Informacje ogólne

Spraw, aby dzięki technologii Twój szpital pełnił wiodącą rolę

Dzięki połączeniu uniwersalności i wydajności produktów z linii Vivid z zaawansowaną platformą programową formatowania wiązki i rekonstrukcji obrazów cSound*, echokardiograf Vivid* E90 wyznacza nowy poziom w dziedzinie badań ultrasonograficznych, zmniejszając liczbę badań trudnych diagnostycznie pacjentów, jak również obniżając koszty opieki.

W porównaniu z konwencjonalnymi aparatami, Vivid E90 pozwala już na początku uzyskać więcej informacji. Dzięki funkcji obrazowania konfokalnego (True Confocal Imaging) i adaptacyjnej poprawy kontrastu (Adaptive Contrast Enhancement) zapewnia wysoką jakość obrazów, a dodatkowo oferuje wiele przydatnych narzędzi do oceny ilościowej oraz funkcje usprawniające przebieg pracy.

Echokardiograf Vivid* E90 z technologią cSound usprawnia opiekę nad pacjentami dzięki następującym zaletom:

 • Szczegółowy obraz struktur serca ułatwiający współpracę echokardiologów z lekarzami przeprowadzającymi zabiegi

 • Większe możliwości w następujących aspektach:

  • Jakość obrazu w polu bliskim

  • Rozdzielczość obrazu ściany bocznej

  • Jednorodność obrazów

  • Penetracja

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę i cenę aparatu Vivid E95.

cSound

Występujące u pacjentów różnice w budowie ciała oraz złożone problemy medyczne sprawiają, że jakość obrazów uzyskanych przy użyciu wielu konwencjonalnych ultrasonografów często jest zbyt niska, aby mogły zostać użyte do celów diagnostycznych, co przekłada się na zmniejszenie skuteczności skoordynowanej opieki. W odpowiedzi na to wyzwanie firma GE opracowała platformę obrazowania o nazwie cSound*, która przenosi echokardiografię na nowy poziom.

Wizualizacja

Wyrazistość obrazów. Głębokie projekcje.

Opracowana przez firmę GE nowa platforma programowa formowania wiązki i rekonstrukcji obrazów cSound* w połączeniu z opracowaną przez firmę GE technologią głowic XDclear* umożliwia rejestrowanie danych z każdego kanału głowicy, co pozwala uzyskać niezwykłą jakość obrazów 2D o niespotykanym poziomie penetracji i/lub wysokiej czułości przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Dodatkowo wykonywanie echokardiograficznych badań przezprzełykowych 2D jest łatwe, szybkie i skuteczne. Umożliwia wyświetlanie szczegółowych obrazów serca podczas oceny i dokonywania rozpoznania w pracowni hemodynamiki.

True Confocal Image for TEE

Obrazowanie konfokalne w badaniach TEE zapewnia jednorodność ogniskowania oraz zwiększoną rozdzielczość kontrastową w całym polu widzenia przy zachowaniu wysokiej częstości klatek.

Adaptive Contrast Enhancement (ACE) wykorzystujący technologię programowej platformy rekonstrukcji cSound mechanizm adaptacyjnej poprawy kontrastu (ACE) dokonuje analizy danych z kanału, aby wybrać optymalne dane do utworzenia obrazu, co pozwala ograniczyć konieczność przeprowadzania bardziej złożonych badań.

Color Flow

Color Flow XDclear to technologia głowic zapewniająca doskonałą czułość Dopplera Kolorowego, rozdzielczość kontrastową oraz wyrazistość spektralną

Triplane

Triplane to tryb umożliwiający obrazowanie trzech płaszczyzn w tym samym cyklu pracy serca przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej.

Virtual Apex

Virtual Apex - głowice sektorowe zapewniają poszerzoną strefę obrazowania, w bliskim polu widzenia.

Ocena ilościowa

Planowanie przebiegu terapii

Ocena ilościowa przy użyciu aparatu Vivid* E90 ułatwia lekarzom ocenę problemów oraz planowanie kolejnych kroków. Pełny pakiet prostych, intuicyjnych narzędzi ułatwia pracę i zwiększa jej wydajność.

