Informacje ogólne

Spraw, aby dzięki technologii Twój oddział pełnił wiodącą rolę

Dzięki połączeniu uniwersalności i efektywności echokardiografów GE z linii Vivid* z zaawansowaną programową platformą formowania wiązki i rekonstrukcji obrazów cSound*, aparat Vivid* E95 wyznacza nowy poziom w dziedzinie badań ultrasonograficznych 4D, umożliwiając ograniczenie liczby badań o jakości niediagnostycznej, jak również kosztów opieki.

W porównaniu z konwencjonalnymi aparatami, Vivid E95 pozwala już na początku uzyskać więcej informacji. Dzięki funkcji obrazowania konfokalnego (True Confocal Imaging) i adaptacyjnej poprawy kontrastu (Adaptive Contrast Enhancement) zapewnia wysoką jakość obrazów, a dodatkowo oferuje wiele przydatnych narzędzi do oceny ilościowej oraz funkcje usprawniające przebieg pracy. Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę i cenę aparatu Vivid E95.

Echokardiograf Vivid E95 z technologią cSound usprawnia opiekę nad pacjentami dzięki następującym zaletom:

 • Szczegółowy obraz struktur serca ułatwiający współpracę echokardiologów z lekarzami przeprowadzającymi zabiegi

 • Większe możliwości w następujących aspektach:

  • Jakość obrazu w polu bliskim

  • Definicja ściany bocznej

  • Jednorodność obrazów

  • Penetracja

cSound

Występujące u pacjentów różnice w budowie ciała oraz złożone problemy medyczne sprawiają, że jakość obrazów uzyskanych przy użyciu wielu konwencjonalnych ultrasonografów często jest zbyt niska, aby mogły zostać użyte do celów diagnostycznych, co przekłada się na zmniejszenie skuteczności skoordynowanej opieki. W odpowiedzi na to wyzwanie firma GE opracowała platformę obrazowania o nazwie cSound*, która przenosi echokardiografię na nowy poziom.

Wizualizacja

Niezwykła jakość obrazów 2D i 4D

Dzięki wysokiej rozdzielczości kontrastowej i przestrzennej aparat Vivid* E95 zapewnia szybki dostęp do informacji, które mogą zostać użyte do analizy ilościowej – nawet w przypadku pacjentów trudnych do obrazowania ze względu na budowę ciała lub problemy medyczne. Opracowana przez firmę GE technologia głowic XDclear* w połączeniu z nową platformą obrazowania pozwala rejestrować ogromne ilości danych z głowicy.

True Confocal Image for TEE

Obrazowanie konfokalne w badaniach TEE zapewnia jednorodność ogniskowania oraz zwiększoną rozdzielczość kontrastową w całym polu widzenia przy zachowaniu wysokiej częstości klatek.

Adaptive Contrast Enhancement (ACE) wykorzystujący technologię programowej platformy rekonstrukcji cSound mechanizm adaptacyjnej poprawy kontrastu (ACE) dokonuje analizy danych z kanału, aby wybrać optymalne dane do utworzenia obrazu, co pozwala ograniczyć konieczność przeprowadzania bardziej złożonych badań.

HDlive

HDlive™ to zaawansowana metoda wizualizacji, która przeprowadza symulację propagacji światła i rozpraszania w tkance.

Triplane

Triplane to tryb umożliwiający obrazowanie trzech płaszczyzn w tym samym cyklu pracy serca przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej.

Virtual Apex

Virtual Apex - głowice z matrycą fazową zapewniają szerokie pole widzenia gwarantujące lepszą wizualizację struktur przy bokach sektora.

Ocena ilościowa

Planowanie przebiegu opieki

Ocena ilościowa przy użyciu aparatu Vivid* E95 ułatwia dostawcom usług opieki zdrowotnej ocenę i rozwiązywanie problemów sercowo-naczyniowych.

Automated Function Imaging (AFI)

Automated Function Imaging (AFI) - umożliwia ocenę i ilościową analizę ruchomości ściany lewej komory w spoczynku z uwzględnieniem dużej liczby parametrów.

AFI Stress

AFI Stress to protokoły umożliwiające akwizycję standardowych projekcji koniuszkowych 2D oraz analizę ilościową wzdłużnego, odcinkowego i globalnego odkształcenia, jak również ocenę ruchu ścian.

