądu 5, 7, 9 lub 12 przekrojów do równoczesnej akwizycji i oceny.
 • Dynamic Multi-Slice - zapewnia ciągłą wizualizację tych samych struktur serca w ciągu całego cyklu serca.

 

VE9 clinician perfoming patient ultrasound.

Helps streamline workflow and improve consistency.

Jakość obrazu

Większa przejrzystość obrazów dzięki zaawansowanej technologii sond.

Sondy Vivid E9 serii D pozwalają uzyskać obrazy wyjątkowej jakości u większości pacjentów dzięki technologii przetwornika, która maksymalizuje penetrację nie powodując zmniejszenia rozdzielczości:

 • Sonda o dużej szerokości pasma 4V-D - znacznie mniejsza niż jej poprzednik, jeszcze wydajniejsza - lepsza jakość obrazu 4D i możliwość skanowania we wszystkich trybach, w tym CW Dopplerr.
 • Sonda 12S-D dla najmniejszych noworodków.
 • Lepsza wydajność i większy zakres zastosowań do usług wspólnych na sondzie ML6-15-D, i sonda śródoperacyjna i13L do stosowania na sali operacyjnej.
Ultrasound 4V enhanced controller.

Większa przejrzystość obrazów dzięki zaawansowanej technologii sond.


Related

VividClub

VividClub to forum dla użytkowników systemów Vivid, którzy cenią sobie wysoką jakość kliniczną funkcji w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki układu krążenia. Jedną z korzyści wynikających z przynależności do dynamicznej społeczności ekspertów jest możliwość wymiany doświadczeń i praktyk z innymi lekarzami w danym regionie.

Uczestnictwo w programie oraz korzyści z niego wynikające są bezpłatne. 

Korzyści:

 • Zaproszenie na Dni Użytkownika
 • Dostęp do strefy członkowskiej podczas kongresów
 • Spersonalizowana informacja handlowa i newsletter
 • Specjalne oferty dla członków Klubu
Dołącz do VividClub już dzisiaj. 
VividClub

Do pobrania

Biblioteka obrazów

Sondy