Automated Function Imaging (AFI)

Automated Function Imaging (AFI) - umożliwia ocenę i ilościową analizę ruchomości ściany lewej komory w spoczynku z uwzględnieniem dużej liczby parametrów.

AFI Stress

AFI Stress to protokoły umożliwiające akwizycję standardowych projekcji koniuszkowych 2D oraz analizę ilościową wzdłużnego, odcinkowego i globalnego odkształcenia, jak również ocenę ruchu ścian.

Auto EF

Auto EF - funkcja oparta na algorytmie śledzenia markerów akustycznych 2D ułatwia pomiar parametrów najczęściej używanych do opisu czynności lewej komory

Peak Strain Dispersion (PSD)

Peak Strain Dispersion (PSD) - indeks przedstawiający standardowe odchylenie od średniej (wszystkich segmentów) oceny odkształcenia aż do osiągnięcia maksimum oskształcenia w całym cyklu pracy serca.

Cykl pracy

Usprawnienie przebiegu badań

Aparat Vivid* E90 z technologią cSound* zapewnia nowe korzyści w zakresie wydajności. Wysokiej jakości rozwiązanie oparte na standardzie DICOM** dostosowuje się do preferencji użytkownika w zakresie rozdzielczości i skali szarości. Użytkownicy docenią również łatwość obsługi za pośrednictwem przypominającego tablet nowego panelu dotykowego, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do obrazów pacjentów za pomocą modułu Image Manager.

User Interface

Interfejs użytkownika - całkowicie dotykowy panel i możliwość łatwej konfiguracji interfejsu zapewniają użytkownikowi bezproblemową obsługę.

Auto Gain

Funkcja Auto Gain zapewnia automatyczną optymalizację obrazów 2D dla wszystkich rodzajów pacjentów. Funkcja działa w sposób ciągły, zgodnie z preferencjami użytkownika, dzięki czemu po zmianie widoku skanowania nie ma konieczności jej ponownej aktywacji.

Narzędzie umożliwia również automatyczną korekcję nastaw TGC, a także uzyskanie lepszej jakości obrazów w przypadku pacjentów trudnych do obrazowania pacjentów. Do wyboru są dwa podstawowe ustawienia odpowiadające różnym preferencjom.

Laser Lines

SmartStress to funkcja automatycznie dobierająca różne parametry skanowania na każdym poziomie, z uwzględnieniem tej samej projekcji z poprzedniego poziomu.

Ergonomia

Doctor next to Vivid E90

 • Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 22”

 • Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12”

 • Regulowana ruchoma klawiatura

 • Wygodne zarządzanie danymi

 • Wysoka mobilność

 • Niski pobór mocy dzięki wydajnemu i cichemu systemowi chłodzenia

Funkcje łączności

Przesyłanie obrazów i wyników pomiarów

 • Dane nieprzetworzone i wszystkie pomiary (również niestandardowe) z aparatów Vivid™

 • Dane DICOM** i publiczne raporty DICOM SR innych dostawców


Przetwarzanie końcowe na stacji EchoPac

 • Pełny dostęp do nieprzetworzonych danych GE

 • Dostęp do wszystkich narzędzi pomiarowych Vivid

 • Przegląd, przetwarzanie i pomiary z użyciem algorytmów AFI, wskaźnika oceny ruchomości ścian itp.

Zarządzanie obrazami

 • Zapis i przegląd sekwencji obrazów oraz obrazów statycznych

 • Pomiary

 • Adnotacje

 • Eksportowanie

 • Przesyłanie danych do/z systemu przechowywania długoterminowego

Tworzenie raportów

 • Tworzenie przejrzystych, szczegółowych i czytelnych raportów

 • Szybsze tworzenie raportów dzięki szablonom

 • Szablony raportów do stosowania w echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej, wysiłkowej i naczyń

Ultrasound Vivid E95 product image

Integracja z systemami IT

 • Połączenie z systemem HIS (HL7)

 • Dane pacjentów

 • Zlecenia

 • Połączenie z systemem EMR (HL7)

 • Tekst raportu

 • Raporty sformatowane (Adobe PDF**)

 • Połączenie z systemem PACS (DICOM)

 • Eksportowanie

 • Długoterminowa archiwizacja


Powiązane materiały

VividClub

Edukacja i szkolenia

healthymagination

Głowice

healthymagination