4D Strain

4D Strain to funkcja umożliwiająca obliczenie zarówno globalnych, jak i lokalnych wartości odkształcenia z zastosowanym algorytmem przestrzennego śledzenia markerów akustycznych. Uzyskane dane są prezentowane na wykresie tarczowym –Bull’s-Eye.

4D Auto AVQ

4D Auto AVQ to funkcja przeprowadzająca automatyczną segmentację, dopasowanie i analizę ilościową drogi wypływu z aorty, co ma szczególne znaczenie dla doboru odpowiedniego rozmiaru protez i orientacji w przypadku zabiegów TAVI/TAVR.

Cykl pracy

Usprawnienie przebiegu badań

Dzięki zastosowaniu technologii cSound* oraz skutecznych i intuicyjnych narzędzi obrazowanie 4D przy użyciu aparatu Vivid* E95 jest równie łatwe jak obrazowanie 2D. Wysokiej jakości rozwiązanie oparte na standardzie DICOM** dostosowuje się do preferencji użytkownika w zakresie rozdzielczości i skali szarości. Użytkownicy docenią również łatwość obsługi za pośrednictwem przypominającego tablet nowego panelu dotykowego, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do obrazów pacjentów za pomocą modułu Image Manager.

Multi-slice imaging

Obrazowanie wielowarstwowe, dostępne w czasie rzeczywistym i trybie ponownego odtwarzania, pozwala użytkownikowi na wyodrębnienie z zestawów danych objętościowych 4D konwencjonalnych projekcji w osi długiej i osi krótkiej.

Echokardiografia przezprzełykowa 4D

Wraz ze wzrostem liczby wykonywanych echokardiograficznych badań przezprzełykowych rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania, które pozwolą korzystać z zalet obrazowania 4D bez ograniczania produktywności.

Dzięki technologii cSound wykonywanie za pomocą aparatu Vivid E95 echokardiograficznych badań przezprzełykowych 4D jest łatwe, szybkie i skuteczne. Umożliwia wyświetlanie szczegółowych obrazów serca podczas badania i dokonywania rozpoznania w pracowni hemodynamiki. Gwarantuje pewność wykonywania procedur wspomaganych obrazowo w pracowni hemodynamiki.

Laser Lines

Laser Lines to narzędzie poprawiające percepcję głębi poprzez wyraźne wskazanie zależności 2D-4D poprzez nałożenie na renderowaną objętość dwóch linii odpowiadających dwóm płaszczyznom wyodrębnionym z pierwotnej objętości 4D.

Ergonomia

Doctor next to Vivid E90

 • Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 22”

 • Dotykowy ekran LCD o przekątnej 12”

 • Regulowana ruchoma klawiatura

 • Wygodne zarządzanie danymi

 • Łatwość przenoszenia

 • Niski pobór mocy dzięki wydajnemu i cichemu systemowi chłodzenia

Funkcje łączności

Przesyłanie obrazów i wyników pomiarów

 • Dane nieprzetworzone i wszystkie pomiary (również niestandardowe) z aparatów Vivid™

 • Dane DICOM** i publiczne raporty DICOM SR innych dostawców


Przetwarzanie końcowe na stacji EchoPac

 • Pełny dostęp do nieprzetworzonych danych GE

 • Dostęp do wszystkich narzędzi pomiarowych Vivid

 • Przegląd, przetwarzanie i pomiary z użyciem algorytmów AFI, wskaźnika oceny ruchomości ścian itp.

Zarządzanie obrazami

 • Zapis i przegląd sekwencji obrazów oraz obrazów statycznych

 • Pomiary

 • Adnotacje

 • Eksportowanie

 • Przesyłanie danych do/z systemu przechowywania długoterminowego

Tworzenie raportów

 • Tworzenie przejrzystych, szczegółowych i czytelnych raportów

 • Szybsze tworzenie raportów dzięki szablonom

 • Szablony raportów do stosowania w echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej, wysiłkowej i naczyń

Ultrasound Vivid E95 product image

Integracja z systemami IT

 • Połączenie z systemem HIS (HL7)

 • Dane pacjentów

 • Zlecenia

 • Połączenie z systemem EMR (HL7)

 • Tekst raportu

 • Raporty sformatowane (Adobe PDF**)

 • Połączenie z systemem PACS (DICOM)

 • Eksportowanie

 • Długoterminowa archiwizacja


Powiązane materiały

Vivid Club

Edukacja i szkolenia

healthymagination

healthymagination

Głowice